Jablonečtí zastupitelé projednají další návrh dohody o narovnání mezi městem a firmou Grepa exprimátora Milana Kroupy (zvolen za ANO). Ta požaduje platbu za služby, které si město nikdy neobjednalo. Překotně vzniklá koalice, jejíž součástí je i hnutí ANO vč. exprimátora, ještě nemá ani programové prohlášení, ale už se stihla dohodnout na vyplacení peněz firmě Grepa. Dohoda zahrnuje vyplacení 2 mil. Kč za služby údajně poskytnuté v minulosti a nově také zadání zakázky bez výběrového řízení pro firmu Grepa na provoz kamerového systému na čtyři roky za další 2 mil. Kč.

„Dohoda vznikla narychlo, je předkládána po řádném termínu takzvaně na stůl a v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva nebyla projednána finančním výborem,”  přibližuje okolnosti vzniku dohody Jakub Macek, zastupitel a člen finančního výboru.

Předchozí návrhy dohody vypracované Milanem Kroupou byly vždy terčem námitek směřujících na porušení zákona o veřejných zakázkách. Nejinak je tomu i nyní. „Dohoda se jeví jako účelové dělení zakázky tak, aby se vešla do dvoumilonového limitu dle zákona o veřejných zakázkách, a tím odpadla povinnost vypsat výběrové řízení,” vysvětluje bývalý náměstek pro ekonomiku a majetek Štěpán Matek a dodává: „Stále trvají pochybnosti, zda má město Jablonec vůbec něco platit, když si od firmy Grepa provoz kamerového systému neobjednalo. Navíc je podezřelé, že v každém návrhu dohody o vyrovnání požaduje firma Grepa diametrálně odlišnou částku. Proto klub Společně pro Jablonec trvá na tom, že spor s firmou Grepa může vyřešit pouze soud, který rozhodne, zda společnost Grepa má nárok na platbu ze strany města a v jaké výši.” 

Pro dlouhodobě udržitelné řešení provozu kamerového systému je nutné vrátit jeho provoz opět do rukou města. Prvním krokem by měla být analýza, co vše je potřeba k uvedení systému do stavu, kdy k jeho provozu není potřeba žádný třetí subjekt poskytující datovou síť. Takovou analýzu může zpracovat dosud jediný smluvní partner města při provozu kamerového systému firma Telmo. A zároveň je nutná dohoda o dočasném provozu se společností Grepa do doby, než bude systém opět převeden na spojení v majetku města. Pokud tato dohoda nebude možná, je jednoznačně povinností firmy Telmo zajistit bezodkladně plynulý provoz a funkčnost MKDS dle stále platné smlouvy o servisu z roku 2012. Dočasný provoz převedením na bezdrátovou technologii LTE je možno spustit v řádů dnů.