Kandidátku tvoříme podle jednoduchých principů, kterými jsou: vyvážený poměr mužů a žen, vyvážené zastoupení různých profesí, sektorů (podnikatelé, veřejná správa, spolky) a čtvrtí města.


1. RNDr. Lenka Opočenská (43 let, Mšeno, Strana Zelených)

Umím klást dobré otázky, skvěle naslouchat a spojovat lidi. Baví mě zlepšovat životní prostředí v tom nejširším slova smyslu: příroda, krajina, město, ale hlavně mezilidské vztahy.

Lenka OpočenskáJsem projektová manažerka v oblasti ochrany životního prostředí a předsedkyně společenství vlastníků.
Po gymnáziu jsem odjela pracovat do Velké Británie. Následovaly tři roky studia cestovního ruchu a posléze roční pracovní působení v Belgii, kde jsem si zdokonalila francouzštinu. Dalších pět let jsem studovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byla jsem členkou univerzitního senátu a místopředsedkyní akademického senátu na Přírodovědecké fakultě, spoluzakládala jsem studentskou organizaci. Jedno volební období jsem se angažovala jako členka Komise pro životní prostředí a osadního výboru Mšeno.
Pracovně jsem působila jako projektová manažerka v praktické ochraně přírody v libereckém Čmeláku, například na projektu Mokřady Jablonné. Úspěšně jsem dokončila kurz Živá krajina a mezinárodní program Viability Net 3.0 se zaměřením na Community leadership. Dobrovolnicky jsem docházela jako pečovatelka do domů seniorů a jako lektorka enviromentální výchovy do škol. Vytvořila jsem několik tanečních choreografií, hrála divadlo v ochotnickém souboru a založila jsem první čtenářský klub v Jablonci. Napsala a nafotila jsem několik turistických cykloprůvodců pro známá česká nakladatelství. V roce 2019 jsem odstartovala dárcovskou výzvu Za vodu na podporu opatření, která mají zamezit vysychání krajiny – od té doby každý rok pořádám happeningový Pochod Za vodu určený pouze ženám.
V současnosti působím jako předsedkyně Společenství vlastníků a jako realizátorka projektů v oblasti zkvalitňování životního prostředí a zapojování veřejnosti. Jsem členkou strany Zelených a předsedkyní její jablonecké organizace.
Jsem vdaná, mám tři děti.
Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Do zastupitelstva kandiduji proto, abych ve prospěch města zúročila nabyté zkušenosti z práce na komunitní úrovni.
Čemu se hodlám věnovat, co bych ráda prosadila? Mým hlavním tématem je adaptace na klimatickou změnu, cestovní ruch a zapojování veřejnosti. Chci se podílet na postupném přetváření Jablonce v moderní, přívětivé a perspektivní město, které bude inspirací pro ostatní.


2. Ing. Štěpán Matek (35 let, Šumava, KDU-ČSL)

Společně můžeme hodně změnit. Pojďme vytvořit ještě lepší podmínky pro sport a rekreaci.

Ing. Štěpán MatekJsem ekonom, podnikatel, trenér plavání, zastupitel a člen sportovní komise a kontrolního výboru města

Narodil jsem se v roce1987 v Děčíně, ale prakticky celý svůj život žiji v Jablonci nad Nisou. Vystudoval jsem Podnikovou ekonomiku a management na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2014 jsem získal inženýrský titul. Ještě v době studií na vysoké škole jsem aktivně působil v oblasti sportu nejprve jako trenér mládeže v plavání a později jsem díky úspěchům svých svěřenců měl možnost působit jako trenér v realizačním týmu České juniorské a seniorské reprezentace a účastnit se v národních barvách vrcholných Evropský i světových soutěží. V roce 2016 jsem se rozhodl udělat životní změnu a pracovat v soukromém sektoru a využít dosavadních zkušeností a mého vzdělání. Začal jsem pracovat ve známé jablonecké firmě Jablotron Alarms na pozici manažera zahraničního obchodu, kde jsem měl na starosti distribuci produktů hlavně do části střední a jihovýchodní Evropy. Za tuto zkušenost budu vždy vděčný.

Ke konci roku 2018 přišel další zlom, kdy jsem v rámci uskupení Společně pro Jablonec (koalice KDU-ČSL a nezávislí) uspěl v komunálních volbách a od listopadu 2018 jsem začal pracovat jako náměstek primátora Jablonce nad Nisou pro ekonomiku a správu majetku. Politickou funkci jsem vždy bral jako službu občanům, nikoli jako pohodlnou trafiku s jistým příjmem. Bohužel koaliční partner ANO měl k tomuto opačný postoj a morální zásady šli jaksi stranou. Silně jsem se vymezil proti vyvádění veřejných peněz z městského rozpočtu bývalým primátorem pro jeho firmu. To vedlo v srpnu 2019 k rozpadu koalice a konci uvolněné funkce. Za tuto zkušenost budu vždy opět vděčný, protože mi to pomohlo prozřít s kým mám v politice čest a že morální zásady a odpovědnost vůči voličům je bohužel pro mnoho lidí v politice cizí.

Od roku 2020 vedu sekci plavání Vysokoškolského sportovního střediska VICTORIA pod MŠMT, kde zároveň trénuji plavce. Pod sportovním střediskem se připravuje řada našich reprezentantů, kteří budou startovat na letních olympijských hrách v Tokiu.

Politice se věnuji jako zastupitel statutárního města Jablonec a jako krajský předseda KDU-ČSL.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Pouze kritizovat a nadávat u piva nebyl nikdy můj styl. Od roku 2014 jsem se rozhodl zapojit se do aktivního politického života a pokusit se změnit na komunální úrovni některé věci, se kterými se jako hrdý jablonečák nemohu ztotožnit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Chci nabídnout jak své zkušenosti z mezinárodního obchodu a firemního managementu, tak i z dlouholeté dobrovolnické práce s  mládeží a neziskové spolkové činnosti. Mými oblastmi zájmu bude sport a rekreace v Jablonci nad Nisou, hospodaření s veřejnými finančními prostředky z rozpočtu města a management fungování městských společností.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec nad Nisou je unikátní město, které je zasazeno do krásného přírodního prostředí. Naší silnou stránkou, kterou se ostatně dlouhodobě Jablonec prezentuje, je kultura a sport. Okolní Jizerské hory nabízí nespočet možností rekreace, turismu a sportovního vyžití. Jablonecká přehrada je dominantou města, která je rovněž široce využívaná pro sport a rekreaci občany města. Tyto silné stránky je potřeba kontinuálně rozvíjet a podporovat s ohledem na trvalou udržitelnost, životní prostředí a hlavně s důrazem na již existující silné stránky. Nepotřebujeme megalomanské nové projekty, u kterých nemáme jistotu, jaké externality z jejich realizace vyplynou. Stačí se soustředit na to “co máme” a s tím také smysluplně a racionálně pracovat. Chci prosadit konkrétní kroky pro lepší podmínky a zpřístupnění rekreace u přehrady i na krajích města.


3. Ing. René Gubančok, MBA (45 let, Kokonín, KDU-ČSL)

Pracovně jsem procestoval 5 kontinentů a svět mi otevřel oči a mysl. Chci se o své poznatky a zkušenosti z  podnikání podělit a vytvořit pro něj lepší podmínky v Jablonci nad Nisou.

Ing. René Gubančok, MBAJsem podnikatel a žiji v Jablonci nad Nisou. Jsem otcem pěti dětí a jsem rád, že se narodily v Jablonci.

Narodil jsem se ve městě Zvolen na Slovensku. Po studiu na vysoké škole jsem odešel do Kalifornie v USA, kde jsem studoval a pracoval dalších 5 let. Po návratu do Česka jsme se společně s manželkou přestěhovali do Jablonce nad Nisou za prací v Jablotronu. V roce 2005 jsem nastoupil na oddělení obchodu. Přes různé pozice od vedoucího zahraničního prodeje až po ředitele obchodu jsem budoval prodej Jablotronu v 80 zemích světa až do podzimu roku 2016. V roce 2013 jsme společně s manželkou založili vlastní podnikatelský záměr a založili jsme společnost Lahůdky Váhala. Od roku 2017 realizujeme další podnikatelský záměr se společností Sentry Company.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Podnikám v centru a vidím věci z různých pohledů. Chci řešit aktuální problémy a realizovat nové projekty, které by pomohly centrum oživit a zatraktivnit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Podnikatelské prostředí, které ovlivňuje radnice města, se dotýká každého občana našeho města. Zasahuje do každé městské čtvrti a ovlivňuje život každého z nás. Chci vytvořit podmínky malým a středním podnikatelům, které jim zaručí rozvoj a pomohou v konkurenčním prostředí s nadnárodními korporacemi. Úspěch místních podnikatelů znamená úspěch každého z nás. Úspěšný místní podnikatel nejen dává práci lidem, ale také dál investuje a podporuje místní rozvoj našeho města Jablonce nad Nisou. To nemůžeme čekat od nadnárodních korporací. Budu prosazovat oživení centra města, časově omezené parkování zdarma v celém městě a dostupnější MHD pro děti a seniory.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásné místo pro život. Propojení města a horského prostředí je úžasné. Poloha města, příroda a sportovní aktivity ideálně zapadají do mé představy o výchově budoucích generací. Toho, co tu máme, si musíme vážit a vylepšovat. Rozvoj města jako celku je velice důležitý.  Vhodné podmínky pro podnikatele jdou ruka v ruce s rozvojem města a šťastným společenským životem v našem městě. Je důležité zajistit rozvoj bytové výstavby pro mladé rodiny, podpora předškolních zařízení, renovace škol a sportovišť a zajistit bezpečnost v našich ulicích. Společně pro Jablonec zajistíme šťastnou budoucnost našich dětí.


4. Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. (41 let, Rýnovice, nestraník)

Dosud jsem jako konzultant a facilitátor pomáhal s územním rozvojem a zapojováním veřejnosti hlavně v jiných městech. Rád bych přispěl svými zkušenostmi i doma, v Jablonci.

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.Jsem urbanista, konzultant zapojování veřejnosti do rozhodování, vysokoškolský pedagog; člen Výboru pro územní plánování a rozvoj města, dopravní komise a předseda osadního výboru Rýnovice.

Vyrostl jsem v Rýnovicích, kde jsme také později částečně svépomocí postavili vlastní dům. Vystudoval jsem po Gymnáziu U Balvanu Fakultu architektury ČVUT v Praze. Profesně se zaměřuji na participaci veřejnosti v územním a strategickém plánování. Pomáhám městům a obcím vymyslet, jak zapojovat veřejnost do projektů a facilituji veřejná plánovací setkání. Baví mě náročné projekty, o které se u nás nikdo nepokusil — vedl jsem první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a také první projekt, kdy mohli obyvatelé z okolí ovlivnit developerský záměr od samého počátku, ještě před zahájením projekčních prací. Vyučuji územní plánování a věnuji se výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje na Ústavu prostorového plánování Fakultě architektury ČVUT, jako externista působím na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity.

V minulosti jsem vedl skautský oddíl a dodnes se podílím na přípravě metodických materiálů skautského hnutí. Jsem spoluautorem skautské stezky a souvisejících metodických textů k volnočasové pedagogice.

Jeden rok ve funkci radního pro územní a strategické plánování a participaci byla cenná zkušenost. Jsem rád, že jsme založili osadní výbory a že jsem inicioval přepracování řady územních studií a regulačního plánu na Proseči. I když pak nové vedení udělalo z mého pohledu až moc kompromisů s developery, tak do stavu v roce 2018 už se plány nedostaly. A tak to vypadá, že ne Horní Proseči aspoň nejcennější louky nebudou zastavěné, u třetí přehrady nevznikne nové sídliště, u krokusové louky v Lukášově nevzniknou luxusní bytové domy a nová zástavba bude mít uměřenější a kultivovanější podobu. Nelituju ani toho, že jsme odmítli vyplatit firmě Grepa neobjednané služby a že poté, co Milan Kroupa dojednáváním podpory s ODS porušil koaliční smlouvu, naše působení v radě města skončilo naším odvoláním a dohodou ANO s ODS a SLK. Nemohl bych se ráno podívat do zrcadla, kdybychom se zachovali jinak.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? V Jablonci jsem od roku 2014 členem Výboru pro územní plánování a rozvoj města. A protože jsem rýnovický patriot, tak nově také předsedou Osadního výboru Rýnovice. V ročním působení jako radní jsem získal podrobný přehled o tom, jak se na územním plánování a rozvoji pracuje a budu schopen fungovat bez nějakých zaučovacích období. Nemám potřebu aspirovat na funkci primátora, chci hlavně využít zkušenosti z profesní práce i dosavadního působení pro moje domovské město.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Rád bych se věnoval tomu, čemu rozumím — územnímu plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování. Rád bych se zasadil o lepší začlenění městského architekta do fungování úřadu. A pomocí regulačních plánů a územních studií ohlídal novou zástavbu, aby zapadala do rázu Jablonce a byla dobře průchozí pro obyvatele z okolí a ani je jinak výrazně neomezovala. Také bych se rád věnoval zkvalitnění přístupů do rekreačních ploch okolo města pro procházky, kolo či lyžování; i z tohoto důvodu bych rád dohodl částečně jinou trasu západního obchvatu než Srnčím dolem. A především — chtěl bych zapojit veřejnost a osadní výbory už do tvorby zadání nových projektů.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat?  A všichni ostatní, i já, obdivujeme volnou krajinu a přírodu, pěšky dostupnou skoro odkudkoli. To je ta největší konkurenční výhoda pro Jablonec, kterou musíme zachovat i pro naše děti. Nabízí nám příjemný život a pomáhá lákat jabloneckým firmám nové zaměstnance odjinud. Moc jiných možností nemáme, protože zde nemáme ani zdroje surovin, či energie, ani neležíme na důležité křižovatce.

Už dvě volební období se připravuje návrh přestupního terminálu veřejné dopravy a město má za sebou nesnadnou, ale úspěšnou cestu architektonické soutěže, kterou se k němu dospělo. Určitě na to chci navázat. Obyvatelům Jablonce, ale i okolních obcí a návštěvníků konečně nabídne bezbariérový přestup suchou nohou mezi všemi druhy veřejné dopravy. Společně s Jakubem Chuchlíkem jsme se zasadili o to, aby spolu s terminálem město řešilo i dostavbu ulice 5. května, která už dlouhodou dobu vypadá jako noty na buben.


5. Ing. Jakub Macek (35 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Referendum o hazardu bylo úspěšné, moje práce pro lepší život v Jablonci tím ale nekončí. Jako horolezec a sportovec se nebojím a mám vytrvalost dotahovat věci do konce.

Ing. Jakub MacekJsem ekonom, specialista logistiky, zastupitel a iniciátor a organizátor referenda o hracích automatech.

Referendum o hazardu bylo úspěšné, moje práce pro lepší život v Jablonci tím ale nekončí. Jako horolezec a sportovec se nebojím a dotahuji věci do konce.
Ing. Jakub Macek Jsem ekonom, koordinátor programu na rozvoj brownfieldů, zastupitel a člen finančního výboru města, iniciátor a organizátor referenda o hazardu.

Od narození žiju s celou svou početnou rodinou v Jablonci nad Nisou, který mi přirostl k srdci. Díky tomu, že jsem zde vyrůstal, mám pro Jablonec typické koníčky: cyklistiku, lyžování, běhání, skialpinismus a hlavně lezení po skalách a horolezectví všeho druhu. Po Gymnáziu Dr. Randy jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Půl roku jsem studoval také v USA na Arizona State University. Při pobytu v USA jsem si uvědomil, jak skvělé místo pro život Česká republika je. Už osm let pracuji jako řadový zastupitel a velmi mě to naplňuje a baví.

Za svůj největší politický úspěch považuji dotažení referenda o hracích automatech do úspěšného konce. V Jablonci už nemáme ani jednu hernu či kasino. Stejně jako v případě hazardu chci brát názory Jablonečanů mnohem více v úvahu než současné vedení radnice, jehož odmítavý přístup k regulaci hazardu byl příkladem, jak by to fungovat nemělo, a důvodem, proč se referendum konalo.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Jsem přesvědčený, že na naší kandidátce jsou výjimeční lidé, kteří by rozhodně měli být v zastupitelstvu. Jen nové tváře a strany, které nebyly ve vedení města posledních dvacet let, mohou město posunout kupředu. Město potřebuje mladou krev, moderní přístup k řešení problémů, nové nápady a postupy. Chtěl bych mnohem víc otevřít radnici občanům, naslouchat jejich názorům a vtáhnout je do rozhodování. Odmítám utajování informací, upřednostňování zájmů jednotlivců a různých lobbistických skupin před zájmy nás všech a nekoncepčním a necitlivým přístupem k rozvoji města, např. v otázce výstavby silnice přes Srnčí Důl.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako ekonomovi je mi nejbližší oblast financí a hospodaření města. Vadí mi, že Jablonec přehazuje vidlemi stovky milionů na finančních trzích místo toho, aby je investoval do rozvoje města. Při současné bezprecedentní inflaci a růstu cen stavebních prací ztrácejí každým dnem svou hodnotu. V sociální oblasti vidím jako největší výzvu nedostupnost bydlení, a to vlastnického i nájemního. Jablonec není schopen uspokojit poptávku po bydlení místních, natož nově příchozích obyvatel. Firmy totiž potřebují kvalifikované zaměstnance, kteří vyžadují kvalitní ale nepředražené bydlení. A my zde nemáme téměř žádné, protože bytová výstavba se úplně zastavila. V neposlední řadě se chci zasadit o to, aby naše nemocnice zůstala ve 100% vlastnictví města jako příspěvková organizace. Je to naše rodinné stříbro.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi jedinečné přírodní prostředí a široké možnosti volnočasového vyžití. Přesto je zde velký prostor pro nové nápady a trendy. Rád bych se zasadil o to, aby zde vznikala moderní volnočasová infrastruktura jako jsou workoutová a parkourová hřiště, pumptracky, silngltreky, bikeparky a opět musíme postavit i skatepark.


 MUDr. Veronika Kaššovicová (38 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Veronika KaššovicováJsem lékařka, internistka, hematolog působící v ambulanci hematologie Nemocnice Jablonec nad Nisou a v Krajské nemocnici Liberec. 
 
Jsem Jablonecká rodačka, velká patriotka Jablonce nad Nisou. Během studia na Gymnáziu Dr. Randy jsem se nakonec díky lásce k biologii a chemii rozhodla pro studium medicíny, kterou jsem absolvovala na 2. lékařské fakultě UK v Motole. Po ukončení vysoké školy jsem se svým životopisem objela menší česká okresní města v pohraničních horách, ale kouzlo Jablonce bylo mocnější.  Životní zkušenosti ze zahraničí jsem nabrala během delšího pobytu v Irsku, kde jsem pracovala jako pokojská. Z komunální politiky se zajímám o odpadové hospodářství, pořádek, péči o zeleň a vyžítí pro děti. Jako maminka dvou malých dětí mám spoustu nápadů na zlepšení každodenního života na mateřské dovolené. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Chtěla bych svou kandidaturou podpořit kandidáty na prvních příčkách, kteří jsou velmi dobří ve svých oborech a mají rozhled a prima nápady, jak ulehčit a zpříjemnit život ve městě. 

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zajímám se o odpadové hospodářství, chtěla bych vylepšit možnosti třídění bioodpadu i pro obyvatele paneláků. Chtěla bych podporovat lidi více v třídění odpadů a v neposlední řadě snížit množství pohozených odpadků mimo koše (přehrada, trávníky). Ráda bych, aby se město o své pozemky staralo racionálně, např. omezit četnost sečí trávy v místech s minimálním pohybem lidí a ponechat/zvýšit např. na dětských hřištích. Spousta rodičů malých dětí by ocenila v letních vedrech stín na dětských hřištích. V nabídce hřišť chybí hřiště pro větší děti a dospělé — např. parkour, workout.  Chtěla bych, aby město podporovalo vznik bezbariérových vstupů ve městě i pro významné soukromé subjekty, jako např. velká zdravotnická zařízení (polikliniky).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je nejideálnější místo pro život, ať už studenta, mladého bezdětného člověka, rodiče dětí i seniora díky přírodním krásám, sportovnímu vyžití a celkem rozmanitým možnostem kultury. A na to lze navazovat, prohlubovat a rozšířit nabídku sportovních i kulturních zážitků. Oceňuji dostatek kapacit v mateřských školách pro děti starší 3 let, ale je velká poptávka i po zařízeních pro děti mladší 3 let, to by bylo vhodné řešit.


MgA. Eliška Šídová (43 let, centrum města, nestraník)

O krásách přírody Jablonecka se ví, o kráse architektury a kultury méně. A to bych chtěla změnit. La Kavárna byl první krok.

Mg.A. Eliška Šídová Jsem architektka a designerka, zakladatelka a majitelka La Kavárny a členka Komise městské památkové péče.

Vystudovala jsem Vysokou školu umělecko-průmyslovou – obor architektura, jeden semestr jsem strávila na Ecole Superieure des Arts Graphiques v Paříži. V letech 2005–2008 jsem působila v architektonickém atelieru architektky Markéty Cajthamlové v Praze. Od r. 2008 pracuji na volné noze jako architektka/designerka v Jablonci nad Nisou. V r. 2011 jsem otevřela malou artovou kavárnu v centru Jablonce – La Kavárna, kde pořádám kulturní aktivity, a v r. 2013 jsem s kolegy založila malou designovou skupinu DoMoDo vyrábějící nábytek a bytové doplňky místními řemeslníky z místních materiálů. Od roku 2014 jsem v Jablonci členkou Komise městské památkové péče.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem k tomu, že v centru města podnikám i bydlím, vnímám jeho problémy v přímém přenosu a to je hlavním motivem pro aktivní vstup do politiky.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi symbióza „horského“ města s velkým potenciálem sportovního a kulturního vyžití a krásné přírody.Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zmíněný kulturní potenciál je naprosto nevyužit. Mrzí mě také nedoceněnost jablonecké architektury, připomínající naši bohatou sklářskou a bižuterní historii. Chtěla bych podpořit kulturní aktivity typu malých artových marketů, umění ve veřejném prostoru se zapojením přítomných škol a dále oživit město ve spolupráci s aktivitami pro podporu veřejného prostoru (např. iniciativa „Zažít město jinak“).


Ing. Jan Macek (47 let, Žižkův vrch, KDU-ČSL)

Jan MacekJsem statistik, majitel tiskařské firmy, člen spolku Srnčí Důl, milovník Jablonce, manžel a také otec čtyř dětí.

V Jablonci žiji od (mé) nepaměti, prý asi od tří měsíců. I když jsem studoval na VŠE v Praze, každý víkend jsem jezdil do Jablonce. Dal jsem mu přednost před Prahou i po dostudování. V Praze se uživí každý, v Jablonci jen ti nejlepší. :) Dětství jsem prožil v samém centru i na jeho okraji, mládí na sídlišti ve Mšeně a nyní žiji s rodinou na Žižkově Vrchu. Každé místo se mi něčím líbilo a mám díky tomu představu o životě v různých městských prostředích a částech.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Při provozování mé živnosti se setkávám s lidmi všech možných skupin, ale zvláště s těmi aktivními, kteří chtějí něco tvořit, budovat, zažívat a organizovat. V zastupitelstvu vidím příležitost k propojování různých zájmů, které obyvatelé města mají a které pociťuji ve svém pracovním i osobním životě.

Kromě toho jsem na VŠE studoval i vedlejší specializaci “Regionální politika a rozvoj” a považuji za důležité poskytnout občanům i podnikatelům v rámci města spolehlivě fungující prostředí, ve kterém se jejich snahám bude dařit. Chci se v tom řídit ze strany města zásadou “podporovat a nepřekážet”.

Jako obyvateli Žižkova Vrchu se mi nelíbí návrh obchvatu Jablonce Srnčím dolem. Zastávám názor, že Srnčí důl je potřeba citlivě revitalizovat a využít jako rekreační zázemí pro jižní část Jablonce podobně, jako okolí přehrady slouží Mšenu a Šumavě.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jablonec nad Nisou potřebuje strategii a vizi. Líbí se mi vyjádření, že strategie je vědět, co nechci. Nechci, aby byl Jablonec průměrné město. K tomu nemá předpoklady a nic zvláštního by tím ani nezískal. Když se smíříme s našimi omezeními, například tím, že Jablonec nemá velké rozvojové plochy, můžeme se soustředit na aktivity, které je nepotřebují. Například výzkum a vývoj. To je shodou okolností dlouhodobě nejziskovější oblast podnikání. Platí to ale i v dalších oblastech.

Také ze svého podnikání vím, že nic není zadarmo, i když se za to třeba neplatí. Proto chci dohlížet na to, aby snaha řešit nebo rozvíjet jednu oblast nezpůsobila škody v oblasti jiné, pro Jablonec důležitější. Příkladem může být návrh předimenzovaného obchvatu Jablonce Srnčím dolem, který si ale zaslouží citlivější využití jako rekreační areál.

Na Žižkově vrchu bych chtěl drobnými opatřeními usnadnit pěší přístup do spodní části Srnčího dolu a k stanici Měnírna na tramvajové trati do Liberce, zvýšit kapacitu školní družiny v Pasířská a výhledově i  Havlíčkova.

V rámci celého Jablonce chci podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Konkrétně ucelením sítě cyklostezek, snížením tarifních bariér v MHD a zvyšováním prostupnosti města pro pěší (průchody, zkratky, lávky, pouliční bezpečnost atd. ve směrech největšího pěšího provozu).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonečtí obyvatelé jsou a vždy byli podnikaví a vynalézaví. Nejen ekonomicky, ale i kulturně, sportovně a ve mnoha dalších ohledech. To je velký příslib, že Jablonec bude výjimečným městem v dobrém smyslu slova.


JUDr. Ing. Petr Huk (45 let, centrum města, nestraník)

Z vlastní zkušenosti vím, že extrémy škodí; vše by mělo směřovat k rovnováze a harmonii. Chci, aby Jablonec byl místem pro harmonický život.

Petr HukJsem instruktor jógy, provozovatel jógového studia, ekonom a bývalý advokát.

Většinu dětství jsem prožil v Janově nad Nisou, na základní školu a gymnázium jsem dojížděl do Jablonce. Jeden rok jsem strávil na střední škole v Michiganu v USA. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jeden semestr jsem studoval práva v Curychu. Od roku 2005 jsem pracoval v advokacii, z toho deset let v mezinárodních advokátních kancelářích, kde jsem se specializoval na právo nemovitostí. V roce 2017 jsem opustil právnickou profesi a ukončil pendlování mezi Prahou a Jabloncem, abych se mohl více věnovat svým třem dětem. Se svou ženou jsme v Jablonci vybudovali a v letošním roce otevřeli jógové studio. Zaměřuji se na jógu pro zdravá záda. Rád sportuji, mým koníčkem je vytrvalostní běh. Jablonec vnímám jako ideální místo pro život mé rodiny.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Rozhodl jsem se žít v Jablonci a nejspíše tu prožiji zbytek svého života. V Jablonci nebo jeho blízkém okolí žije celá má širší rodina, spousta přátel a známých. Připadá mi přirozené věnovat část svého času a energie komunitě, ve které člověk žije.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásný svým propojením s přírodou. Je ideálním místem pro rodiny, které tráví čas venku a sportují.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Připadá mi, že mnoho rodilých Jablonečáků si výjimečnost svého města neuvědomuje a neváží si ji. Jablonec jim zevšedněl. Krásu Jablonce a jeho okolí ocení až po nějaké době strávené mimo. Chci chránit toto místo a uchovat ho pro své děti, aby se jim zde dobře žilo, pokud se rozhodnou zůstat v Jablonci. Vnímám i problémy města. Chci se zaměřit na dopravu  - omezit negativa automobilové dopravy, podpořit MHD, vytvářet podmínky pro pohyb po městě pěšky, na kole, koloběžce. Z řady našich ulic a prostranství během doby zmizely původní stromové aleje. Chci po projednání s místními vrátit stromy do míst, kde mohou zlepšit mikroklima a zpříjemnit lidem život.


MUDr. Zuzana Nosková (58 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Jablonec je pro mě „město snů“. Pojďme z něj udělat město pro lidi: čisté, opravené a bezpečné.

Zuzana NoskováJsem lékařka - medicínská poradkyně, horolezkyně a cestovatelka.

V Jablonci žiji moc ráda a chci, aby město bylo přívětivé a lákavé pro občany i návštěvníky. I když jsem se tu nenarodila, jsem jablonecký patriot. Žiju tady už téměř 30 let a stále se mi tu moc líbí. Zároveň vidím, že by se dalo mnoho změnit, aby byl Jablonec ještě lepším místem k žití. Pocházím z Kralup nad Vltavou, kde jsem absolvovala gymnázium. Dále jsem vystudovala na Lékařské fakultě UK v Praze stomatologii. Pracovala jsem jako zubařka v Kralupech a od roku 1989 v Jablonci. Během mé mateřské dovolené proběhla privatizace ve zdravotnictví a poté jsem se ke stomatologii vrátila už jen krátce. Od roku 2000 pracuji ve farmaceutické firmě Sanofi na různých pozicích, t.č. v medicínském oddělení, předmětem mého zájmu je diabetologie.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Je mi sympatické, že se objevují lidé, kteří jsou aktivní a mají chuť změnit politiku a otevřít ji více zájmu „obyčejných“ lidí. Srozumitelná a otevřená komunikace s občany a jejich možnost kdykoli vznést konstruktivní podněty, které nezapadnou, podle mého povede k většímu zájmu lidí o život ve městě. Zároveň cítím, že nemám právo reptat a stěžovat si na to, co se mi nelíbí, když jsem se ani nepokusila sama něco změnit.  Proto chci svou kandidaturou podpořit lidi, kteří již mají za sebou zkušenosti a vůli měnit Jablonec k lepšímu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec mě od začátku okouzlil propojením bydlení a blízké přírody a možnostmi, které nabízí ke sportování a k pobytu v přírodě vůbec. Má unikátní polohu vzhledem k horám a nejhezčí přehradu. Je tu i bohatá historie a krásné domy, bohužel často ve zdevastovaném stavu. Navázat lze určitě také na některé podařené úpravy zeleně, na kulturní pořady v centru apod. a pracovat dále na tom, aby se lidé ve městě cítili příjemně a bezpečně.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Věcí, které by bylo zapotřebí změnit, vidím spoustu, ale obecně jde o to, aby se nám ve městě pěkně žilo. Chtěla bych, abychom se zaměřili v každé čtvrti na malé i větší problémy jejích obyvatel a s jejich pomocí je postupně řešili. Často i s malými investicemi lze zlepšit kvalitu života dané čtvrti.

 


Mgr. Lenka Vitebská (52 let, Lukášov, nestraník)

Znamení berana mě zřejmě předurčilo k tomu jít dost neústupně za svým, pokud jsem přesvědčená, že je to správná věc. A to mi v mé advokátní praxi umožňuje co nejlépe hájit oprávněné zájmy mých klientů.

Lenka VitebskáJsem advokátka s pětadvacetiletou praxí a členka oddílu orientačního běhu TJ Tatran.

Narodila jsem se v Jablonci – v porodnici, která je dnes již pro mnoho Jablonečanů historickým pojmem. Kromě prvních čtyř let jsem v Jablonci prožila celý svůj dosavadní život – 15 let v centru Jablonce, dalších 12 let na sídlišti Janovská v Rýnovicích a dalších 15 let v roubence v  Lukášově. V ní vyrostly a rostou i obě naše děti. Jako dítě jsem poznala nejen centrum Jablonce, kde jsem bydlela, ale i další městské části – nejprve Žižkův vrch a poté Šumavu – tyto obě jako dítě školou povinné a také Mšeno, tzv. Břízky, kde jsem strávila několik let na lyžařských trénincích a závodech. Poté jsem studovala na Gymnáziu U balvanu a po maturitě na Právnické fakultě – 1. rok v Brně a další 4 roky v Praze na Univerzitě Karlově, kde jsem i promovala. 1 rok jsem studovala i na právnické fakultě Univerzity v Toulouse ve Francii.

Ve volném čase se snažím aktivně zapojovat do činnosti TJ Tatran Jablonec – oddíl orientačního běhu, jehož jsem již několik let členkou. Baví mě práce s dětmi a mládeží, proto když časově zvládám tak vypomáhám při organizaci závodů a soustředění, a to jak doma, tak v zahraničí. Další oblastí, do které se snažím pronikat, je oblast zapojování handicapovaných dětí i dospělých do aktivního (nejen) sportovního života a hledání možností jejich podpory a prosazování jejich zájmů. Proto jsem se letos odhodlala zúčastnit i Metrostav cyklo handy maratonu, abych nejen tuto myšlenku podpořila, ale i na vlastní oči a kůži zakusila, jak lidé, které v životě potkalo něco neblahého se s tím dokáží vyrovnat a jít nám všem ostatním „zdravým“ příkladem, že všechno jde, když se chce !

Protože naše advokátní kancelář je v Liberci, sleduji a porovnávám vývoj Jablonce a Liberce za posledních 25 let. A jsem ráda, že mnoho rodilých i usídlených Liberečanů nám „Jablonečákům“ závidí nejen úžasnou přehradu, ale i její okolí, hodně zeleně, možnosti neskutečně rozmanitého sportovního vyžití a krásné přírodní okolí.

To vše si na Jablonci cením i já a ještě mnohem více – zajímavou historii, ze které můžeme a měli bychom čerpat především s ohledem na možnosti soužití různých národností – troufám si říci, že bez německých architektů a finanční podpory movitých a zároveň osvícených německých spoluobčanů bychom spoustu dominant našeho krásného města vůbec neměli, o rozhlednách kolem dokola Jablonce ani nemluvě.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem ke všem svým dosavadním zážitkům a zkušenostem bych se chtěla pokusit podpořit a být nápomocna všem svým kandidujícím kolegům, protože v jejich snaze, odhodlání a nasazení vidím smysl – navázat a rozvíjet to, co je pro Jablonec a jeho občany dobré, změnit a zlepšit to, co naopak dobré není. A to vše proto, že si přeji, aby i obě moje děti a nejen ony považovaly Jablonec nejen za své rodné město, ale především za město, kde mají své kořeny, kde chtějí žít, pracovat, tvořit, budovat, relaxovat, založit rodinu a předat svoji lásku k městu i svým dětem.


 

Ing. Tomáš Fejfar (36 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Věřím, že má smysl dohodnout se i s lidmi, se kterými nesouhlasím. Rád komunikuji a diskutuji, ale nerad se hádám.

Tomáš FejfarJsem IT specialista — vývojář webových aplikací na zakázku.

Vyrostl jsem ve Mšeně, pak žil a pracoval několik let v Praze, půl roku v Cambridge v Anglii a pak se opět vrátil do Mšena. Moje práce mi umožňuje pracovat odkudkoli na světě a já si přesto vybral Jablonec. 

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Protože jsem několikrát řešil úplně obyčejné problémy ve městě — blikající rušivý poutač, černou skládku, nebo jsem se ptal, za co město utrácí. A překvapilo mě, že to není až tak úplně běžné, že se člověk takhle stará. Chci jít příkladem a zabývat se malými věcmi, protože to jsou ty, které náš život nejvíc ovlivňují — ne stadion, ale lavička v parku, osvětlený přechod, opravený chodník, uklizená skládka. 

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Chci ukázat lidem, že se do projektů můžou vložit dřív, než když je hotovo a je pozdě něco měnit. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je pro mě synonymem města pro život. Hlavní devizou Jablonce je samozřejmě přehrada ale také okolní příroda. Ač se to nezdá, tak má kromě sklářské a sportovní tradice založeno už i na tradici v oboru informačních technologií. Mnoho zajímavých firem a projektů (namátkou třeba Heuréka, Jablotron, JabloPCB, Stahuj.cz nebo Simplia) pochází původně z našeho regionu. Možná je to tím, že tu častěji prší a tak děti sedí u počítačů. :) Rád bych, aby kvalitní projekty nevznikaly jen v Praze.


Bc. Tomáš Staněk (30 let, Jablonecké Paseky, nestraník)

Tomáš StaněkJsem datový analytik a člen spolku Junák — český skaut.

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou. Po dokončení dvojjazyčného německého gymnázia v Liberci jsem odešel studovat statistiku na VŠE v Praze. Nyní pracuji ve společnosti Vodafone jako datový analytik. Pokud sjte slyšeli takové termíny jako Big data a SMART city, tak to jsou věci, co stojí na mojí práci. Mojí hlavní výplní volného času je skaut, kde jsem aktivní již skoro 20 let, z toho 10 jako vedoucí.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Díky studiu v Praze i zahraničí jsem strávil mnoho času mimo mé rodné město a uvědomil si, jak skvělé místo k životu Jablonec je. A protože mi další vývoj v našem městě není lhostejný, rád bych se aktivně podílel na obecním rozhodování.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako jeden z problémů Jablonce považuji všeobecný trend odlivu mladých a především vzdělaných lidí do větších měst. V budoucnu mohou chybět doktoři, učitelé nebo kvalifikovaní zaměstnanci pro místní firmy. Jablonec má mnoho předností, které třeba Praha nemůže nabídnout a ty je nutné dál rozvíjet — například sportovní vyžití v blízké přírodě nebo unikátní přehradu. Jako skaut rovněž chápu důležitost dobrovolnických organizací, které si zaslouží od města co největší podporu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi, že si až do Jablonce mohu zajet na běžkách nebo že se mohu přímo ve městě koupat v krásné přehradě. Jako filmový fanoušek rovněž velmi oceňuji fungování skvělých jabloneckých kin.


MVDr. Hana Prausová (54 let, centrum města, KDU-ČSL)

Hana PrausováJsem veterinární lékařka.

Ze svého povolání vím, jak to funguje ve státní službě i v soukromém podnikání. V současnosti se věnuji tzv. malé praxi a laboratorní diagnostice. Jsem vdaná a mám dvě děti a čtyři kočky.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Město je jako živý organismus. Aby bylo zdravé, musí být všechny jeho složky v rovnováze — bydlení, zaměstnání, zdravotní péče, vzdělání, sportovní a kulturní vyžití, sociální vztahy, podnikatelské prostředí, atd. Každý problém je zapotřebí vidět v celkovém kontextu. Takto jsem zvyklá pracovat ve své profesi a takový přístup bych chtěla vnést i do politiky.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Pracovně už deset let neustále pendluji mezi Jabloncem, Libercem a Prahou a přiznám se, že je pro mě nesmírným potěšením vracet se do města s jedinečným geniem loci utvářeným blízkostí Jizerských hor a leskem skleněných perliček.


 

Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M. (45 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Procestovala jsem pracovně půl světa a vrátila se domů. O to víc mě teď Jablonec baví a nabíjí a své zkušenosti chci pro nás využít.

Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.Jsem právnička, mediátorka, zastupitelka města, poradkyně v organizaci Vaše Evropa – Poradenství a kandidátka na senátorku.

Jsem rodilá Jablonečanda. Po životě a práci v zahraničí a v Praze jsem se sem vrátila s rodinou žít a Mšeno je nám dnes s manželem a dcerkou krásným pohodovým domovem. Vystudovala jsem právo na Karlově Univerzitě v Praze a poté evropské právo na univerzitě ve Stockholmu. Šest let jsem působila jako právnička Evropské komise v Bruselu a rok jako právnička na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nyní se plně věnuji poradenství občanům o evropských právech ve službě Vaše Evropa – Poradenství. Kromě toho působím také jako mediátorka. Nyní bych ráda využila své znalosti a zkušenosti pro Jablonec, a proto kandiduji do Senátu i jabloneckého zastupitelstva. V případě úspěchu v Senátu nebudu v Jablonci vykonávat žádnou uvolněnou, tedy placenou funkci a zůstanu řadovou zastupitelkou. Více se o mé kandidatuře dozvíte na webu www.senatorkamisa.cz.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Po čtyřech letech v zastupitelstvu v opozici chci využít svých zkušeností i nadále. Člověku chvíli trvalo, než získal zkušenosti a naučil se v komunální politice dělat praktické a účinné kroky. Chci také podpořit své kolegy, u kterých věřím, že by byli pro Jablonec posilou a se kterými mě baví spolupracovat v týmu.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Město by mělo získat znovu dynamiku, kterou mělo v dobách svých vrcholů. Chci přispět k tomu, aby dokázalo využít výhod, které mu naše účast v Evropské unii přináší. Ze své poradenské i mediační činnosti jsem zvyklá naslouchat občanům, vciťovat se do jejich situací a aktivně řešit jejich problémy.Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec má veškeré podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo: krásné okolí, přehradu, zajímavou architekturu, i tradici mezinárodních výstav a věhlas „líhně“ řady sportovců celosvětové úrovně.