Kandidátku tvoříme podle jednoduchých principů, kterými jsou: vyvážený poměr mužů a žen, vyvážené zastoupení různých profesí, sektorů (podnikatelé, veřejná správa, spolky) a čtvrtí města.


1. RNDr. Lenka Opočenská (43 let, Mšeno, Strana Zelených)

Umím klást dobré otázky, skvěle naslouchat a spojovat lidi. Baví mě zlepšovat životní prostředí v tom nejširším slova smyslu: příroda, krajina, město, ale hlavně mezilidské vztahy.

Lenka OpočenskáJsem vedoucí projektů v oblasti ochrany životního prostředí a předsedkyně společenství vlastníků.
Po gymnáziu jsem odjela pracovat do Velké Británie. Následovaly tři roky studia cestovního ruchu a posléze roční pracovní působení v Belgii, kde jsem si zdokonalila francouzštinu. Dalších pět let jsem studovala obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byla jsem členkou univerzitního senátu a místopředsedkyní akademického senátu na Přírodovědecké fakultě, spoluzakládala jsem studentskou organizaci. Jedno volební období jsem se angažovala jako členka Komise pro životní prostředí a osadního výboru Mšeno.
Pracovně jsem působila jako projektová manažerka v praktické ochraně přírody v libereckém Čmeláku, například na projektu Mokřady Jablonné. Úspěšně jsem dokončila kurz Živá krajina a mezinárodní program Viability Net 3.0 se zaměřením na Community leadership. Dobrovolnicky jsem docházela jako pečovatelka do domů seniorů a jako lektorka enviromentální výchovy do škol. Vytvořila jsem několik tanečních choreografií, hrála divadlo v ochotnickém souboru a založila jsem první čtenářský klub v Jablonci. Napsala a nafotila jsem několik turistických cykloprůvodců pro známá česká nakladatelství. V roce 2019 jsem odstartovala dárcovskou výzvu Za vodu na podporu opatření, která mají zamezit vysychání krajiny – od té doby každý rok pořádám happeningový Pochod Za vodu určený pouze ženám.
V současnosti působím jako předsedkyně Společenství vlastníků a jako realizátorka projektů v oblasti zkvalitňování životního prostředí a zapojování veřejnosti. Jsem členkou strany Zelených a předsedkyní její jablonecké organizace.
Jsem vdaná, mám tři děti.
Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Do zastupitelstva kandiduji proto, abych ve prospěch města zúročila nabyté zkušenosti z práce na komunitní úrovni.
Čemu se hodlám věnovat, co bych ráda prosadila? Mým hlavním tématem je adaptace na klimatickou změnu, cestovní ruch a zapojování veřejnosti. Chci se podílet na postupném přetváření Jablonce v moderní, přívětivé a perspektivní město, které bude inspirací pro ostatní.


2. Ing. Štěpán Matek (35 let, Šumava, KDU-ČSL)

Společně můžeme hodně změnit. Pojďme vytvořit ještě lepší podmínky pro sport a rekreaci.

Ing. Štěpán MatekJsem ekonom, podnikatel, trenér plavání, zastupitel a člen sportovní komise a kontrolního výboru města

Narodil jsem se v roce1987 v Děčíně, ale prakticky celý svůj život žiji v Jablonci nad Nisou. Vystudoval jsem Podnikovou ekonomiku a management na Technické univerzitě v Liberci a v roce 2014 jsem získal inženýrský titul. Ještě v době studií na vysoké škole jsem aktivně působil v oblasti sportu nejprve jako trenér mládeže v plavání a později jsem díky úspěchům svých svěřenců měl možnost působit jako trenér v realizačním týmu České juniorské a seniorské reprezentace a účastnit se v národních barvách vrcholných Evropský i světových soutěží. V roce 2016 jsem se rozhodl udělat životní změnu a pracovat v soukromém sektoru a využít dosavadních zkušeností a mého vzdělání. Začal jsem pracovat ve známé jablonecké firmě Jablotron Alarms na pozici manažera zahraničního obchodu, kde jsem měl na starosti distribuci produktů hlavně do části střední a jihovýchodní Evropy. Za tuto zkušenost budu vždy vděčný.

Ke konci roku 2018 přišel další zlom, kdy jsem v rámci uskupení Společně pro Jablonec (koalice KDU-ČSL a nezávislí) uspěl v komunálních volbách a od listopadu 2018 jsem začal pracovat jako náměstek primátora Jablonce nad Nisou pro ekonomiku a správu majetku. Politickou funkci jsem vždy bral jako službu občanům, nikoli jako pohodlnou trafiku s jistým příjmem. Bohužel koaliční partner ANO měl k tomuto opačný postoj a morální zásady šly jaksi stranou. Silně jsem se vymezil proti vyvádění veřejných peněz z městského rozpočtu bývalým primátorem pro jeho firmu. To vedlo v srpnu 2019 k rozpadu koalice a konci uvolněné funkce. Za tuto zkušenost budu vždy opět vděčný, protože mi to pomohlo prozřít s kým mám v politice čest a že morální zásady a odpovědnost vůči voličům je bohužel pro mnoho lidí v politice cizí.

Od roku 2020 vedu sekci plavání Vysokoškolského sportovního střediska VICTORIA pod MŠMT, kde zároveň trénuji plavce. Pod sportovním střediskem se připravuje řada našich reprezentantů, kteří budou startovat na letních olympijských hrách v Tokiu.

Politice se věnuji jako zastupitel statutárního města Jablonec a jako krajský předseda KDU-ČSL.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Pouze kritizovat a nadávat u piva nebyl nikdy můj styl. Od roku 2014 jsem se rozhodl zapojit se do aktivního politického života a pokusit se změnit na komunální úrovni některé věci, se kterými se jako hrdý Jablonečák nemohu ztotožnit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Chci nabídnout jak své zkušenosti z mezinárodního obchodu a firemního managementu, tak i z dlouholeté dobrovolnické práce s  mládeží a neziskové spolkové činnosti. Mými oblastmi zájmu bude sport a rekreace v Jablonci nad Nisou, hospodaření s veřejnými finančními prostředky z rozpočtu města a management fungování městských společností.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec nad Nisou je unikátní město, které je zasazeno do krásného přírodního prostředí. Naší silnou stránkou, kterou se ostatně dlouhodobě Jablonec prezentuje, je kultura a sport. Okolní Jizerské hory nabízí nespočet možností rekreace, turismu a sportovního vyžití. Jablonecká přehrada je dominantou města, která je rovněž široce využívaná pro sport a rekreaci občany města. Tyto silné stránky je potřeba kontinuálně rozvíjet a podporovat s ohledem na trvalou udržitelnost, životní prostředí a hlavně s důrazem na již existující silné stránky. Nepotřebujeme megalomanské nové projekty, u kterých nemáme jistotu, jaké externality z jejich realizace vyplynou. Stačí se soustředit na to “co máme” a s tím také smysluplně a racionálně pracovat. Chci prosadit konkrétní kroky pro lepší podmínky a zpřístupnění rekreace u přehrady i na krajích města.


3. Ing. René Gubančok, MBA (45 let, Kokonín, KDU-ČSL)

Pracovně jsem procestoval 5 kontinentů a svět mi otevřel oči a mysl. Chci se o své poznatky a zkušenosti z  podnikání podělit a vytvořit pro něj lepší podmínky v Jablonci nad Nisou.

Ing. René Gubančok, MBAJsem podnikatel a žiji v Jablonci nad Nisou. Jsem otcem pěti dětí a jsem rád, že se narodily v Jablonci.

Narodil jsem se ve městě Zvolen na Slovensku. Po studiu na vysoké škole jsem odešel do Kalifornie v USA, kde jsem studoval a pracoval dalších 5 let. Po návratu do Česka jsme se společně s manželkou přestěhovali do Jablonce nad Nisou za prací v Jablotronu. V roce 2005 jsem nastoupil na oddělení obchodu. Přes různé pozice od vedoucího zahraničního prodeje až po ředitele obchodu jsem budoval prodej Jablotronu v 80 zemích světa až do podzimu roku 2016. V roce 2013 jsme společně s manželkou založili vlastní podnikatelský záměr a založili jsme společnost Lahůdky Váhala. Od roku 2017 realizujeme další podnikatelský záměr se společností Sentry Company.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Podnikám v centru a vidím věci z různých pohledů. Chci řešit aktuální problémy a realizovat nové projekty, které by pomohly centrum oživit a zatraktivnit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Podnikatelské prostředí, které ovlivňuje radnice města, se dotýká každého občana našeho města. Zasahuje do každé městské čtvrti a ovlivňuje život každého z nás. Chci vytvořit podmínky malým a středním podnikatelům, které jim zaručí rozvoj a pomohou v konkurenčním prostředí s nadnárodními korporacemi. Úspěch místních podnikatelů znamená úspěch každého z nás. Úspěšný místní podnikatel nejen dává práci lidem, ale také dál investuje a podporuje místní rozvoj našeho města Jablonce nad Nisou. To nemůžeme čekat od nadnárodních korporací. Budu prosazovat oživení centra města, časově omezené parkování zdarma v celém městě a dostupnější MHD pro děti a seniory.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásné místo pro život. Propojení města a horského prostředí je úžasné. Poloha města, příroda a sportovní aktivity ideálně zapadají do mé představy o výchově budoucích generací. Toho, co tu máme, si musíme vážit a vylepšovat. Rozvoj města jako celku je velice důležitý.  Vhodné podmínky pro podnikatele jdou ruka v ruce s rozvojem města a šťastným společenským životem v našem městě. Je důležité zajistit rozvoj bytové výstavby pro mladé rodiny, podpora předškolních zařízení, renovace škol a sportovišť a zajistit bezpečnost v našich ulicích. Společně pro Jablonec zajistíme šťastnou budoucnost našich dětí.


4. Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. (41 let, Rýnovice, nestraník)

Dosud jsem jako konzultant a facilitátor pomáhal s územním rozvojem a zapojováním veřejnosti hlavně v jiných městech. Rád bych přispěl svými zkušenostmi i doma, v Jablonci.

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.Jsem urbanista, konzultant zapojování veřejnosti do rozhodování, vysokoškolský pedagog; člen Výboru pro územní plánování a rozvoj města, dopravní komise a předseda osadního výboru Rýnovice.

Vyrostl jsem v Rýnovicích, kde jsme také později částečně svépomocí postavili vlastní dům. Vystudoval jsem po Gymnáziu U Balvanu Fakultu architektury ČVUT v Praze. Profesně se zaměřuji na participaci veřejnosti v územním a strategickém plánování. Pomáhám městům a obcím vymyslet, jak zapojovat veřejnost do projektů a facilituji veřejná plánovací setkání. Baví mě náročné projekty, o které se u nás nikdo nepokusil — vedl jsem první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a také první projekt, kdy mohli obyvatelé z okolí ovlivnit developerský záměr od samého počátku, ještě před zahájením projekčních prací. Vyučuji územní plánování a věnuji se výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje na Ústavu prostorového plánování Fakultě architektury ČVUT, jako externista působím na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity.

V minulosti jsem vedl skautský oddíl a dodnes se podílím na přípravě metodických materiálů skautského hnutí. Jsem spoluautorem skautské stezky a souvisejících metodických textů k volnočasové pedagogice.

Jeden rok ve funkci radního pro územní a strategické plánování a participaci byla cenná zkušenost. Jsem rád, že jsme založili osadní výbory a že jsem inicioval přepracování řady územních studií a regulačního plánu na Proseči. I když pak nové vedení udělalo z mého pohledu až moc kompromisů s developery, tak do stavu v roce 2018 už se plány nedostaly. A tak to vypadá, že ne Horní Proseči aspoň nejcennější louky nebudou zastavěné, u třetí přehrady nevznikne nové sídliště, u krokusové louky v Lukášově nevzniknou luxusní bytové domy a nová zástavba bude mít uměřenější a kultivovanější podobu. Nelituju ani toho, že jsme odmítli vyplatit firmě Grepa neobjednané služby a že poté, co Milan Kroupa dojednáváním podpory s ODS porušil koaliční smlouvu, naše působení v radě města skončilo naším odvoláním a dohodou ANO s ODS a SLK. Nemohl bych se ráno podívat do zrcadla, kdybychom se zachovali jinak.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? V Jablonci jsem od roku 2014 členem Výboru pro územní plánování a rozvoj města. A protože jsem rýnovický patriot, tak nově také předsedou Osadního výboru Rýnovice. V ročním působení jako radní jsem získal podrobný přehled o tom, jak se na územním plánování a rozvoji pracuje a budu schopen fungovat bez nějakých zaučovacích období. Nemám potřebu aspirovat na funkci primátora, chci hlavně využít zkušenosti z profesní práce i dosavadního působení pro moje domovské město.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Rád bych se věnoval tomu, čemu rozumím — územnímu plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování. Rád bych se zasadil o lepší začlenění městského architekta do fungování úřadu. A pomocí regulačních plánů a územních studií ohlídal novou zástavbu, aby zapadala do rázu Jablonce a byla dobře průchozí pro obyvatele z okolí a ani je jinak výrazně neomezovala. Také bych se rád věnoval zkvalitnění přístupů do rekreačních ploch okolo města pro procházky, kolo či lyžování; i z tohoto důvodu bych rád dohodl částečně jinou trasu západního obchvatu než Srnčím dolem. A především — chtěl bych zapojit veřejnost a osadní výbory už do tvorby zadání nových projektů.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat?  A všichni ostatní, i já, obdivujeme volnou krajinu a přírodu, pěšky dostupnou skoro odkudkoli. To je ta největší konkurenční výhoda pro Jablonec, kterou musíme zachovat i pro naše děti. Nabízí nám příjemný život a pomáhá lákat jabloneckým firmám nové zaměstnance odjinud. Moc jiných možností nemáme, protože zde nemáme ani zdroje surovin, či energie, ani neležíme na důležité křižovatce.

Už dvě volební období se připravuje návrh přestupního terminálu veřejné dopravy a město má za sebou nesnadnou, ale úspěšnou cestu architektonické soutěže, kterou se k němu dospělo. Určitě na to chci navázat. Obyvatelům Jablonce, ale i okolních obcí a návštěvníků konečně nabídne bezbariérový přestup suchou nohou mezi všemi druhy veřejné dopravy. Společně s Jakubem Chuchlíkem jsme se zasadili o to, aby spolu s terminálem město řešilo i dostavbu ulice 5. května, která už dlouhodou dobu vypadá jako noty na buben.


5. Ing. Jakub Macek (35 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Referendum o hazardu bylo úspěšné, moje práce pro lepší život v Jablonci tím ale nekončí. Jako horolezec a sportovec se nebojím a mám vytrvalost dotahovat věci do konce.

Ing. Jakub MacekJsem ekonom, specialista logistiky, zastupitel a iniciátor a organizátor referenda o hracích automatech.

Referendum o hazardu bylo úspěšné, moje práce pro lepší život v Jablonci tím ale nekončí. Jako horolezec a sportovec se nebojím a dotahuji věci do konce.
Ing. Jakub Macek Jsem ekonom, koordinátor programu na rozvoj brownfieldů, zastupitel a člen finančního výboru města, iniciátor a organizátor referenda o hazardu.

Od narození žiju s celou svou početnou rodinou v Jablonci nad Nisou, který mi přirostl k srdci. Díky tomu, že jsem zde vyrůstal, mám pro Jablonec typické koníčky: cyklistiku, lyžování, běhání, skialpinismus a hlavně lezení po skalách a horolezectví všeho druhu. Po Gymnáziu Dr. Randy jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Půl roku jsem studoval také v USA na Arizona State University. Při pobytu v USA jsem si uvědomil, jak skvělé místo pro život Česká republika je. Už osm let pracuji jako řadový zastupitel a velmi mě to naplňuje a baví.

Za svůj největší politický úspěch považuji dotažení referenda o hracích automatech do úspěšného konce. V Jablonci už nemáme ani jednu hernu či kasino. Stejně jako v případě hazardu chci brát názory Jablonečanů mnohem více v úvahu než současné vedení radnice, jehož odmítavý přístup k regulaci hazardu byl příkladem, jak by to fungovat nemělo, a důvodem, proč se referendum konalo.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Jsem přesvědčený, že na naší kandidátce jsou výjimeční lidé, kteří by rozhodně měli být v zastupitelstvu. Jen nové tváře a strany, které nebyly ve vedení města posledních dvacet let, mohou město posunout kupředu. Město potřebuje mladou krev, moderní přístup k řešení problémů, nové nápady a postupy. Chtěl bych mnohem víc otevřít radnici občanům, naslouchat jejich názorům a vtáhnout je do rozhodování. Odmítám utajování informací, upřednostňování zájmů jednotlivců a různých lobbistických skupin před zájmy nás všech a nekoncepčním a necitlivým přístupem k rozvoji města, např. v otázce výstavby silnice přes Srnčí Důl.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako ekonomovi je mi nejbližší oblast financí a hospodaření města. Vadí mi, že Jablonec přehazuje vidlemi stovky milionů na finančních trzích místo toho, aby je investoval do rozvoje města. Při současné bezprecedentní inflaci a růstu cen stavebních prací ztrácejí každým dnem svou hodnotu. V sociální oblasti vidím jako největší výzvu nedostupnost bydlení, a to vlastnického i nájemního. Jablonec není schopen uspokojit poptávku po bydlení místních, natož nově příchozích obyvatel. Firmy totiž potřebují kvalifikované zaměstnance, kteří vyžadují kvalitní ale nepředražené bydlení. A my zde nemáme téměř žádné, protože bytová výstavba se úplně zastavila. V neposlední řadě se chci zasadit o to, aby naše nemocnice zůstala ve 100% vlastnictví města jako příspěvková organizace. Je to naše rodinné stříbro.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi jedinečné přírodní prostředí a široké možnosti volnočasového vyžití. Přesto je zde velký prostor pro nové nápady a trendy. Rád bych se zasadil o to, aby zde vznikala moderní volnočasová infrastruktura jako jsou workoutová a parkourová hřiště, pumptracky, silngltreky, bikeparky a opět musíme postavit i skatepark.


6. Ing. Jan Macek (47 let, Žižkův vrch, KDU-ČSL)

Jan MacekJsem statistik, majitel tiskařské firmy, člen spolku Srnčí Důl, milovník Jablonce, manžel a také otec čtyř dětí.

V Jablonci žiji od (mé) nepaměti, prý asi od tří měsíců. I když jsem studoval na VŠE v Praze, každý víkend jsem jezdil do Jablonce. Dal jsem mu přednost před Prahou i po dostudování. V Praze se uživí každý, v Jablonci jen ti nejlepší. :) Dětství jsem prožil v samém centru i na jeho okraji, mládí na sídlišti ve Mšeně a nyní žiji s rodinou na Žižkově Vrchu. Každé místo se mi něčím líbilo a mám díky tomu představu o životě v různých městských prostředích a částech.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Při provozování mé živnosti se setkávám s lidmi všech možných skupin, ale zvláště s těmi aktivními, kteří chtějí něco tvořit, budovat, zažívat a organizovat. V zastupitelstvu vidím příležitost k propojování různých zájmů, které obyvatelé města mají a které pociťuji ve svém pracovním i osobním životě.

Kromě toho jsem na VŠE studoval i vedlejší specializaci “Regionální politika a rozvoj” a považuji za důležité poskytnout občanům i podnikatelům v rámci města spolehlivě fungující prostředí, ve kterém se jejich snahám bude dařit. Chci se v tom řídit ze strany města zásadou “podporovat a nepřekážet”.

Jako obyvateli Žižkova Vrchu se mi nelíbí návrh obchvatu Jablonce Srnčím dolem. Zastávám názor, že Srnčí důl je potřeba citlivě revitalizovat a využít jako rekreační zázemí pro jižní část Jablonce podobně, jako okolí přehrady slouží Mšenu a Šumavě.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jablonec nad Nisou potřebuje strategii a vizi. Líbí se mi vyjádření, že strategie je vědět, co nechci. Nechci, aby byl Jablonec průměrné město. K tomu nemá předpoklady a nic zvláštního by tím ani nezískal. Když se smíříme s našimi omezeními, například tím, že Jablonec nemá velké rozvojové plochy, můžeme se soustředit na aktivity, které je nepotřebují. Například výzkum a vývoj. To je shodou okolností dlouhodobě nejziskovější oblast podnikání. Platí to ale i v dalších oblastech.

Také ze svého podnikání vím, že nic není zadarmo, i když se za to třeba neplatí. Proto chci dohlížet na to, aby snaha řešit nebo rozvíjet jednu oblast nezpůsobila škody v oblasti jiné, pro Jablonec důležitější. Příkladem může být návrh předimenzovaného obchvatu Jablonce Srnčím dolem, který si ale zaslouží citlivější využití jako rekreační areál.

Na Žižkově vrchu bych chtěl drobnými opatřeními usnadnit pěší přístup do spodní části Srnčího dolu a k stanici Měnírna na tramvajové trati do Liberce, zvýšit kapacitu školní družiny v Pasířská a výhledově i  Havlíčkova.

V rámci celého Jablonce chci podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Konkrétně ucelením sítě cyklostezek, snížením tarifních bariér v MHD a zvyšováním prostupnosti města pro pěší (průchody, zkratky, lávky, pouliční bezpečnost atd. ve směrech největšího pěšího provozu).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonečtí obyvatelé jsou a vždy byli podnikaví a vynalézaví. Nejen ekonomicky, ale i kulturně, sportovně a ve mnoha dalších ohledech. To je velký příslib, že Jablonec bude výjimečným městem v dobrém smyslu slova.


7. MUDr. Veronika Kaššovicová (38 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Veronika KaššovicováJsem lékařka, internistka, hematolog působící v ambulanci hematologie Nemocnice Jablonec nad Nisou a v Krajské nemocnici Liberec. 
 
Jsem Jablonecká rodačka, velká patriotka Jablonce nad Nisou. Během studia na Gymnáziu Dr. Randy jsem se nakonec díky lásce k biologii a chemii rozhodla pro studium medicíny, kterou jsem absolvovala na 2. lékařské fakultě UK v Motole. Po ukončení vysoké školy jsem se svým životopisem objela menší česká okresní města v pohraničních horách, ale kouzlo Jablonce bylo mocnější.  Životní zkušenosti ze zahraničí jsem nabrala během delšího pobytu v Irsku, kde jsem pracovala jako pokojská. Z komunální politiky se zajímám o odpadové hospodářství, pořádek, péči o zeleň a vyžítí pro děti. Jako maminka dvou malých dětí mám spoustu nápadů na zlepšení každodenního života na mateřské dovolené. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Chtěla bych svou kandidaturou podpořit kandidáty na prvních příčkách, kteří jsou velmi dobří ve svých oborech a mají rozhled a prima nápady, jak ulehčit a zpříjemnit život ve městě. 

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zajímám se o odpadové hospodářství, chtěla bych vylepšit možnosti třídění bioodpadu i pro obyvatele paneláků. Chtěla bych podporovat lidi více v třídění odpadů a v neposlední řadě snížit množství pohozených odpadků mimo koše (přehrada, trávníky). Ráda bych, aby se město o své pozemky staralo racionálně, např. omezit četnost sečí trávy v místech s minimálním pohybem lidí a ponechat/zvýšit např. na dětských hřištích. Spousta rodičů malých dětí by ocenila v letních vedrech stín na dětských hřištích. V nabídce hřišť chybí hřiště pro větší děti a dospělé — např. parkour, workout.  Chtěla bych, aby město podporovalo vznik bezbariérových vstupů ve městě i pro významné soukromé subjekty, jako např. velká zdravotnická zařízení (polikliniky).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je nejideálnější místo pro život, ať už studenta, mladého bezdětného člověka, rodiče dětí i seniora díky přírodním krásám, sportovnímu vyžití a celkem rozmanitým možnostem kultury. A na to lze navazovat, prohlubovat a rozšířit nabídku sportovních i kulturních zážitků. Oceňuji dostatek kapacit v mateřských školách pro děti starší 3 let, ale je velká poptávka i po zařízeních pro děti mladší 3 let, to by bylo vhodné řešit.


8. MgA. Eliška Šídová (43 let, centrum města, nestraník)

O krásách přírody Jablonecka se ví, o kráse architektury a kultury méně. A to bych chtěla změnit. La Kavárna byl první krok.

Mg.A. Eliška Šídová Jsem architektka a designerka, zakladatelka a majitelka La Kavárny a členka Komise městské památkové péče.

Vystudovala jsem Vysokou školu umělecko-průmyslovou – obor architektura, jeden semestr jsem strávila na Ecole Superieure des Arts Graphiques v Paříži. V letech 2005–2008 jsem působila v architektonickém atelieru architektky Markéty Cajthamlové v Praze. Od r. 2008 pracuji na volné noze jako architektka/designerka v Jablonci nad Nisou. V r. 2011 jsem otevřela malou artovou kavárnu v centru Jablonce – La Kavárna, kde pořádám kulturní aktivity, a v r. 2013 jsem s kolegy založila malou designovou skupinu DoMoDo vyrábějící nábytek a bytové doplňky místními řemeslníky z místních materiálů. Od roku 2014 jsem v Jablonci členkou Komise městské památkové péče.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem k tomu, že v centru města podnikám i bydlím, vnímám jeho problémy v přímém přenosu a to je hlavním motivem pro aktivní vstup do politiky.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi symbióza „horského“ města s velkým potenciálem sportovního a kulturního vyžití a krásné přírody.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zmíněný kulturní potenciál je naprosto nevyužit. Mrzí mě také nedoceněnost jablonecké architektury, připomínající naši bohatou sklářskou a bižuterní historii. Chtěla bych podpořit kulturní aktivity typu malých artových marketů, umění ve veřejném prostoru se zapojením přítomných škol a dále oživit město ve spolupráci s aktivitami pro podporu veřejného prostoru (např. iniciativa „Zažít město jinak“).


9. MUDr. Zuzana Nosková (58 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Jablonec je pro mě „město snů“. Pojďme z něj udělat město pro lidi: čisté, opravené a bezpečné.

Zuzana NoskováJsem lékařka - medicínská poradkyně, horolezkyně a cestovatelka.

V Jablonci žiji moc ráda a chci, aby město bylo přívětivé a lákavé pro občany i návštěvníky. I když jsem se tu nenarodila, jsem jablonecký patriot. Žiju tady už téměř 30 let a stále se mi tu moc líbí. Zároveň vidím, že by se dalo mnoho změnit, aby byl Jablonec ještě lepším místem k žití. Pocházím z Kralup nad Vltavou, kde jsem absolvovala gymnázium. Dále jsem vystudovala na Lékařské fakultě UK v Praze stomatologii. Pracovala jsem jako zubařka v Kralupech a od roku 1989 v Jablonci. Během mé mateřské dovolené proběhla privatizace ve zdravotnictví a poté jsem se ke stomatologii vrátila už jen krátce. Od roku 2000 pracuji ve farmaceutické firmě Sanofi na různých pozicích, t.č. v medicínském oddělení, předmětem mého zájmu je diabetologie.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Je mi sympatické, že se objevují lidé, kteří jsou aktivní a mají chuť změnit politiku a otevřít ji více zájmu „obyčejných“ lidí. Srozumitelná a otevřená komunikace s občany a jejich možnost kdykoli vznést konstruktivní podněty, které nezapadnou, podle mého povede k většímu zájmu lidí o život ve městě. Zároveň cítím, že nemám právo reptat a stěžovat si na to, co se mi nelíbí, když jsem se ani nepokusila sama něco změnit.  Proto chci svou kandidaturou podpořit lidi, kteří již mají za sebou zkušenosti a vůli měnit Jablonec k lepšímu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec mě od začátku okouzlil propojením bydlení a blízké přírody a možnostmi, které nabízí ke sportování a k pobytu v přírodě vůbec. Má unikátní polohu vzhledem k horám a nejhezčí přehradu. Je tu i bohatá historie a krásné domy, bohužel často ve zdevastovaném stavu. Navázat lze určitě také na některé podařené úpravy zeleně, na kulturní pořady v centru apod. a pracovat dále na tom, aby se lidé ve městě cítili příjemně a bezpečně.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Věcí, které by bylo zapotřebí změnit, vidím spoustu, ale obecně jde o to, aby se nám ve městě pěkně žilo. Chtěla bych, abychom se zaměřili v každé čtvrti na malé i větší problémy jejích obyvatel a s jejich pomocí je postupně řešili. Často i s malými investicemi lze zlepšit kvalitu života dané čtvrti.


10. Mgr. Vladěna Drábková (39 let, centrum města, nestraník)

Vladěna DrábkováJsem učitelka, překladatelka a tlumočnice španělštiny.

Od narození do ukončení studia na Gymnáziu Dr. Randy jsem žila v Jablonci, poté jsem se přesunula do Prahy, kde jsem vystudovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor Geologie životního prostředí. Během programu Erasmus ve Španělsku se ve mně probudila obrovská vášeň pro španělský jazyk a kulturu a následně jsem strávila devět let ve španělských a francouzských Pyrenejích. Po návratu v roce 2017 jsem se začala živit jako průvodkyně (Madeira, Kanárské ostrovy), tlumočit a učit.  Loni jsem na Dolině založila sdílený chov slepic, projekt, na kterém se podílí deset členů se svými rodinami. Předsedám SVJ šestnácti bytových jednotek. Mám desetiměsíční dceru a nejraději trávím čas v přírodě. Při cestách a pobytu v zahraničí jsem zjistila, že nejlepší místo pro život je Jablonec, nejen díky zázemí, které tu mám, ale i pro jeho unikátní polohu v blízkosti Jizerek, Českého ráje a s možností rychle se dostat do Prahy.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Na kandidátce jsem především proto, že chci pomoci jejím lídrům dostat se do zastupitelstva.  Sice teď nemám času nazbyt, i tak doufám, že při kampani pomohou mé komunikační a organizační schopnosti.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Obecně možnost sportovního vyžití, jako milovnici běžek si moc cením například lyžařského a biatlonový areálu Kolečko. Kromě opravy stávajících, by mohla vzniknout další sportoviště. Mám ráda také společenský a komunitní život a akce jako Tatrhy, Sokolka, venkovní kulturní program v Jablonci přes léto.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila?  Mrzí mě, že centrum Jablonce je vybydlené, vadí mi, že prošlo rozhodnutí postavit Centrál. Máme tu schopné architekty, máme možnost rekonstruovat městské byty a novými stavbami Jablonec zkrášlit a ne doslova zazdít. Celé léto zakopávám s kočárkem v rozkopaných ulicích, i tyto opravy by se daly myslím lépe naplánovat. Zajímá mě také nakládání s odpady a doufám, že se nám podaří prosadit změnu vyhlášky o odpadech. Jako samoživitelka bych ráda dala dceru do školky aspoň na nějaký den v týdnu už od dvou let. Zařízení, která to umožňují, je tu bohužel pomálu.


11. MUDr. Petr Matek (62 let, Šumava, nestraník)

Petr MatekJsem lékař — neurolog a majitel a primář dětského centra Spirála.V roce 1995 jsem založil nestátní zdravotnické zařízení Spirála, které nabízí komplexní služby pro děti a dorost v oblasti neurologie, psychiatrie, rehabilitace, logopedie a mnoho dalších. Jako lékař mám denní kontakt s lidmi a jejich problémy.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Svými zkušenostmi bych rád podpořil projekt Společně pro Jablonce, který má podle mého názoru nejlepší předpoklady pro vedení našeho města. Zároveň bych rád jako dlouholetý občan Jablonce a obyvatel Šumavy přispěl k jeho efektivnímu rozvoji.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásné město zasazené do jedinečného přírodního prostředí. Příroda v okolí Jablonce a Jizerské hory si zaslouží ochranu a smysluplný rozvoj rekreace.


12. Ing. arch. Tereza Nalezená (36 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Vraťme Jablonci noblesu z počátku 20. století.

Tereza NalezenáJsem architektka, urbanistka, členka osadního výboru Mšeno a v neposlední řadě máma.

Vyrůstala jsem ve Mšeně, kam jsem se před dvěma lety vrátila žít se svou vlastní rodinou. Pro architekturu jsem se rozhodla již při letních studiích na Cornellově univerzitě v USA během gymnázia a posléze jsem ji vystudovala na Fakultě Umění a architektury na Technické univerzitě Liberec. Ta mi umožnila absolvovat rok na École Superieure d´Architecture et des Artes v Lille a rok v atelieru v Barceloně. Již během studií jsem pracovala u architektů na Liberecku a od roku 2012 působím u architekta Jakuba Ciglera, kde se zabývám jak mezinárodními, tak českými projekty a soutěžemi větších měřítek. V současnosti si užívám mateřské dovolené v Jablonci.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Cítím potřebu vrátit městu to, co mi dalo, a přispět do komunální politiky nabytými zkušenostmi s životem měst, tvorbou veřejného prostoru a v neposlední řadě aktuálním tématem zadržováním vody v krajině a městech a zelené infrastruktury.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Osobně bych ráda, kdyby se Jablonci alespoň částečně navrátily jeho někdejší architektonické a urbanistické hodnoty, které hodně utrpěly, a to i po revoluci ba i v současnosti nešťastnými novostavbami (Central) a nevhodnými rekonstrukcemi či demolicemi hodnotných budov. S tím souvisí i vyčištění města od vizuálního smogu (především gumové reklamy).

Okolí přehrady, kde kromě sportu stále více přibývá kulturních akcí (koncerty, artové markety, sezónní akce, veřejná piána) je dobrým příslibem a příkladem života ve veřejném prostoru. Bylo by fajn ho rozšířit i do centra a jiných jabloneckých částí podporou obdobných aktivit a prodloužením smysluplné cyklostezky dále do města.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jako teenager jsem si říkala, že v tomhle „šusťákově“, kde pokud nesportuješ, seš divnej, neskončím. Pak jsem projela svět, vyzkoušela život v různých městech a s velkým povděkem se vrátila zpět, usídlit se zde s rodinou. Stejný příběh vidím u spousty svých vrstevníků, někteří sem dokonce přichází žít, aniž by tu měli kořeny. To svědčí o zdravém a bezpečném prostředí: velký potenciál, o který musíme pečovat. Čím více mladých vzdělaných lidí sem přijde žít, tím lépe bude město vzkvétat. Právě řada z těchto zpět příchozích Jablonečanů aktivně přispívá vedle všudypřítomného sportu i ke zlepšení kultury a estetiky města (PLAC, ArtProProstor, Sokol aj.). Jejich úsilí věci rozhýbat je jiskrou naděje kvalitního veřejného života a zaslouží si podporu města. Měli bychom si vzpomenout, na jaké kulturní a estetické úrovni žili Jablonečané začátkem minulého století, a pokusit se jim krůček po krůčku přiblížit. Dnes vím, že přestože máme ještě na čem pracovat, svět nám má v Jablonci co závidět, a že člověk nemusí být nutně nadšeným sportovcem, aby žil v „šusťákově“ šťastně.


13. Ing. Tomáš Fejfar (36 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Věřím, že má smysl dohodnout se i s lidmi, se kterými nesouhlasím. Rád komunikuji a diskutuji, ale nerad se hádám.

Tomáš FejfarJsem IT specialista — vývojář webových aplikací na zakázku.

Vyrostl jsem ve Mšeně, pak žil a pracoval několik let v Praze, půl roku v Cambridge v Anglii a pak se opět vrátil do Mšena. Moje práce mi umožňuje pracovat odkudkoli na světě a já si přesto vybral Jablonec. 

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Protože jsem několikrát řešil úplně obyčejné problémy ve městě — blikající rušivý poutač, černou skládku, nebo jsem se ptal, za co město utrácí. A překvapilo mě, že to není až tak úplně běžné, že se člověk takhle stará. Chci jít příkladem a zabývat se malými věcmi, protože to jsou ty, které náš život nejvíc ovlivňují — ne stadion, ale lavička v parku, osvětlený přechod, opravený chodník, uklizená skládka. 

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Chci ukázat lidem, že se do projektů můžou vložit dřív, než když je hotovo a je pozdě něco měnit. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je pro mě synonymem města pro život. Hlavní devizou Jablonce je samozřejmě přehrada ale také okolní příroda. Ač se to nezdá, tak má kromě sklářské a sportovní tradice založeno už i na tradici v oboru informačních technologií. Mnoho zajímavých firem a projektů (namátkou třeba Heuréka, Jablotron, JabloPCB, Stahuj.cz nebo Simplia) pochází původně z našeho regionu. Možná je to tím, že tu častěji prší a tak děti sedí u počítačů. :) Rád bych, aby kvalitní projekty nevznikaly jen v Praze.


14. Bc. Martina Rudolfová (42 let, Šumava, nestraník)

Jablonec nevzkvétá a někdo by s tím měl něco dělat.

Martina RudolfováJsem marketingová specialistka a pyšná máma. Ráda dávám věcem řád a organizuji je.

V Jablonci jsem se narodila, maturovala a po bakalářském studiu na Univerzitě Hradec Králové a několika pobytech v zahraničí se do něj zase ráda vrátila. Už několik let se věnuji marketingu a zákaznické péči. Ve volném čase jsem jako první rozjížděla on-line farmářské tržiště Scuk a díky tomu poznala spoustu zajímavých a milých lidí. Ráda trávím čas s dětmi, v lese, miluju cestování,  knížky a dobrý kafe. Nově s rodinou objevujeme krásy orientačního běhu. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Moc ráda podpořím snahu první sedmičky na kandidátce. Pro jejich znalosti, pracovitost a protože se jim dá věřit.  Současně cítím zodpovědnost za místo, které mám ráda a které bohužel v posledních letech nevzkvétá. Někdo by s tím měl něco dělat.

Čemu se chci věnovat a co bych chtěla prosadit? Jako rodič bych se ráda podílela na zatraktivnění míst pro děti. Díky cestování do jiných měst a zemí vím, že například dětská hřiště můžou být daleko zábavnějším místem než jaká známe z Jablonce. A to jak pro děti, tak pro rodiče. Přála bych si, aby se vedení města více inspirovalo jinde. Protože i ve veřejném prostoru je možné, ve spolupráci s odborníky, dělat skvělé věci.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? V Jablonci a jeho okolí se žije dobře, ale věřím, že by to šlo ještě líp. Přála bych si, aby lidem nebylo lhostejné místo, kde žijí a byli více aktivními občany.


15. JUDr. Ing. Petr Huk (45 let, centrum města, nestraník)

Z vlastní zkušenosti vím, že extrémy škodí; vše by mělo směřovat k rovnováze a harmonii. Chci, aby Jablonec byl místem pro harmonický život.

Petr HukJsem instruktor jógy, provozovatel jógového studia, ekonom a bývalý advokát.

Většinu dětství jsem prožil v Janově nad Nisou, na základní školu a gymnázium jsem dojížděl do Jablonce. Jeden rok jsem strávil na střední škole v Michiganu v USA. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jeden semestr jsem studoval práva v Curychu. Od roku 2005 jsem pracoval v advokacii, z toho deset let v mezinárodních advokátních kancelářích, kde jsem se specializoval na právo nemovitostí. V roce 2017 jsem opustil právnickou profesi a ukončil pendlování mezi Prahou a Jabloncem, abych se mohl více věnovat svým třem dětem. Se svou ženou jsme v Jablonci vybudovali a v letošním roce otevřeli jógové studio. Zaměřuji se na jógu pro zdravá záda. Rád sportuji, mým koníčkem je vytrvalostní běh. Jablonec vnímám jako ideální místo pro život mé rodiny.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Rozhodl jsem se žít v Jablonci a nejspíše tu prožiji zbytek svého života. V Jablonci nebo jeho blízkém okolí žije celá má širší rodina, spousta přátel a známých. Připadá mi přirozené věnovat část svého času a energie komunitě, ve které člověk žije.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásný svým propojením s přírodou. Je ideálním místem pro rodiny, které tráví čas venku a sportují.Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Připadá mi, že mnoho rodilých Jablonečáků si výjimečnost svého města neuvědomuje a neváží si ji. Jablonec jim zevšedněl. Krásu Jablonce a jeho okolí ocení až po nějaké době strávené mimo. Chci chránit toto místo a uchovat ho pro své děti, aby se jim zde dobře žilo, pokud se rozhodnou zůstat v Jablonci. Vnímám i problémy města. Chci se zaměřit na dopravu  - omezit negativa automobilové dopravy, podpořit MHD, vytvářet podmínky pro pohyb po městě pěšky, na kole, koloběžce. Z řady našich ulic a prostranství během doby zmizely původní stromové aleje. Chci po projednání s místními vrátit stromy do míst, kde mohou zlepšit mikroklima a zpříjemnit lidem život.


16. Mgr. Lenka Vitebská (52 let, Rýnovice, nestraník)

Znamení berana mě zřejmě předurčilo k tomu jít dost neústupně za svým, pokud jsem přesvědčená, že je to správná věc. A to mi v mé advokátní praxi umožňuje co nejlépe hájit oprávněné zájmy mých klientů.

Lenka VitebskáJsem advokátka s pětadvacetiletou praxí a členka oddílu orientačního běhu TJ Tatran.

Narodila jsem se v Jablonci – v porodnici, která je dnes již pro mnoho Jablonečanů historickým pojmem. Kromě prvních čtyř let jsem v Jablonci prožila celý svůj dosavadní život – 15 let v centru Jablonce, dalších 12 let na sídlišti Janovská v Rýnovicích a dalších 15 let v roubence v  Lukášově. V ní vyrostly a rostou i obě naše děti. Jako dítě jsem poznala nejen centrum Jablonce, kde jsem bydlela, ale i další městské části – nejprve Žižkův vrch a poté Šumavu – tyto obě jako dítě školou povinné a také Mšeno, tzv. Břízky, kde jsem strávila několik let na lyžařských trénincích a závodech. Poté jsem studovala na Gymnáziu U balvanu a po maturitě na Právnické fakultě – 1. rok v Brně a další 4 roky v Praze na Univerzitě Karlově, kde jsem i promovala. 1 rok jsem studovala i na právnické fakultě Univerzity v Toulouse ve Francii.

Ve volném čase se snažím aktivně zapojovat do činnosti TJ Tatran Jablonec – oddíl orientačního běhu, jehož jsem již několik let členkou. Baví mě práce s dětmi a mládeží, proto když časově zvládám tak vypomáhám při organizaci závodů a soustředění, a to jak doma, tak v zahraničí. Další oblastí, do které se snažím pronikat, je oblast zapojování handicapovaných dětí i dospělých do aktivního (nejen) sportovního života a hledání možností jejich podpory a prosazování jejich zájmů. Proto jsem se letos odhodlala zúčastnit i Metrostav cyklo handy maratonu, abych nejen tuto myšlenku podpořila, ale i na vlastní oči a kůži zakusila, jak lidé, které v životě potkalo něco neblahého se s tím dokáží vyrovnat a jít nám všem ostatním „zdravým“ příkladem, že všechno jde, když se chce !

Protože naše advokátní kancelář je v Liberci, sleduji a porovnávám vývoj Jablonce a Liberce za posledních 25 let. A jsem ráda, že mnoho rodilých i usídlených Liberečanů nám „Jablonečákům“ závidí nejen úžasnou přehradu, ale i její okolí, hodně zeleně, možnosti neskutečně rozmanitého sportovního vyžití a krásné přírodní okolí.

To vše si na Jablonci cením i já a ještě mnohem více – zajímavou historii, ze které můžeme a měli bychom čerpat především s ohledem na možnosti soužití různých národností – troufám si říci, že bez německých architektů a finanční podpory movitých a zároveň osvícených německých spoluobčanů bychom spoustu dominant našeho krásného města vůbec neměli, o rozhlednách kolem dokola Jablonce ani nemluvě.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem ke všem svým dosavadním zážitkům a zkušenostem bych se chtěla pokusit podpořit a být nápomocna všem svým kandidujícím kolegům, protože v jejich snaze, odhodlání a nasazení vidím smysl – navázat a rozvíjet to, co je pro Jablonec a jeho občany dobré, změnit a zlepšit to, co naopak dobré není. A to vše proto, že si přeji, aby i obě moje děti a nejen ony považovaly Jablonec nejen za své rodné město, ale především za město, kde mají své kořeny, kde chtějí žít, pracovat, tvořit, budovat, relaxovat, založit rodinu a předat svoji lásku k městu i svým dětem.


17. Mgr. Miloš Krčmář (50 let, Proseč nad Nisou, KDU-ČSL)

Komunální politika ovlivňuje život každého z nás a je proto důležité, aby každý z nás ovlivňoval komunální politiku. Bez zájmu o věci kolem sebe není možné pohnout zdánlivě neřešitelnými problémy.

Miloš KrčmářJsem ředitel Národního památkového ústavu v Liberci a soudní znalec a bývalý předseda Osadního výboru Proseč nad Nisou.

Jako rodilého Pražáka mě do regionu přivedla práce a vzpomínky z dětství na prázdniny u babičky. Na Národním památkovém ústavu jsem začínal jako odborný pracovník na restaurování uměleckých děl a v roce 2013 jsem se stal ředitelem územního pracoviště pro Liberecký kraj. Od chvíle, kdy jsem se přistěhoval do Proseče, mně nebyly lhostejné problémy této místní části a jejích obyvatel. Absence základních potřeb – kanalizace, vodovodu, kvalitních komunikací či chodníků. Pro zlepšení komunikace s vedením města jsem se stal iniciátorem vzniku prvního jabloneckého osadního výboru a několik let jsem stál v jeho čele. Kromě práce v Osadním výboru Proseč nad Nisou mám za sebou zkušenost i z Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a Komise městské památkové péče a jsem členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Libereckého kraje.
 
Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Protože si myslím, že komunální politika se má dělat pro potřeby všech obyvatel města, kterým je nutné naslouchat a řešit jejich problémy. Prioritou musí být uspokojovat potřeby všech skupin obyvatelstva a nikoli upřednostňovat úzké zájmy politických lobbistů.
 
Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Především stálému zlepšování infrastruktury – to znamená vybudování kanalizace či vodovodů i v okrajových částech města. Zajistit určitý počet dostupných městských bytů pro potřeby seniorů a mladých rodin. Řešit dopravní problémy Jablonce nad Nisou v rozšiřování městské hromadné dopravy a jejím zlevňování pro všechny skupiny obyvatel. Řešit problémy s parkováním pro obyvatele i návštěvníky města. Zatraktivnit Jablonec nad Nisou jako turistický cíl, což by přineslo další finanční prostředky městu i podnikatelům.
 
Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je město, které je skvěle zasazené do okolní přírody. Je nutné tento trend udržet a zbytečně nezastavovat volnou krajinu. Je potřeba zatraktivnit pro bydlení všechny části města dalším rozvojem MHD a zajištění komfortu bydlení.


18. PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. (44 let, Rýnovice, nestraník)

Jana JetmarováJsem vyučující a vědecká pracovnice na katedře filosofie Technické univerzity v Liberci a členka Osadního výboru Rýnovice.

Vystudovala jsem etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v rámci svého oboru jsem prováděla terénní výzkumy v Latinské Americe, USA a Kanadě. Od roku 2007 vyučuji na Technické univerzitě v Liberci, zároveň jsem členkou Katedry sociálních věd na Univerzitě Pardubice. V roce 2017 jsem s několika dalšími lidmi iniciovala založení Osadního výboru Rýnovice.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Během svých zahraničních zkušeností jsem se přesvědčila o tom, jak je důležité aktivně jednat na lokální úrovni — jedině tak je možné docílit jakýchkoli změn. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Unikátní sepjetí města a přírodního prostředí, umožňující žít kvalitní a aktivní život v souladu s principy dobrovolné skromnosti i výběrové náročnosti. Myslím, že Jablonec je v tomto ohledu jedinečný v celorepublikovém měřítku.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Ráda bych podpořila větší možnost aktivní participace občanů v procesu politického rozhodování. Zároveň si myslím, že je třeba vytvářet a chránit společný veřejný prostor, třeba v podobě nezastavěných zelených ploch v okolí města.


19. Ing. et Ing. Petr Řezka (41 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Potenciál rozvoje je v Jablonci obrovský, jen je třeba zformovat vize a začít s jejich naplňováním.

Petr ŘezkaJsem projektant mostních a inženýrských konstrukcí, předseda horolezeckého oddílu a člen osadního výboru Mšeno nad Nisou

Narodil jsem se v Pardubicích, studoval v Brně, pracoval v Praze, ale kouzlo Jablonce mě přivedlo sem a žiji tady s rodinou již 11 let. Vystudoval jsem Podnikatelskou fakultu a Fakultu stavební na VUT v Brně, jeden semestr jsem studoval na Universidad de Alicante ve Španělsku. Od dokončení školy pracuji jako projektant mostů. Ve volném čase se rád věnuji lezení a běhu.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Bylo pro mě nadějí, jakým způsobem se začaly formovat vize a dlouhodobé záměry pro město a jak fungovala komunikace s osadními výbory v době, kdy se tomu ve vedení města věnovali členové Společně pro Jablonec. Bylo příjemné vidět, že se někdo snaží o koncepci rozvoje v horizontu delším, než je jedno volební období. Měl jsem pocit, že někoho zajímá, co si vlastně obyvatelé přejí, jaké mají nápady, a co jim naopak vadí.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Žiju v Jablonci na Mšeně 11 let a za tu dobu jsem si užíval přírodních výhod města — přehrady, přírody a vlastně i koncepce sídliště sice se spoustou chyb, ale s velkým množstvím hřišť a zázemím. Byl jsem spokojený a až letos jsem si uvědomil, že město využívá přírodního a historického dědictví, ale nového tu nevzniklo za těch několik let prakticky nic. Vidím, jakým způsobem se dokázal za těch pár let posunout třeba Turnov a další města. Potenciál rozvoje je tady obrovský, jen je třeba zformovat vize a začít s jejich naplňováním. A v tom má Společně pro Jablonec velký potenciál.


20. Mgr. Lada Kloutvorová (42 let, Jablonecké Paseky, nestraník)

Lada KloutvorováJsem vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lingvistka a překladatelka, podnikatelka a maminka šestileté holčičky.
Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou a prožila tu následujících osmnáct let. Studium germanistiky a historie jsem absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem několik následujících let pracovala, a to nejen jako vysokoškolská pedagožka, ale i jako tlumočnice nebo pracovník předvzletového vyvažování letadel pro Lufthansu a další letecké společnosti. Posledních deset let působím jako in-house překladatelka v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a v současné době i jako vyučující na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Přestože mám silný vztah k oběma městům, v nichž jsem dlouhodobě žila, pro život s dětmi mi vždycky připadalo ideální moje rodné město, do něhož jsem se proto před narozením dcery vrátila i za cenu dojíždění za prací.

V minulosti jsem byla místopředsedkyní jabloneckého Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, angažovala jsem se v projektu chráněného bydlení, jehož první fázi jsem realizovala. Byla jsem též členkou pracovní skupiny „Bariéry“, která se zabývala problémy zdravotně postižených občanů v Jablonci nad Nisou.
  
Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Při rozhovorech s přáteli jsem si uvědomila, jak málo se lidé ve skutečnosti o komunální politiku zajímají. Často volí ze setrvačnosti buď stranu, kterou minule, nebo tu, kterou volí v parlamentních volbách.
Není neobvyklé, že nemají povědomí o tom, kdo poslední 4 roky na radnici vládl, tedy potažmo čí rozhodnutí bylo nutné korigovat referendem, které stálo velké množství energie, času a finančních prostředků. Radnice by měla občanům naslouchat a spolupracovat s nimi tak, aby nebylo nutné prosazovat jejich názory až takto extrémní formou. Myslím si, že radnice potřebuje místo politických matadorů lidi zejména morálně bezúhonné, slušné a čestné.
 
Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Rozhodování o mnoha podstatných záležitostech, jako je třeba prodej městských pozemků, je netransparentní a pro občany nečitelné. Je třeba zpřístupnit občanům podklady pro jednání výborů a jejich rozhodování založit na transparentních, předvídatelných a objektivních kritériích.


21. Martin Jakš (56 let, Žižkův vrch, nestraník)

Jablonec je jedno z nejhezčích českých měst, které znám.

Martin JakšJsem živnostník — rytec kovů a zlatník a člen spolku Srnčí Důl.

Od narození žiju v Jablonci nad Nisou, kde jsem na Střední uměleckoprůmyslové škole vystudoval obor rytec kovů. Této práci se věnuji celý svůj profesní život. Od roku 2012 jsem také členem spolku Srnčí Důl, který vystupuje proti výstavbě silnice tímto přírodním zázemím Žižkova vrchu a snaží se zasadit o řešení západního obchvatu města co nejohleduplnější k obyvatelům i přírodě.
 
Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jen málo měst v České republice může nabídnout to, co Jablonec nad Nisou — široké sportovní vyžití v letním i zimním období a krásnou přírodu pro relaxaci, což je předpokladem pro kvalitní život.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Občanům města chybí pozitivní odezva na jejich názory, náměty a přání. Sliby a oddalování problémů náladu ve městě nezlepší.
 
Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jablonec je jedno z nejhezčích českých měst, které znám. Město obklopené horami a zelení. Byla by škoda, aby následující generace o tuto vyjímečnost přišly. To je jedna z okolností, proč nebýt lhostejný a aktivně se zapojit proti megalomanským stavbám jako je silnice přes Srnčí důl, zastavění luk mezi Prosečí a Vratislavicemi a další. Tyto stavební aktivity jsou nevratným krokem v přírodě, kterou je třeba chránit jako největší devizu Jablonce.


22. Bc. Sabina Dočekalová (24 let, Mšeno nad Nisou, KDU-ČSL)

Sabina DočekalováJsem studentka a archivářka

V Jablonci nad Nisou žiji od narození. Absolvovala jsem (tehdy ještě osmileté) Gymnázium U Balvanu. Vystudovala jsem obor Archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v bakalářském stupni. Nyní pokračuji v navazujícím magisterském programu. Jsem členkou výboru Pražské studentské sekce České archivní společnosti. Pracuji pro Historický ústav AV ČR a pro Archiv Univerzity Karlovy. Na jaře roku 2022 jsem se podílela na založení krajské organizace Mladých lidovců pro Liberecký kraj. Po ukončení studií bych se ráda plně věnovala a byla prospěšná rodnému městu.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Protože si ostatní kandidáti, kteří jsou skutečnými odborníky a disponují velkým elánem a chutí měnit věci ve svém okolí k lepšímu, zaslouží podporu nejen zvenčí, ale také zevnitř. Myslím, že jako mladý a studující člověk mohu nabídnout nový, svěží pohled na město Jablonec nad Nisou a jeho problémy. Zároveň mne těší, že rozšiřuji řady kandidujících žen.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Cítím, že by potenciál města, zejména přírodní a kulturní, mohl být lépe a efektivněji využit. Současně považuji za mimořádně důležité zvýšit informovanost a samotnou tužbu občanů (zvláště pak mladých lidí) zajímat se o dění v Jablonci n. N. – pro tento účel by měly vzniknout nové platformy. Věřím, že je to jeden z prostředků, jak posílit vztah k městu a s tím ruku v ruce jdoucí občanskou zodpovědnost.


23. Ing. Tomáš Staněk (30 let, Jablonecké Paseky, nestraník)

Tomáš StaněkJsem datový analytik a člen spolku Junák — český skaut.

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou. Po dokončení dvojjazyčného německého gymnázia v Liberci jsem odešel studovat statistiku na VŠE v Praze. Nyní pracuji ve společnosti Vodafone jako datový vědec. Pokud sjte slyšeli takové termíny jako Big data a SMART city, tak to jsou věci, co stojí na mojí práci. Mojí hlavní náplní volného času je skaut, kde jsem aktivní již skoro 20 let, z toho 10 jako vedoucí.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Díky studiu v Praze i zahraničí jsem strávil mnoho času mimo mé rodné město a uvědomil si, jak skvělé místo k životu Jablonec je. A protože mi další vývoj v našem městě není lhostejný, rád bych se aktivně podílel na obecním rozhodování.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako jeden z problémů Jablonce považuji všeobecný trend odlivu mladých a především vzdělaných lidí do větších měst. V budoucnu mohou chybět doktoři, učitelé nebo kvalifikovaní zaměstnanci pro místní firmy. Jablonec má mnoho předností, které třeba Praha nemůže nabídnout a ty je nutné dál rozvíjet — například sportovní vyžití v blízké přírodě nebo unikátní přehradu. Jako skaut rovněž chápu důležitost dobrovolnických organizací, které si zaslouží od města co největší podporu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi, že si až do Jablonce mohu zajet na běžkách nebo že se mohu přímo ve městě koupat v krásné přehradě. Jako filmový fanoušek rovněž velmi oceňuji fungování skvělých jabloneckých kin včetně letního kina. 


24. MgA. Jitka Navrátilová (46 let, Vrkoslavice, Zelení)

Jitka NavrátilováJsem výtvarnice.

Mým hlavním zájmem je historie a kultura, její uchovávání a vytváření nového v návaznosti na kulturní odkaz.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Považuji za své poslání přispět svému rodišti, ačkoliv nepůsobím čistě jenom v Jablonci. Zajímá mě prostředí, ve kterém žijeme, a jehož je nedílnou součástí příroda a my, lidé. Za důležitou pokládám osvětu již od dětských let.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Secesní dědictví. Secese je s přírodou spojená, krásně to navazuje na přírodní témata, která máme v programu. Oceňuji polohu v klínu hor. Maximálně využívat přírodní dispozice. Domy v centru jsou nádherné, jsem ráda, že se domy opravují, vypadá to “výstavně”. Když moje babička jezdila do Jablonce do cukrárny, říkávali, že jezdí do „malé Paříže“.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadila?  Určitě bych ráda přiložila ruku k dílu v nějakých praktických věcech týkající se propojování historie, kulturního dědictví a přírodního bohatství.


25. Jan Nepomuk Praus (22 let, centrum města, KDU-ČSL)

Jablonec je pěkné město, ale ne úplně všude.

Jan Nepomuk PrausStuduji religionistiku v Českých Budějovicích, kde by údajně chtěl žít každý, ale mně líbí v Jablonci.

Bydlím tu od šesti let, mám tu spoustu přátel. Maturoval jsem v Liberci na právní akademii v oboru sociální práce. Absolvoval jsem kurz pro animátory mládežnických akcí. O těchto prázdninách jsem vedl dva dětské tábory. Rád hraji florbal. Letos v zimě jsme v Jablonci s přáteli pořádali už druhý ročník Florbalového turnaje Litoměřické diecéze.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh?  
Volební zákon nutí uchazeče o členství v obecních zastupitelstvech, aby ke kandidatuře přemlouvali i další lidi, kteří sami ani být zvoleni nechtějí. Poloprázdná kandidátka totiž předem odsuzuje k nezdaru. Ale já zvolen být chci. Žiji tady a chci pro své město být užitečný. Myslím, že i bez větších životních zkušeností mohu ukázat na problém a zkusit najít řešení.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat?
Jablonec je město, kde se dobře žije a může se žít ještě lépe. Jde o to,aby prostředky, které na to město vyčlení, byly využity účelně a průhledně. Každý občan by měl mít možnost si to ověřit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil?  
Asi se nestanu hned napoprvé primátorem. Chtěl bych se podílet na zlepšování sociální oblasti. Seniorů a lidí, kteří potřebují pomoci přibývá a je důležité, aby měli důstojný život.


27. Mgr. Renata Loudová (38 let, centrum města, nestraník)

Renata LOudováJsem dula a laktační poradkyně

Jsem původně vystudovaná bioložka a cesta dosavadního života mě přivedla k podpoře žen a nově vznikajících rodin. Jako dula doprovázím ženy a páry cestou těhotenství, porodní zkušeností a čerstvého mateřství. Vnímám důležitost podpory a péče v šestinedělí, kdykoliv dostupnou pomoc při problémech s kojením a možnost sdílet psychické stavy, vyskytující se během šestinedělí. Pomáhám propojovat ženy ve svépomocných skupinkách, v případě potřeby dávám kontakty na osvědčené odborníky. Podílela jsem se na založení liberecké sekce organizace Úsměvu mámy či pořádání květnových festivalů Respektu k porodu. Byla jsem u zrodu komunitního slepičího chovu v Janově nad Nisou.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Chci podpořit ženy ve veřejném prostoru. Jejich zkušenosti a pohled na věc v politice velmi chybí. Na radnici mohou přinést novou energii, způsob komunikace, jednání, empatii. Je důležité propojit kvality ženského i mužského pohledu na svět. Ženy většinou mnohem více vnímají potřeby a nedostatky ve veřejném prostoru. Dokážou vnímat přesah jednotlivých zásahů v delším časovém horizontu. Moje kandidatura je proto hlavně výraz podpory lidí, kterým jde o zlepšení kvality žití ve městě na všech úrovních vč. řešení adaptace města na klimatické změny.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jako bioložka bych především navazovala na vše, co se v Jablonci dělá směrem k ochraně životního prostředí, protože s tím úzce souvisí kvalita života ve městě.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadila? Fandím obecně všem aktivitám, které podporují místní komunitu, naslouchají potřebám občanů a zapojují je aktivně do procesu rozhodování a formování veřejného prostoru. Tenhle společenský článek (komunity) je ve společnosti velice důležitý. Posiluje společenské vazby, dělá společnost odolnější vůči krizím a zvyšuje zodpovědnost dopadu svého chování na blízké i široké okolí.


27. Mgr. Radomír Studený (40 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Radomír StudenýJsem úředník a hydrobiolog.

Narodil jsem se na Hané, mezi širými lány polí. Po vystudování v Olomouc jsem zaměřením na ochranu přírody jsem pracoval pro CHKO Litovelské Pomoraví. Posledních 12 let žiji v Jizerských horách. Nyní pracuji pro Krajský úřad Libereckého kraje jako odborný referent pro ochranu přírody. Mým koníčkem je proměna naší velmi pozměněné krajiny ke stabilnější a zdravější. Jsem členem ČSOP, kde pomáhám s nastavením péče o druhově pestrá území, konzultuji tvorbu mokřadů a opatření na zadržování vody v krajině.

Jsem dobrovolným strážcem přírody v CHKO Jizerské hory. Věnuji se mapování výskytu chráněných druhů, ale také osvětě a ekovýchově, kterou považuji za velmi důležitou složku vzdělání každého občana.  

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? V ekologii je známé heslo „mysli globálně, jednej lokálně“. A to lokální, je právě kultivace prostředí v místě bydliště, v obci, ve městě, kde žiji. Proto jsem se přidal k uskupení, které má konkrétní vizi a reálné plány pro naše město. Není mi lhostejné, v jakých podmínkách bydlí a vyrůstají naše děti.  

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jsme zeleným městem se rozvinutým zázemím pro sportovní vyžití obyvatel. Také péče o veřejná prostranství a zelené plochy se za poslední roky zlepšila. Nicméně je pořád co zlepšovat a například kvetoucí trávníky mít v každém parku. Myslet na dešťové záhony a zasakovací průlehy v ulicích. Začíná se mluvit o komunitních kompostérech, v jednotkách případů se již vyskytují v panelové zástavbě. Bude jich potřeba mnohem více.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil?  Rád bych se věnoval otázkám komfortnějšího bydlení v městských částech s ohledem na probíhající změnu klimatu. S tím jdou ruku v ruce úpravy terénu, využití dešťovky a umožnění jejího zasakování v místě. Tím se podpoří jinak chřadnoucí zeleň, která dokáže chladit vzduch i mezi panelovými domy. Za důležité proto považuji, aby již v zadání stavebních zakázek, byl návrh opatření a návrh řešení snižující odtok vod z území. 

Velmi málo se mluví o světelném znečištění a jeho negativních důsledcích na lidi i další organismy. Instalace nového a úpravy stávajícího veřejného osvětlení mohou přispět k lepšímu zdraví nás všech. Zní to zvláštně že?  Ale je to tak.


28. Bc. Petra Gubančoková (42 let, Kokonín, KDU-ČSL)

Petra GubančokováJsem spolumajitelka a vedoucí Lahůdek Váhala. Kdybyste se divili, že to jméno nějak nesedí, za svobodna jsem byla Váhalová…

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh?  Protože v Jablonci  žiji, podnikám a vychovávám své děti. A mám pocit, že tu podporu a důvěru, co se mi dostává např. od zákazníků, je potřeba vracet.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Ráda bych se věnovala podpoře malých soukromých firem, hlavně co se týče podpory menších obchodů ve městě. Konkrétně bych se zapojila např. do řešení parkování ve městě tak, aby zákazníci mohli pohodlně zaparkovat a jít si nakoupit a podpořit právě ty malé obchody ve středu města.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Oceňuji, že zde žije mnoho podnikavých lidí, kteří se snaží, aby město Jablonec žilo. Například snaha oživit bývalé městské lázně, nebo okrašlovací spolky, které se snaží, aby se okolí přehrady líbilo nejen místním, ale i dobře sloužilo turistům.


29. Libor Jäger (53 let, centrum města, nestraník)

Dobrý politik se nedá koupit. Dobrý člověk si své svědomí nese celým svým životem.

Libor JägerJsem taneční mistr v taneční škole TOPDANCE a každoročně pořádám taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé.

V Jablonci žiji skoro 20 let, předtím jsem žil od 5 let v Liberci. Už 30 let jsem taneční mistr. Vychoval jsem dceru, která je mistryní ČR v tanci. Vedu taneční školu, která se dobře rozrůstá.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásně zelený. Má zajímavé novodobé historické centrum s krásnými domy. Chci, aby zůstaly krásné, stejně jako příroda ve městě i v jeho okolí.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Nelíbí se mi neřízená živelná zástavba vznikající na okrajích města. Rád bych, aby vše ladilo s přírodou, a aby se dále opravovaly domy v centru.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Chci podpořit kolegy ze Společně pro Jablonec, protože se mi líbí, co dělají a prosazují. Naopak se mi nelíbí neférova hra ostatních místních politických seskupení.


30. Ing. arch. Pavlína Müllerová (34 let, Vrkoslavice, nestraník)

Pavlína MüllerováJsem architektka a projektantka ve studiu Mjölk architekti a saxofonistka v hudební skupině Superhero Killers.

Narodila jsme se a žiji v Jablonci nad Nisou. Vystudovala jsem Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od roku 2013 pracuji pro liberecký ateliér Mjölk. Mimo práce, která mě baví, hraji na baryton saxofon v kapele Superhero Killers. Ráda trávím čas venku při sportu nebo při cestování. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Žít v Jablonci nad Nisou mě baví. Zároveň cítím zodpovědnost za místo, kde žiji, a které mám ráda.

Čemu se chci věnovat a co bych chtěla prosadit? Zdědili jsme krásné město a nechováme se k němu tak, jak by si zasloužilo. Centrum je rok od roku prázdnější, z politických důvodů nevznikají nové zajímavé projekty. Ráda bych se podílela na jeho oživení a rozvoji. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je město, ve kterém se příjemně žije. Důkazem jsou jeho obyvatelé. Ze škol, cest i prací se vracejí zpět a chtějí tu žít. Bylo by dobré jejich odborností a zkušenosti z jiných míst a měst využít.