Kandidátku tvoříme podle jednoduchých principů, kterými jsou: vyvážený poměr mužů a žen, vyvážené zastoupení různých profesí, sektorů (podnikatelé, veřejná správa, spolky) a čtvrtí města.


1. Ing. Jakub Macek (32 let, Mšeno nad Nisou, Změna)

Referendum o hazardu bylo úspěšné, moje práce pro lepší život v Jablonci tím ale teprve začíná. Jako horolezec a sportovec se nebojím a mám vytrvalost dotahovat věci do konce.

Ing. Jakub MacekJsem ekonom, specialista logistiky, zastupitel a iniciátor a organizátor referenda o hracích automatech.

Od narození žiju s celou svou početnou rodinou v Jablonci nad Nisou, který mi přirostl k srdci. Díky tomu, že jsem zde vyrůstal, mám pro Jablonec typické koníčky: cyklistiku, lyžování, běhání, skialpinismus a hlavně lezení po skalách a horolezectví všeho druhu. Po Gymnáziu Dr. Randy jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Půl roku jsem studoval také v USA na Arizona State University. Při pobytu v USA jsem si uvědomil, jak skvělé místo pro život je Česká republika. Už čtyři roky pracuji jako řadový opoziční zastupitel města a druhým rokem jsem na plný úvazek specialistou logistiky v General Electric.

Za svůj největší politický úspěch považuji dotažení referenda o hracích automatech do úspěšného konce. Zbývá už jen rozhodnutí co nejdříve zrealizovat v zastupitelstvu, proti čemuž klade současné vedení města značný odpor. Názor občanů je ale jasný, 88 % účastníků referenda automaty v Jablonci nechce. Chtěl bych brát názory Jablonečanů mnohem více v úvahu než současné vedení radnice. Realizace výsledku našeho referenda je jen jeden specifický, ale dost závažný příklad, jak by to fungoval nemělo.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Jsem přesvědčený, že na naší kandidátce jsou výjimeční lidé, kteří by rozhodně měli být v zastupitelstvu. Jen nové tváře a strany, které nebyly ve vedení města posledních dvacet let, mohou město posunout kupředu. Město potřebuje mladou krev, moderní přístup k řešení problémů a nové nápady a postupy. Chtěl bych mnohem víc otevřít radnici občanům, naslouchat jejich názorům a vtáhnout je do rozhodování. Nechci se smířit s utajováním informací před občany, upřednostňováním zájmů jednotlivců a různých skupin před zájmy nás všech a nekoncepčním a necitlivým přístupem k rozvoji města, např. v otázce výstavby silnice přes Srnčí Důl nebo ve vylidňování širšího centra města na jeho okraje.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako ekonomovi je mi nejbližší oblast financí a hospodaření města. Sice městu díky českému ekonomickému růstu rostou příjmy, takže je v nejlepší finanční situaci od revoluce, o to víc bychom však měli investovat do budoucnosti, splácet staré dluhy a nové úvěry si brát jen velmi obezřetně. Kromě ekonomiky města mě ale zajímá také humanitní oblast. Bohužel už několik let běží samospádem a chybí jí vize. Jako největší výzvu v této oblasti vidím dostupné bydlení, ať už startovací, tak bydlení pro sociální účely, hlavně pro matky samoživitelky, seniory, lidi se zdravotními hendikepy a podobně znevýhodněné skupiny obyvatel. Nesmíme ale zapomínat ani na lidi přicházející z jiných měst. Firmy totiž potřebují kvalifikované zaměstnance, kteří vyžadují kvalitní ale nepředražené bydlení.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi jedinečné přírodní prostředí a široké možnosti volnočasového vyžití. Přesto je zde velký prostor pro nové nápady a trendy. Oceňuji také dobře fungující oblasti jako školství, zdravotnictví, sociální péče a prorodinná politika. Ovšem i zde je co vylepšovat, např. bych se rád zasadil o to, aby rodiče měli možnost volby moderních a inovativních škol pro své děti. Je o to velký zájem a kvalita škol a školek je jedním z hlavních bodů při rozhodování, kde se usadí mladé rodiny s dětmi. Jablonec má také výhodu v rychlém spojení s Libercem a Prahou, takže díky unikátnímu přírodnímu zázemí má vysoký potenciál nejen pro cestovní ruch, ale hlavně pro kvalitní a příjemné bydlení.


2. Ing. Štěpán Matek (31 let, Šumava, KDU-ČSL)

Společně můžeme hodně změnit. Pojďme vytvořit ještě lepší podmínky pro sport a rekreaci.

Ing. Štěpán MatekJsem ekonom, manažer obchodu ve firmě Jablotron a trenér plavání.

Narodil jsem se v Děčíně ale prakticky celý svůj život žiji v Jablonci nad Nisou. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu Technické univerzity v Liberci, obor Podniková ekonomika a management. V současné době pracuji již dva roky u jablonecké firmy Jablotron Alarms, kde mám jako obchodní manažer exportu na starosti distribuci hlavně na východ a jihovýchod Evropy.

Již od dob vysokoškolských studií se dlouhodobě pohybuji na poli sportu. Jako trenér plavání jsem ze svými svěřenci dosáhl mnoha úspěchů, jak na republikové úrovni, tak i jako trenér v realizačním týmu české reprezentace.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Pouze kritizovat a nadávat u piva nebyl nikdy můj styl. Od roku 2014 jsem se rozhodl zapojit se do aktivního politického života a pokusit se změnit na komunální úrovni některé věci, se kterými se jako hrdý jablonečák nemohu ztotožnit. Jablonec nad Nisou je nádherné město plné možností a zaslouží si, aby se političtí představitelé věnovali spravedlivě  a adekvátně všem aspektům života v našem městě, bez ohledu na osobní zájmy své a svých pár přátel.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? V případě mého zvolení do zastupitelstva města chci nabídnout jak své zkušenosti z mezinárodního obchodu a firemního managementu, tak i z dlouholeté dobrovolnické práce s  mládeží a neziskové spolkové činnosti. Mými oblastmi zájmu bude sport a rekreace v Jablonci nad Nisou, hospodaření s veřejnými finančními prostředky z rozpočtu města a management fungování městských společností.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec nad Nisou je unikátní město, které je zasazeno do krásného přírodního prostředí. Naší silnou stránkou, kterou se ostatně dlouhodobě Jablonec prezentuje, je kultura a sport. Okolní Jizerské hory nabízí nespočet možností rekreace, turismu a sportovního vyžití. Jablonecká přehrada je dominantou města, která je rovněž široce využívaná pro sport a rekreaci občany města. Tyto silné stránky je potřeba kontinuálně rozvíjet a podporovat s ohledem na trvalou udržitelnost, životní prostředí a hlavně s důrazem na již existující silné stránky. Nepotřebujeme megalomanské nové projekty, u kterých nemáme jistotu, jaké externality z jejich realizace vyplynou. Stačí se soustředit na to “co máme” a s tím také smysluplně a racionálně pracovat. Chci prosadit konkrétní kroky pro lepší podmínky a zpřístupnění rekreace u přehrady i na krajích města. Tedy například aby příští rok u přehrady byly převlékárny či lavičky, vznikaly nové možnosti pro běžky, kolo i procházky ve Mšeně, Pasekách, Žižkově vrchu, Proseči i Rýnovicích.


3. Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. (37 let, Rýnovice, nestraník)

Dosud jsem jako konzultant a facilitátor pomáhal s územním rozvojem a zapojováním veřejnosti hlavně v jiných městech. Rád bych přispěl svými zkušenostmi i doma, v Jablonci.

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.Jsem urbanista, konzultant zapojování veřejnosti do rozhodování, vysokoškolský pedagog; člen Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a předseda osadního výboru Rýnovice.

Vyrostl jsem v Rýnovicích, kde jsme také později částečně svépomocí postavili vlastní dům. Vystudoval jsem po Gymnáziu U Balvanu Fakultu architektury ČVUT v Praze. Profesně se zaměřuji na participaci veřejnosti v územním a strategickém plánování v atelieru Nature Systems, který jsem spoluzaložil. Pomáhám městům a obcím vymyslet, jak zapojovat veřejnost do projektů a facilituji veřejná plánovací setkání. Baví mě náročné projekty, o které se u nás nikdo nepokusil — vedl jsem první participaci veřejnosti na regionálním projektu v ČR a také první projekt, kdy mohli obyvatelé z okolí ovlivnit developerský záměr od samého počátku, ještě před zahájením projekčních prací. Vyučuji územní plánování a věnuji se výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje na Ústavu prostorového plánování Fakultě architektury ČVUT, jako externista působím na  oboru veřejné správy Hospodářské fakulty TU v Liberci a soukromé škole architektury Archip. Jsem členem Pracovní skupiny pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.
V minulosti jsem vedl skautský oddíl a dodnes se podílím na přípravě metodických materiálů skautského hnutí. Jsem spoluautorem nové skautské stezky a souvisejících metodických textů k volnočasové pedagogice.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? V Jablonci jsem od roku 2014 členem Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města. A protože jsem rýnovický patriot, tak nově také předsedou Osadního výboru Rýnovice. Získal jsem tak přehled o tom, jak se na územním rozvoji pracuje. Jít do voleb na čele kandidátky je zase o kousek dál na cestě k tomu využít zkušenosti z konzultantské práce pro moje domovské město.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Rád bych se věnoval tomu, čemu rozumím — územnímu rozvoji, územnímu plánování a zapojování veřejnosti do rozhodování. Rád bych se zasadil o zřízení funkce městského architekta a pomocí jeho práce a regulačních plánů a územních studií ohlídal novou zástavbu, aby zapadala do rázu Jablonce a byla dobře průchozí pro obyvatele z okolí a ani je jinak výrazně neomezovala. Také bych se rád věnoval zkvalitnění přístupů do rekreačních ploch okolo města pro procházky, kolo či lyžování; i z tohoto důvodu bych rád dohodl jinou trasu západního obchvatu než Srnčím dolem. A především — chtěl bych zapojit veřejnost a osadní výbory už do tvorby zadání nových projektů.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Když mluvím s lidmi z veřejné správy odjinud, obdivují jabloneckou rodinnou politiku a školky. A nově také návrh přestupního terminálu veřejné dopravy a nesnadnou, ale úspěšnou cestu architektonické soutěže, kterou se k němu dospělo. A všichni ostatní, i já, obdivujeme volnou krajinu a přírodu, pěšky dostupnou skoro odkudkoli. To je ta největší konkurenční výhoda pro Jablonec, kterou musíme zachovat i pro naše děti. Nabízí nám příjemný život a pomáhá lákat jabloneckým firmám nové zaměstnance odjinud. Moc jiných možností nemáme, protože zde nemáme ani zdroje surovin, či energie, ani neležíme na důležité křižovatce.


4. Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M. (41 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Procestovala jsem pracovně půl světa a vrátila se domů. O to víc mě teď Jablonec baví a nabíjí a své zkušenosti chci pro nás využít.

Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.Jsem právnička, mediátorka, zastupitelka města, poradkyně v organizaci Vaše Evropa – Poradenství a kandidátka na senátorku.

Jsem rodilá Jablonečanda. Po životě a práci v zahraničí a v Praze jsem se sem vrátila s rodinou žít a Mšeno je nám dnes s manželem a dcerkou krásným pohodovým domovem. Vystudovala jsem právo na Karlově Univerzitě v Praze a poté evropské právo na univerzitě ve Stockholmu. Šest let jsem působila jako právnička Evropské komise v Bruselu a rok jako právnička na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Nyní se plně věnuji poradenství občanům o evropských právech ve službě Vaše Evropa – Poradenství. Kromě toho působím také jako mediátorka. Nyní bych ráda využila své znalosti a zkušenosti pro Jablonec, a proto kandiduji do Senátu i jabloneckého zastupitelstva. V případě úspěchu v Senátu nebudu v Jablonci vykonávat žádnou uvolněnou, tedy placenou funkci a zůstanu řadovou zastupitelkou. Více se o mé kandidatuře dozvíte na webu www.senatorkamisa.cz.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Po čtyřech letech v zastupitelstvu v opozici chci využít svých zkušeností i nadále. Člověku chvíli trvalo, než získal zkušenosti a naučil se v komunální politice dělat praktické a účinné kroky. Chci také podpořit své kolegy, u kterých věřím, že by byli pro Jablonec posilou a se kterými mě baví spolupracovat v týmu.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Město by mělo získat znovu dynamiku, kterou mělo v dobách svých vrcholů. Chci přispět k tomu, aby dokázalo využít výhod, které mu naše účast v Evropské unii přináší. Ze své poradenské i mediační činnosti jsem zvyklá naslouchat občanům, vciťovat se do jejich situací a aktivně řešit jejich problémy.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec má veškeré podmínky pro to, aby se v něm lidem dobře žilo: krásné okolí, přehradu, zajímavou architekturu, i tradici mezinárodních výstav a věhlas „líhně“ řady sportovců celosvětové úrovně.


5. Ing. René Gubančok, MBA (41 let, Kokonín, KDU-ČSL)

Pracovně jsem procestoval 5 kontinentů a svět mi otevřel oči a mysl. Chci se o své poznatky a zkušenosti z obchodu a podnikání podělit a vytvořit pro něj lepší podmínky v Jablonci nad Nisou.

Ing. René Gubančok, MBAJsem podnikatel a žiji v Jablonci nad Nisou. Jsem otcem tří dětí a čtvrté je na cestě. Jsem rád, že se narodily v Jablonci.

Narodil jsem se ve městě Zvolen na Slovensku. Po studiu na vysoké škole jsem odešel do Kalifornie v USA, kde jsem studoval a pracoval dalších 5 let. Po návratu do Česka jsme se společně s manželkou přestěhovali do Jablonce nad Nisou za prací v Jablotronu. V roce 2005 jsem nastoupil na oddělení obchodu. Přes různé pozice od vedoucího zahraničního prodeje až po ředitele obchodu jsem budoval prodej Jablotronu v 80 zemích světa až do podzimu roku 2016. V roce 2013 jsme společně s manželkou založili vlastní podnikatelský záměr a založili jsme společnost Lahůdky Váhala. Od roku 2017 realizujeme další podnikatelský záměr se společností Sentry Company.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Podnikám v centru a vidím věci z různých pohledů. Chci řešit aktuální problémy a realizovat nové projekty, které by pomohly centrum oživit a zatraktivnit.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Podnikatelské prostředí, které ovlivňuje radnice města, se dotýká každého občana našeho města. Zasahuje do každé městské čtvrti a ovlivňuje život každého z nás. Chci vytvořit podmínky malým a středním podnikatelům, které jim zaručí rozvoj a pomohou v konkurenčním prostředí s nadnárodními korporacemi. Úspěch místních podnikatelů znamená úspěch každého z nás. Úspěšný místní podnikatel nejen dává práci lidem, ale také dál investuje a podporuje místní rozvoj našeho města Jablonce nad Nisou. To nemůžeme čekat od nadnárodních korporací. Budu prosazovat oživení centra města, časově omezené parkování zdarma v celém městě a dostupnější MHD pro děti a seniory.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásné místo pro život. Propojení města a horského prostředí je úžasné. Poloha města, příroda a sportovní aktivity ideálně zapadají do mé představy o výchově budoucích generací. Toho, co tu máme, si musíme vážit a vylepšovat. Rozvoj města jako celku je velice důležitý.  Vhodné podmínky pro podnikatele jdou ruka v ruce s rozvojem města a šťastným společenským životem v našem městě. Je důležité zajistit rozvoj bytové výstavby pro mladé rodiny, podpora předškolních zařízení, renovace škol a sportovišť a zajistit bezpečnost v našich ulicích. Společně pro Jablonec zajistíme šťastnou budoucnost našich dětí.


6. MgA. Eliška Šídová (39 let, centrum města, nestraník)

O krásách přírody Jablonecka se ví, o kráse architektury a kultury méně. A to bych chtěla změnit. La Kavárna byl první krok.

Mg.A. Eliška Šídová Jsem architektka a designerka, zakladatelka a majitelka La Kavárny a členka Komise městské památkové péče.

Vystudovala jsem Vysokou školu umělecko-průmyslovou – obor architektura, jeden semestr jsem strávila na Ecole Superieure des Arts Graphiques v Paříži. V letech 2005–2008 jsem působila v architektonickém atelieru architektky Markéty Cajthamlové v Praze. Od r. 2008 pracuji na volné noze jako architektka/designerka v Jablonci nad Nisou. V r. 2011 jsem otevřela malou artovou kavárnu v centru Jablonce – La Kavárna, kde pořádám kulturní aktivity, a v r. 2013 jsem s kolegy založila malou designovou skupinu DoMoDo vyrábějící nábytek a bytové doplňky místními řemeslníky z místních materiálů. Od roku 2014 jsem v Jablonci členkou Komise městské památkové péče.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem k tomu, že v centru města podnikám i bydlím, vnímám jeho problémy v přímém přenosu a to je hlavním motivem pro aktivní vstup do politiky.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi symbióza „horského“ města s velkým potenciálem sportovního a kulturního vyžití a krásné přírody.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zmíněný kulturní potenciál je naprosto nevyužit. Mrzí mě také nedoceněnost jablonecké architektury, připomínající naši bohatou sklářskou a bižuterní historii. Chtěla bych podpořit kulturní aktivity typu malých artových marketů, umění ve veřejném prostoru se zapojením přítomných škol a dále oživit město ve spolupráci s aktivitami pro podporu veřejného prostoru (např. iniciativa „Zažít město jinak“).


7. Mgr. Eva Nováková (54 let, centrum města, nestraník)

Školství a rodinná politika v Jablonci jsou prima. I tak je ještě prostor nabídnout pomocnou ruku dětem, rodičům i učitelům.

Mgr. Eva NovákováJsem otevřený člověk, který se nebojí stát za svými názory i když nejsou právě populární. Profesně se celý život věnuji dětem — v učitelství a sociální práci.

Na Jablonec nedám dopustit, i když mít rád své město někdy bolí, třeba když jdu okolo Centralu. Přesto má u mě navrch obdiv, hrdost a pocit sounáležitosti k místu, kde jsem se narodila. Ochotně vložím své zkušenosti, energii a čas do smysluplného konání pro lidi kolem sebe. Přidat se může každý, komu na Jablonci záleží. Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou a žiji tu více jak 50 let. S manželem, který mě před 35 lety následoval na drsný sever z jižní Moravy, jsme tady vychovali 3 děti, nedávno jsme se stali prarodiči. Všichni stále ve volném čase aktivně sportujeme a velice nás těší, že k tomu máme v Jablonci a jeho okolí mnoho příležitostí.

Svou dosavadní profesní kariéru mohu téměř stejným dílem rozdělit mezi dvě povolání: učitelství a sociální práci.  Vystudovala jsem gymnázium, poté pedagogickou fakultu. Do roku 2001 jsem učila na jabloneckých základních školách, následně jsem působila 16 let na radnici, a to na oddělení sociálněprávní ochrany dětí, kde jsem se věnovala ohroženým dětem a jejich rodinám. Práci s dětmi jsem se věnovala nejen na pozici úředníka, ale i jako lektor osvětových a výchovně-vzdělávacích programů a volnočasových aktivit. V loňském roce jsem se rozhodla pro návrat do oblasti školství a pracuji nyní pro Magistrát města Liberec v projektu „Férové školy v Liberci“, který se zaměřuje nejen na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale především na podporu pedagogů a asistentů pedagoga. Zkušenosti z obou předchozích pozic se mi daří při současné práci velice dobře zúročit.

Ráda cestuji a při té příležitosti buď přiložím ruku k dílu nebo jen tak putuji krajinou na vlastní pěst. Oboje jsem skloubila v dobrovolnické činnosti a mohla tak na vlastní kůži zažít, zda obstojím v péči o staré lidi v Albánii, při zvelebování pláží a městské zeleně v Turecku, vyzkoušela jsem pást ovce v Rakousku či pomáhala při odklízení následků povodní na Frýdlantsku.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Život ve městě mi není lhostejný. Myslím, že měnit věci nebo je posouvat nějakým směrem, jde jen tehdy, pokud se člověk aktivně zapojí.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Lze navázat na mnohé, od celostátně oceňované prorodinné politiky, přes snižování zadluženosti města až po pestré kulturní a sportovní aktivity. Nejvíce mě však těší, že je ve městě mnoho mladých lidí, kteří mají zájem o své město a nebojí vstupovat do veřejného prostoru a utvářet tak svět kolem sebe lepším.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Svou činnost bych zacílila do především sociální oblasti a školství. Z komunitního plánu vyplývá, že se již dlouho volá po zařízení, které by pracovalo s dětmi vyžadujícími zvýšenou pozornost. Pokud by se podařilo podpořit vznik denního centra pro tuto cílovou skupinu, pomohlo by to jistě mnohým rodinám, které se kvůli nedostatečným kapacitám nedostanou k odborné pomoci včas.


8. Lenka Ackermannová (42 let, centrum města, nestraník)

Spokojenost a šťastný život každého z nás se odvíjí od raného dětství. Proto je důležitá podpora rodinám i těm, kteří s rodinami a dětmi pracují.

Lenka AckermannováJsem manažerka programu Rodina offline, předsedkyně spolku Centrum Generace Jablonec a členka poradního sboru pro sociálně-právní ochranu dětí Libereckého kraje.

Posledních osm let jsem se věnovala prorodinné politice na krajské i místní úrovni. Podporu rodin nejen jakkoli hendikepovaných považuji za nutnost. Jablonecké rodiny mají dobré podmínky pro život v našem městě, přesto je stále co zlepšovat. Posledních osm let jsem pracovala ve spolku Síť pro rodinu na pozici krajské koordinátorky pro Liberecký a částečně Ústecký kraj, od roku 2016 také jako členka prezidia, fundraiserka a koordinátorka marketingu a vztahů s veřejností.

Od roku 2016, kdy jsem spoluzaložila značku Rodina offline, se věnuji prevenci závislostí na digitálních technologiích. Zabýváme se osvětou i školením osob pracujících s dětmi a v mateřských centrech pořádáme besedy s rodiči, jak připravit děti na využívání internetu a mobilních telefonů. Mám zkušenosti z neziskového sektoru, s projekty i grantovým systémem. Rozumím práci mateřských center, umím poradit se založením a řízením spolku i argumentovat, proč jsou podobné spolky nedílnou a důležitou součástí naší společnosti. Po zkušenostech z krajského sociálního výboru, kde jsem působila šest let, vím, že primární prevence ve všech oblastech života je mnohonásobně levnější, než „hašení požárů“.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Rozvoj města a rodinné politiky je pro mě důležitý, proto podporuji a jsem součástí uskupení odborníků, kteří mají městu co nabídnout.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec byl oceněn Obcí přátelskou rodině, máme koncepci rodinné politiky, skvěle funguje komunitní plánování, město se po mnoho let připojuje ke kampani Národní týden manželství, město se intenzivně věnuje péči o všechny věkové kategorie občanů, především seniory. Velice si vážím podpory organizacím, které se věnují nejmenším dětem. Mou velkou radostí jsou mateřská a základní škola Montessori a Svobodná základní škola. V oblasti školství je ale také ještě prostor pro zlepšování. Zmíněné školy s inovativní formou výuky jsou mnohem přirozenější a pro děti přátelštější než běžné školy, kde děti nejsou vedené k „lásce“ k (celoživotnímu) vzdělávání, učitelům tolik nezáleží na dobrých výsledcích, natož aby se děti ve škole cítily dobře.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Nejvíce zkušeností jsem získala v sociální oblasti. Zde je velké množství práce a prostoru pro zkvalitnění života obyvatel Jablonce. Neziskové organizace potřebují koncepční a stabilní podporu pro svou práci a zde bych ráda podpořila pokračování ve víceletém financování především organizací, které pracují s rodinami s malými dětmi a seniory. Chtěla bych se věnovat podpoře zdravých fungujících rodin – primární prevenci krizových situací v rodinách i podpoře rodin, které pomoc již potřebují.


9. Ing. Jan Macek (43 let, Žižkův vrch, KDU-ČSL)

Jan MacekJsem statistik, majitel tiskařské firmy, člen spolku Srnčí Důl, milovník Jablonce, manžel a také otec čtyř dětí.

V Jablonci žiji od (mé) nepaměti, prý asi od tří měsíců. I když jsem studoval na VŠE v Praze, každý víkend jsem jezdil do Jablonce. Dal jsem mu přednost před Prahou i po dostudování. V Praze se uživí každý, v Jablonci jen ti nejlepší. :) Dětství jsem prožil v samém centru i na jeho okraji, mládí na sídlišti ve Mšeně a nyní žiji s rodinou na Žižkově Vrchu. Každé místo se mi něčím líbilo a mám díky tomu představu o životě v různých městských prostředích a částech.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Při provozování mé živnosti se setkávám s lidmi všech možných skupin, ale zvláště s těmi aktivními, kteří chtějí něco tvořit, budovat, zažívat a organizovat. V zastupitelstvu vidím příležitost k propojování různých zájmů, které obyvatelé města mají a které pociťuji ve svém pracovním i osobním životě.

Kromě toho jsem na VŠE studoval i vedlejší specializaci “Regionální politika a rozvoj” a považuji za důležité poskytnout občanům i podnikatelům v rámci města spolehlivě fungující prostředí, ve kterém se jejich snahám bude dařit. Chci se v tom řídit ze strany města zásadou “podporovat a nepřekážet”.

Jako obyvateli Žižkova Vrchu se mi nelíbí návrh obchvatu Jablonce Srnčím dolem. Zastávám názor, že Srnčí důl je potřeba citlivě revitalizovat a využít jako rekreační zázemí pro jižní část Jablonce podobně, jako okolí přehrady slouží Mšenu a Šumavě.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jablonec nad Nisou potřebuje strategii a vizi. Líbí se mi vyjádření, že strategie je vědět, co nechci. Nechci, aby byl Jablonec průměrné město. K tomu nemá předpoklady a nic zvláštního by tím ani nezískal. Když se smíříme s našimi omezeními, například tím, že Jablonec nemá velké rozvojové plochy, můžeme se soustředit na aktivity, které je nepotřebují. Například výzkum a vývoj. To je shodou okolností dlouhodobě nejziskovější oblast podnikání. Platí to ale i v dalších oblastech.

Také ze svého podnikání vím, že nic není zadarmo, i když se za to třeba neplatí. Proto chci dohlížet na to, aby snaha řešit nebo rozvíjet jednu oblast nezpůsobila škody v oblasti jiné, pro Jablonec důležitější. Příkladem může být návrh předimenzovaného obchvatu Jablonce Srnčím dolem, který si ale zaslouží citlivější využití jako rekreační areál.

Na Žižkově vrchu bych chtěl drobnými opatřeními usnadnit pěší přístup do spodní části Srnčího dolu a k stanici Měnírna na tramvajové trati do Liberce, zvýšit kapacitu školní družiny v Pasířská a výhledově i  Havlíčkova.

V rámci celého Jablonce chci podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Konkrétně ucelením sítě cyklostezek, snížením tarifních bariér v MHD a zvyšováním prostupnosti města pro pěší (průchody, zkratky, lávky, pouliční bezpečnost atd. ve směrech největšího pěšího provozu).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonečtí obyvatelé jsou a vždy byli podnikaví a vynalézaví. Nejen ekonomicky, ale i kulturně, sportovně a ve mnoha dalších ohledech. To je velký příslib, že Jablonec bude výjimečným městem v dobrém smyslu slova.


10. Bc. Alena Riedlová (35 let, Kokonín, nestraník)

Alena RiedlováJsem sociální pracovnice a členka Osadního výboru Kokonín.

Je mi 35 let, narodila jsem se v Jablonci a vyrostla v Kokoníně. I když mě studia a práce na pár let zanesla na Moravu i do zahraničí, domů jsem se vždy ráda vracela. Vystudovala jsem na Masarykově Univerzitě v Brně Sociální pedagogiku a poradenství a za studijní cíl mám dostudování práv. Profesně se věnuji sociální práci, kde jsem načerpala bohaté zkušenosti z různých organizací. Jsem členkou Osadního výboru Kokonín a věnuji se pořádání různých akcí pro děti a získávání finančních prostředků a sponzorských darů na tyto a jiné činnosti.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Několik let jsem vystupovala proti stavbě čističky odpadních vod v zastavěné části Kokonína. Proto jsem ráda, že nakonec se připravuje stavba stoky do Pulečného. Přeji si, aby město přehodnotilo záměr výstavby tzv. západní tangenty přes Srnčí důl.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Na Jablonci se mi nejvíce líbí kulturní a přírodní bohatství, unikátní umístění přehrady a rozmanité okolí podněcující nejen k rodinným výletům. Hrdí můžeme být na dobře fungující školství a rozmanité sociální služby a dobré dopravní spojení s okolními městy. To však neznamená, že není co zlepšovat.
 
Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Jsem zastánce transparentního hospodaření města. Záleží mi na zapojení občanů a respektování jejich názorů na podobu jejich okolí. Změny je třeba dělat ke spokojenosti občanů, nikoliv hrstky byrokratů na radnici. Mým cílem je využívat a rozvíjet přírodní a kulturní potenciál našeho města nejen ke spokojenosti občanů, ale rovněž k oživení turistického ruchu a tím pádem i k přísunu financí místním podnikatelům.


11. MUDr. Petr Matek (58 let, Šumava, nestraník)

Petr MatekJsem lékař — neurolog a majitel a primář dětského centra Spirála.V roce 1995 jsem založil nestátní zdravotnické zařízení Spirála, které nabízí komplexní služby pro děti a dorost v oblasti neurologie, psychiatrie, rehabilitace, logopedie a mnoho dalších. Jako lékař mám denní kontakt s lidmi a jejich problémy.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Svými zkušenostmi bych rád podpořil projekt Společně pro Jablonce, který má podle mého názoru nejlepší předpoklady pro vedení našeho města. Zároveň bych rád jako dlouholetý občan Jablonce a obyvatel Šumavy přispěl k jeho efektivnímu rozvoji.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásné město zasazené do jedinečného přírodního prostředí. Příroda v okolí Jablonce a Jizerské hory si zaslouží ochranu a smysluplný rozvoj rekreace.


12. PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. (40 let, Rýnovice, nestraník)

Jana JetmarováJsem vyučující a vědecká pracovnice na katedře filosofie Technické univerzity v Liberci a členka Osadního výboru Rýnovice.

Vystudovala jsem etnologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v rámci svého oboru jsem prováděla terénní výzkumy v Latinské Americe, USA a Kanadě. Od roku 2007 vyučuji na Technické univerzitě v Liberci, zároveň jsem členkou Katedry sociálních věd na Univerzitě Pardubice. V roce 2017 jsem s několika dalšími lidmi iniciovala založení Osadního výboru Rýnovice.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Během svých zahraničních zkušeností jsem se přesvědčila o tom, jak je důležité aktivně jednat na lokální úrovni — jedině tak je možné docílit jakýchkoli změn. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Unikátní sepjetí města a přírodního prostředí, umožňující žít kvalitní a aktivní život v souladu s principy dobrovolné skromnosti i výběrové náročnosti. Myslím, že Jablonec je v tomto ohledu jedinečný v celorepublikovém měřítku.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Ráda bych podpořila větší možnost aktivní participace občanů v procesu politického rozhodování. Zároveň si myslím, že je třeba vytvářet a chránit společný veřejný prostor, třeba v podobě nezastavěných zelených ploch v okolí města.


13. JUDr. Ing. Petr Huk (41 let, centrum města, nestraník)

Z vlastní zkušenosti vím, že extrémy škodí; vše by mělo směřovat k rovnováze a harmonii. Chci, aby Jablonec byl místem pro harmonický život.

Petr HukJsem instruktor jógy, provozovatel jógového studia, ekonom a bývalý advokát.

Většinu dětství jsem prožil v Janově nad Nisou, na základní školu a gymnázium jsem dojížděl do Jablonce. Jeden rok jsem strávil na střední škole v Michiganu v USA. Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, jeden semestr jsem studoval práva v Curychu. Od roku 2005 jsem pracoval v advokacii, z toho deset let v mezinárodních advokátních kancelářích, kde jsem se specializoval na právo nemovitostí. V roce 2017 jsem opustil právnickou profesi a ukončil pendlování mezi Prahou a Jabloncem, abych se mohl více věnovat svým třem dětem. Se svou ženou jsme v Jablonci vybudovali a v letošním roce otevřeli jógové studio. Zaměřuji se na jógu pro zdravá záda. Rád sportuji, mým koníčkem je vytrvalostní běh. Jablonec vnímám jako ideální místo pro život mé rodiny.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Rozhodl jsem se žít v Jablonci a nejspíše tu prožiji zbytek svého života. V Jablonci nebo jeho blízkém okolí žije celá má širší rodina, spousta přátel a známých. Připadá mi přirozené věnovat část svého času a energie komunitě, ve které člověk žije.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásný svým propojením s přírodou. Je ideálním místem pro rodiny, které tráví čas venku a sportují.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Připadá mi, že mnoho rodilých Jablonečáků si výjimečnost svého města neuvědomuje a neváží si ji. Jablonec jim zevšedněl. Krásu Jablonce a jeho okolí ocení až po nějaké době strávené mimo. Chci chránit toto místo a uchovat ho pro své děti, aby se jim zde dobře žilo, pokud se rozhodnou zůstat v Jablonci. Vnímám i problémy města. Chci se zaměřit na dopravu  - omezit negativa automobilové dopravy, podpořit MHD, vytvářet podmínky pro pohyb po městě pěšky, na kole, koloběžce. Z řady našich ulic a prostranství během doby zmizely původní stromové aleje. Chci po projednání s místními vrátit stromy do míst, kde mohou zlepšit mikroklima a zpříjemnit lidem život.


14. MUDr. Zuzana Nosková (54 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Jablonec je pro mě „město snů“. Pojďme z něj udělat město pro lidi: čisté, opravené a bezpečné.

Zuzana NoskováJsem lékařka - medicínská poradkyně, horolezkyně a cestovatelka.

V Jablonci žiji moc ráda a chci, aby město bylo přívětivé a lákavé pro občany i návštěvníky. I když jsem se tu nenarodila, jsem jablonecký patriot. Žiju tady už téměř 30 let a stále se mi tu moc líbí. Zároveň vidím, že by se dalo mnoho změnit, aby byl Jablonec ještě lepším místem k žití. Pocházím z Kralup nad Vltavou, kde jsem absolvovala gymnázium. Dále jsem vystudovala na Lékařské fakultě UK v Praze stomatologii. Pracovala jsem jako zubařka v Kralupech a od roku 1989 v Jablonci. Během mé mateřské dovolené proběhla privatizace ve zdravotnictví a poté jsem se ke stomatologii vrátila už jen krátce. Od roku 2000 pracuji ve farmaceutické firmě Sanofi na různých pozicích, t.č. v medicínském oddělení, předmětem mého zájmu je diabetologie.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Je mi sympatické, že se objevují lidé, kteří jsou aktivní a mají chuť změnit politiku a otevřít ji více zájmu „obyčejných“ lidí. Srozumitelná a otevřená komunikace s občany a jejich možnost kdykoli vznést konstruktivní podněty, které nezapadnou, podle mého povede k většímu zájmu lidí o život ve městě. Zároveň cítím, že nemám právo reptat a stěžovat si na to, co se mi nelíbí, když jsem se ani nepokusila sama něco změnit.  Proto chci svou kandidaturou podpořit lidi, kteří již mají za sebou zkušenosti a vůli měnit Jablonec k lepšímu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec mě od začátku okouzlil propojením bydlení a blízké přírody a možnostmi, které nabízí ke sportování a k pobytu v přírodě vůbec. Má unikátní polohu vzhledem k horám a nejhezčí přehradu. Je tu i bohatá historie a krásné domy, bohužel často ve zdevastovaném stavu. Navázat lze určitě také na některé podařené úpravy zeleně, na kulturní pořady v centru apod. a pracovat dále na tom, aby se lidé ve městě cítili příjemně a bezpečně.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Věcí, které by bylo zapotřebí změnit, vidím spoustu, ale obecně jde o to, aby se nám ve městě pěkně žilo. Chtěla bych, abychom se zaměřili v každé čtvrti na malé i větší problémy jejích obyvatel a s jejich pomocí je postupně řešili. Často i s malými investicemi lze zlepšit kvalitu života dané čtvrti.


15. Mgr. Miloš Krčmář (46 let, Proseč nad Nisou, KDU-ČSL)

Komunální politika ovlivňuje život každého z nás a je proto důležité, aby každý z nás ovlivňoval komunální politiku. Bez zájmu o věci kolem sebe není možné pohnout zdánlivě neřešitelnými problémy.

Miloš KrčmářJsem ředitel Národního památkového ústavu v Liberci, soudní znalec a člen Osadního výboru Proseč nad Nisou.

Jako rodilého Pražáka mě do regionu přivedla práce a vzpomínky z dětství na prázdniny u babičky. Na Národním památkovém ústavu jsem začínal jako odborný pracovník na restaurování uměleckých děl a v roce 2013 jsem se stal ředitelem územního pracoviště pro Liberecký kraj. Od chvíle, kdy jsem se přistěhoval do Proseče, mně nebyly lhostejné problémy této místní části a jejích obyvatel. Absence základních potřeb – kanalizace, vodovodu, kvalitních komunikací či chodníků. Pro zlepšení komunikace s vedením města jsem se stal iniciátorem vzniku prvního jabloneckého osadního výboru a několik let jsem stál v jeho čele. Kromě práce v Osadním výboru Proseč nad Nisou mám za sebou zkušenost i z Výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města. V současné době předsedám Komisi městské památkové péče a jsem členem Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury Libereckého kraje
 
Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Protože si myslím, že komunální politika se má dělat pro potřeby všech obyvatel města, kterým je nutné naslouchat a řešit jejich problémy. Prioritou musí být uspokojovat potřeby všech skupin obyvatelstva a nikoli upřednostňovat úzké zájmy politických lobbistů.
 
Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Především stálému zlepšování infrastruktury – to znamená vybudování kanalizace či vodovodů i v okrajových částech města. Zajistit určitý počet dostupných městských bytů pro potřeby seniorů a mladých rodin. Řešit dopravní problémy Jablonce nad Nisou v rozšiřování městské hromadné dopravy a jejím zlevňování pro všechny skupiny obyvatel.  Řešit problémy s parkováním pro obyvatele i návštěvníky města. Zatraktivnit Jablonec nad Nisou jako turistický cíl, což by přineslo další finanční prostředky městu i podnikatelům.
 
Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je město, které je skvěle zasazené do okolní přírody.  Je nutné tento trend udržet a zbytečně nezastavovat volnou krajinu. Je potřeba zatraktivnit pro bydlení všechny části města dalším rozvojem MHD a zajištění  komfortu bydlení.


16. Mgr. Lenka Vitebská (48 let, Lukášov, nestraník)

Znamení berana mě zřejmě předurčilo k tomu jít dost neústupně za svým, pokud jsem přesvědčená, že je to správná věc. A to mi v mé advokátní praxi umožňuje co nejlépe hájit oprávněné zájmy mých klientů.

Lenka VitebskáJsem advokátka s pětadvacetiletou praxí a členka oddílu orientačního běhu TJ Tatran.

Narodila jsem se v Jablonci – v porodnici, která je dnes již pro mnoho Jablonečanů historickým pojmem. Kromě prvních čtyř let jsem v Jablonci prožila celý svůj dosavadní život – 15 let v centru Jablonce, dalších 12 let na sídlišti Janovská v Rýnovicích a dalších 15 let v roubence v  Lukášově. V ní vyrostly a rostou i obě naše děti. Jako dítě jsem poznala nejen centrum Jablonce, kde jsem bydlela, ale i další městské části – nejprve Žižkův vrch a poté Šumavu – tyto obě jako dítě školou povinné a také Mšeno, tzv. Břízky, kde jsem strávila několik let na lyžařských trénincích a závodech. Poté jsem studovala na Gymnáziu U balvanu a po maturitě na Právnické fakultě – 1. rok v Brně a další 4 roky v Praze na Univerzitě Karlově, kde jsem i promovala. 1 rok jsem studovala i na právnické fakultě Univerzity v Toulouse ve Francii.

Ve volném čase se snažím aktivně zapojovat do činnosti TJ Tatran Jablonec – oddíl orientačního běhu, jehož jsem již několik let členkou. Baví mě práce s dětmi a mládeží, proto když časově zvládám tak vypomáhám při organizaci závodů a soustředění, a to jak doma, tak v zahraničí. Další oblastí, do které se snažím pronikat, je oblast zapojování handicapovaných dětí i dospělých do aktivního (nejen) sportovního života a hledání možností jejich podpory a prosazování jejich zájmů. Proto jsem se letos odhodlala zúčastnit i Metrostav cyklo handy maratonu, abych nejen tuto myšlenku podpořila, ale i na vlastní oči a kůži zakusila, jak lidé, které v životě potkalo něco neblahého se s tím dokáží vyrovnat a jít nám všem ostatním „zdravým“ příkladem, že všechno jde, když se chce !

Protože naše advokátní kancelář je v Liberci, sleduji a porovnávám vývoj Jablonce a Liberce za posledních 25 let. A jsem ráda, že mnoho rodilých i usídlených Liberečanů nám „Jablonečákům“ závidí nejen úžasnou přehradu, ale i její okolí, hodně zeleně, možnosti neskutečně rozmanitého sportovního vyžití a krásné přírodní okolí.

To vše si na Jablonci cením i já a ještě mnohem více – zajímavou historii, ze které můžeme a měli bychom čerpat především s ohledem na možnosti soužití různých národností – troufám si říci, že bez německých architektů a finanční podpory movitých a zároveň osvícených německých spoluobčanů bychom spoustu dominant našeho krásného města vůbec neměli, o rozhlednách kolem dokola Jablonce ani nemluvě.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Vzhledem ke všem svým dosavadním zážitkům a zkušenostem bych se chtěla pokusit podpořit a být nápomocna všem svým kandidujícím kolegům, protože v jejich snaze, odhodlání a nasazení vidím smysl – navázat a rozvíjet to, co je pro Jablonec a jeho občany dobré, změnit a zlepšit to, co naopak dobré není. A to vše proto, že si přeji, aby i obě moje děti a nejen ony považovaly Jablonec nejen za své rodné město, ale především za město, kde mají své kořeny, kde chtějí žít, pracovat, tvořit, budovat, relaxovat, založit rodinu a předat svoji lásku k městu i svým dětem.


17. Mgr. Lada Kloutvorová (38 let, Jablonecké Paseky, nestraník)

Lada KloutvorováJsem vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lingvistka a překladatelka, podnikatelka a maminka dvouleté holčičky.
Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou a prožila tu následujících osmnáct let. Studium germanistiky a historie jsem absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně, kde jsem několik následujících let pracovala, a to nejen jako vysokoškolská pedagožka, ale i jako tlumočnice nebo pracovník předvzletového vyvažování letadel pro Lufthansu a další letecké společnosti. Posledních deset let působím jako in-house překladatelka v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze a v současné době i jako vyučující na Právnické fakultě Karlovy univerzity. Přestože mám silný vztah k oběma městům, v nichž jsem dlouhodobě žila, pro život s dětmi mi vždycky připadalo ideální moje rodné město, do něhož jsem se proto před narozením dcery vrátila i za cenu dojíždění za prací.

V minulosti jsem byla místopředsedkyní jabloneckého Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, angažovala jsem se v projektu chráněného bydlení, jehož první fázi jsem realizovala. Byla jsem též členkou pracovní skupiny „Bariéry“, která se zabývala problémy zdravotně postižených občanů v Jablonci nad Nisou.
  
Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Při rozhovorech s přáteli jsem si uvědomila, jak málo se lidé ve skutečnosti o komunální politiku zajímají. Často volí ze setrvačnosti buď stranu, kterou minule, nebo tu, kterou volí v parlamentních volbách.
Není neobvyklé, že nemají povědomí o tom, kdo poslední 4 roky na radnici vládl, tedy potažmo čí rozhodnutí bylo nutné korigovat referendem, které stálo velké množství energie, času a finančních prostředků. Radnice by měla občanům naslouchat a spolupracovat s nimi tak, aby nebylo nutné prosazovat jejich názory až takto extrémní formou. Myslím si, že radnice potřebuje místo politických matadorů lidi zejména morálně bezúhonné, slušné a čestné.
 
Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Rozhodování o mnoha podstatných záležitostech, jako je třeba prodej městských pozemků, je netransparentní a pro občany nečitelné. Je třeba zpřístupnit občanům podklady pro jednání výborů a jejich rozhodování založit na transparentních, předvídatelných a objektivních kritériích.


18. Martin Jakš (52 let, Žižkův vrch, nestraník)

Jablonec je jedno z nejhezčích českých měst, které znám.

Martin JakšJsem živnostník — rytec kovů a zlatník a člen spolku Srnčí Důl.

Od narození žiju v Jablonci nad Nisou, kde jsem na Střední uměleckoprůmyslové škole vystudoval obor rytec kovů. Této práci se věnuji celý svůj profesní život. Od roku 2012 jsem také členem spolku Srnčí Důl, který vystupuje proti výstavbě silnice tímto přírodním zázemím Žižkova vrchu.
 
Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jen málo měst v České republice může nabídnout to, co Jablonec nad Nisou — široké sportovní vyžití v letním i zimním období a krásnou přírodu pro relaxaci, což je předpokladem pro kvalitní život.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Občanům města chybí pozitivní odezva na jejich názory, náměty a přání. Sliby a oddalování problémů náladu ve městě nezlepší.
 
Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jablonec je jedno z nejhezčích českých měst, které znám. Město obklopené horami a zelení. Byla by škoda, aby následující generace o tuto vyjímečnost přišly. To je jedna z okolností, proč nebýt lhostejný a aktivně se zapojit proti megalomanským stavbám jako je silnice přes Srnčí důl, zastavění luk mezi Prosečí a Vratislavicemi a další. Tyto stavební aktivity jsou nevratným krokem v přírodě, kterou je třeba chránit jako největší devizu Jablonce.


19. Alena Roubíčková (67 let, Šumava, nestraník)

Alena RoubíčkováJsem asistentka prodeje v Hudy Sportu a současně aktivní důchodkyně.

Sice jsem rodačka z Vrchlabí, ale od roku 1970 bydlím v Jablonci nad Nisou. Život v Jablonci a jeho okolí si moc užívám. Mám to blízko k vodě, na kolo do Jizerek i do Českého ráje a v zimě na běžky. Dlouho jsem pracovala jako vedoucí v prodejně HUDY SPORT, a i když jsem už v důchodu, tak ráda vypomůžu jako brigádník.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Chtěla bych podpořit lidi, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas pro zlepšení života v Jablonci.

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila. Přála bych si, aby se do centra města vrátil život a každý se tam mohl cítit dobře a bezpečně.

Co mi přijde v Jablonci fajn a na co navazovat? Je tady mnoho kulturních a sportovních akcí, které nám mnohá města mohou závidět.


20. Ing. arch. Tereza Nalezená (32 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Vraťme Jablonci noblesu z počátku 20. století.

Tereza NalezenáJsem architektka, urbanistka, členka osadního výboru Mšeno a v neposlední řadě máma.

Vyrůstala jsem ve Mšeně, kam jsem se před dvěma lety vrátila žít se svou vlastní rodinou. Pro architekturu jsem se rozhodla již při letních studiích na Cornellově univerzitě v USA během gymnázia a posléze jsem ji vystudovala na Fakultě Umění a architektury na Technické univerzitě Liberec. Ta mi umožnila absolvovat rok na École Superieure d´Architecture et des Artes v Lille a rok v atelieru v Barceloně. Již během studií jsem pracovala u architektů na Liberecku a od roku 2012 působím u architekta Jakuba Ciglera, kde se zabývám jak mezinárodními, tak českými projekty a soutěžemi větších měřítek. V současnosti si užívám mateřské dovolené v Jablonci.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Cítím potřebu vrátit městu to, co mi dalo, a přispět do komunální politiky nabytými zkušenostmi s životem měst, tvorbou veřejného prostoru a v neposlední řadě aktuálním tématem zadržováním vody v krajině a městech (LID).

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Osobně bych ráda, kdyby se Jablonci alespoň částečně navrátily jeho někdejší architektonické a urbanistické hodnoty, které hodně utrpěly, a to i po revoluci ba i v současnosti nešťastnými novostavbami (Central) a nevhodnými rekonstrukcemi či demolicemi hodnotných budov. S tím souvisí i vyčištění města od vizuálního smogu (především gumové reklamy).

Okolí přehrady, kde kromě sportu stále více přibývá kulturních akcí (koncerty, artové markety, sezónní akce, veřejná piána) je dobrým příslibem a příkladem života ve veřejném prostoru. Bylo by fajn ho rozšířit i do centra a jiných jabloneckých částí podporou obdobných aktivit a prodloužením smysluplné cyklostezky dále do města.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jako teenager jsem si říkala, že v tomhle „šusťákově“, kde pokud nesportuješ, seš divnej, neskončím. Pak jsem projela svět, vyzkoušela život v různých městech a s velkým povděkem se vrátila zpět, usídlit se zde s rodinou. Stejný příběh vidím u spousty svých vrstevníků, někteří sem dokonce přichází žít, aniž by tu měli kořeny. To svědčí o zdravém a bezpečném prostředí: velký potenciál, o který musíme pečovat. Čím více mladých vzdělaných lidí sem přijde žít, tím lépe bude město vzkvétat. Právě řada z těchto zpět příchozích Jablonečanů aktivně přispívá vedle všudypřítomného sportu i ke zlepšení kultury a estetiky města (PLAC, ArtProProstor aj.). Jejich úsilí věci rozhýbat je jiskrou naděje kvalitního veřejného života a zaslouží si podporu města. Měli bychom si vzpomenout, na jaké kulturní a estetické úrovni žili Jablonečané začátkem minulého století, a pokusit se jim krůček po krůčku přiblížit. Dnes vím, že přestože máme ještě na čem pracovat, svět nám má v Jablonci co závidět, a že člověk nemusí být nutně nadšeným sportovcem, aby žil v „šusťákově“ šťastně.


21. Ing. Tomáš Fejfar (32 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Věřím, že má smysl dohodnout se i s lidmi, se kterými nesouhlasím. Rád komunikuji a diskutuji, ale nerad se hádám.

Tomáš FejfarJsem IT specialista — vývojář webových aplikací na zakázku.

Vyrostl jsem ve Mšeně, pak žil a pracoval několik let v Praze, půl roku v Cambridge v Anglii a pak se opět vrátil do Mšena. Moje práce mi umožňuje pracovat odkudkoli na světě a já si přesto vybral Jablonec. 

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Protože jsem několikrát řešil úplně obyčejné problémy ve městě — blikající rušivý poutač, černou skládku, nebo jsem se ptal, za co město utrácí. A překvapilo mě, že to není až tak úplně běžné, že se člověk takhle stará. Chci jít příkladem a zabývat se malými věcmi, protože to jsou ty, které náš život nejvíc ovlivňují — ne stadion, ale lavička v parku, osvětlený přechod, opravený chodník, uklizená skládka. 

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Chci ukázat lidem, že se do projektů můžou vložit dřív, než když je hotovo a je pozdě něco měnit. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je pro mě synonymem města pro život. Hlavní devizou Jablonce je samozřejmě přehrada ale také okolní příroda. Ač se to nezdá, tak má kromě sklářské a sportovní tradice založeno už i na tradici v oboru informačních technologií. Mnoho zajímavých firem a projektů (namátkou třeba Heuréka, Jablotron, JabloPCB, Stahuj.cz nebo Simplia) pochází původně z našeho regionu. Možná je to tím, že tu častěji prší a tak děti sedí u počítačů. :) Rád bych, aby kvalitní projekty nevznikaly jen v Praze.


22. MUDr. Veronika Kaššovicová (34 let, Mšeno nad Nisou, nestraník)

Veronika KaššovicováJsem lékařka, internistka, hematolog působící v ambulanci hematologie Nemocnice Jablonec nad Nisou a v Krajské nemocnici Liberec. 
 
Jsem Jablonecká rodačka, velký patriot Jablonce nad Nisou. Během studia na Gymnáziu Dr. Randy jsem se nakonec díky lásce k biologii a chemii rozhodla pro studium medicíny, kterou jsem absolvovala na 2. lékařské fakultě UK v Motole. Po ukončení vysoké školy jsem se svým životopisem objela menší česká okresní města v pohraničních horách, ale kouzlo Jablonce bylo mocnější.  Životní zkušenosti ze zahraničí jsem nabrala během delšího pobytu v Irsku, kde jsem pracovala jako pokojská. Z komunální politiky se zajímám o odpadové hospodářství, pořádek, péči o zeleň a vyžítí pro děti. Jako maminka dvou malých dětí mám spoustu nápadů na zlepšení každodenního života na mateřské dovolené. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Chtěla bych svou kandidaturou podpořit kandidáty na prvních příčkách, kteří jsou velmi dobří ve svých oborech a mají rozhled a prima nápady, jak ulehčit a zpříjemnit život ve městě. 

Čemu se chci věnovat a co bych ráda prosadila? Zajímám se o odpadové hospodářství, chtěla bych vylepšit možnosti třídění bioodpadu i pro obyvatele paneláků. Chtěla bych podporovat lidi více v třídění odpadů a v neposlední řadě snížit množství pohozených odpadků mimo koše (přehrada, trávníky). Ráda bych, aby se město o své pozemky staralo racionálně, např. omezit četnost sečí trávy v místech s minimálním pohybem lidí a ponechat/zvýšit např. na dětských hřištích. Spousta rodičů malých dětí by ocenila v letních vedrech stín na dětských hřištích. V nabídce hřišť chybí hřiště pro větší děti a dospělé — např. parkour, workout.  Chtěla bych, aby město podporovalo vznik bezbariérových vstupů ve městě i pro významné soukromé subjekty, jako např. velká zdravotnická zařízení (polikliniky).

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je nejideálnější místo pro život, ať už studenta, mladého bezdětného člověka, rodiče dětí i seniora díky přírodním krásám, sportovnímu vyžití a celkem rozmanitým možnostem kultury. A na to lze navazovat, prohlubovat a rozšířit nabídku sportovních i kulturních zážitků. Oceňuji dostatek kapacit v mateřských školách pro děti starší 3 let, ale je velká poptávka i po zařízeních pro děti mladší 3 let, to by bylo vhodné řešit.


23. Ing. Jiří Večeřa (57 let, Žižkův vrch, nestraník)

Jiří VečeřaJsem spolumajitel firmy vyrábějící osvětlení a člen Kontrolního výboru.

Vyrostl jsem v Liberci, ale přes 20 let žiju v Jablonci nad Nisou. Vystudoval jsem Elektrotechnickou fakultu ČVUT a 27 let vyrábím a prodávám osvětlení jako spoluvlastník v jablonecké firmě CZ Patriot s.r.o. Dlouhou dobu se zajímám o otevřenost a průhlednost fungování samosprávy a státní správy. Jsem členem Kontrolního výboru města. Ve volném čase jsem nadšený horolezec.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi přehrada, kopce a skály v blízkosti, dostupnost běžeckého lyžování, divadlo, kina či klub na Rampě.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Chci, aby fungování radnice bylo maximálně otevřené, se zveřejňováním všech smluv, včetně městských organizací. Peníze města je třeba investovat do veřejně prospěšných věcí, osobní prospěch my neměl nakládání s městskými penězi ovládat.


24. Bc. Martina Krause (42 let, centrum města, nestraník)

Martina KrauseJsem ředitelka mateřského centra Jablíčko – centrum pro rodinu.

V Jablonci nad Nisou žiji od narození. Vystudovala jsem regionální rozvoj a vedu mateřské centrum Jablíčko — centrum pro rodinu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec nad Nisou je velmi specifické město, které zná celý svět díky bižuterii. Já osobně zde žiji ráda pro jeho klid, pro přírodu kolem, pro možnost sportovního vyžití i vstřícnost města k prorodinným aktivitám. Je to dobré místo pro rodinný život a výchovu dětí.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Samozřejmě i Jablonec má svá sporná místa, kde je ještě potřeba něco změnit. Osobně bych ráda viděla, že se děje něco smysluplného s budovami bývalé dětské nemocnice, bývalé porodnice a městkými lázněmi. Jsou to v obou případech velké a zajímavé objekty, ve kterých by se dala zrealizovat spousta zajímavých projektů. Uvidíme, co se podaří s bývalou porodnicí udělat novému vlastníku, firmě Jablotron. Velké rezervy má Jablonce v budování kanalizace a tento problém je potřeba řešit.


25. Bc. Tomáš Staněk (26 let, Jablonecké Paseky, nestraník)

Tomáš StaněkJsem datový analytik, student statistiky na VŠE v Praze a člen spolku Junák — český skaut.

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou. Po dokončení dvojjazyčného německého gymnázia v Liberci jsem odešel studovat statistiku na VŠE v Praze. Nyní dokončuji magisterský stupeň studia a zároveň pracuji na zkrácený úvazek ve společnosti Vodafone jako datový analytik. Mojí hlavní výplní volného času je skaut, kde jsem aktivní již skoro 20 let, z toho 10 jako vedoucí.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Díky studiu v Praze i zahraničí jsem strávil mnoho času mimo mé rodné město a uvědomil si, jak skvělé místo k životu Jablonec je. A protože mi další vývoj v našem městě není lhostejný, rád bych se aktivně podílel na obecním rozhodování.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Jako jeden z problémů Jablonce považuji všeobecný trend odlivu mladých a především vzdělaných lidí do větších měst. V budoucnu mohou chybět doktoři, učitelé nebo kvalifikovaní zaměstnanci pro místní firmy. Jablonec má mnoho předností, které třeba Praha nemůže nabídnout a ty je nutné dál rozvíjet — například sportovní vyžití v blízké přírodě nebo unikátní přehradu. Jako skaut rovněž chápu důležitost dobrovolnických organizací, které si zaslouží od města co největší podporu.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Líbí se mi, že si až do Jablonce mohu zajet na běžkách nebo že se mohu přímo ve městě koupat v krásné přehradě. Jako filmový fanoušek rovněž velmi oceňuji fungování skvělých jabloneckých kin.


26. MVDr. Hana Prausová (50 let, centrum města, KDU-ČSL)

Hana PrausováJsem veterinární lékařka.

Ze svého povolání vím, jak to funguje ve státní službě i v soukromém podnikání. V současnosti se věnuji tzv. malé praxi a laboratorní diagnostice. Jsem vdaná a mám dvě děti a čtyři kočky.

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Město je jako živý organismus. Aby bylo zdravé, musí být všechny jeho složky v rovnováze — bydlení, zaměstnání, zdravotní péče, vzdělání, sportovní a kulturní vyžití, sociální vztahy, podnikatelské prostředí, atd. Každý problém je zapotřebí vidět v celkovém kontextu. Takto jsem zvyklá pracovat ve své profesi a takový přístup bych chtěla vnést i do politiky.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Pracovně už deset let neustále pendluji mezi Jabloncem, Libercem a Prahou a přiznám se, že je pro mě nesmírným potěšením vracet se do města s jedinečným geniem loci utvářeným blízkostí Jizerských hor a leskem skleněných perliček.


27. Libor Jäger (53 let, centrum města, nestraník)

Dobrý politik se nedá koupit. Dobrý člověk si své svědomí nese celým svým životem.

Libor JägerJsem taneční mistr v taneční škole TOPDANCE a každoročně pořádám taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé.

V Jablonci žiji 15 let, předtím jsem žil od 5 let v Liberci. Už 25 let jsem taneční mistr. Vychoval jsem dceru, která je mistryní ČR v tanci. Vedu taneční školu, která se dobře rozrůstá.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je krásně zelený. Má zajímavé novodobé historické centrum s krásnými domy. Chci, aby zůstaly krásné, stejně jako příroda ve městě i v jeho okolí.

Čemu se chci věnovat a co bych rád prosadil? Nelíbí se mi neřízená živelná zástavba vznikající na okrajích města. Rád bych, aby vše ladilo s přírodou, a aby se dále opravovaly domy v centru.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Chci podpořit kolegy ze Společně pro Jablonec, protože se mi líbí, co dělají a prosazují. Naopak se mi nelíbí neférova hra ostatních místních politických seskupení.


28. Ing. arch. Pavlína Müllerová (30 let, Vrkoslavice, nestraník)

Pavlína MüllerováJsem architektka a projektantka ve studiu Mjölk architekti a saxofonistka v hudební skupině Superhero Killers.

Narodila jsme se a žiji v Jablonci nad Nisou. Vystudovala jsem Architekturu a stavitelství na ČVUT v Praze. Od roku 2013 pracuji pro liberecký ateliér Mjölk. Mimo práce, která mě baví, hraji na baryton saxofon v kapele Superhero Killers. Ráda trávím čas venku při sportu nebo při cestování. 

Proč jsem se rozhodla kandidovat a jít s kůží na trh? Žít v Jablonci nad Nisou mě baví. Zároveň cítím zodpovědnost za místo, kde žiji, a které mám ráda.

Čemu se chci věnovat a co bych chtěla prosadit? Zdědili jsme krásné město a nechováme se k němu tak, jak by si zasloužilo. Centrum je rok od roku prázdnější, z politických důvodů nevznikají nové zajímavé projekty. Ráda bych se podílela na jeho oživení a rozvoji. 

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec je město, ve kterém se příjemně žije. Důkazem jsou jeho obyvatelé. Ze škol, cest i prací se vracejí zpět a chtějí tu žít. Bylo by dobré jejich odborností a zkušenosti z jiných míst a měst využít.


29. Ing. Petr Medek (45 let, centrum města, nestraník)

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.

Petr MedekJsem ekonom a učitel angličtiny a ekonomiky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.
 
Mým domovem byl až do prosince roku 2013 Liberec. Neosobnost tohoto města, zadluženost, zkorumpovanost a nefunkčnost bez jakéhokoli východiska byl jeden z důvodů, proč se přestěhovat do Jablonce nad Nisou. Vystudoval jsem hospodářskou fakultu na Technické univerzitě v Liberci a během studia jsem se začal věnovat podnikání v oblasti výuky jazyků. Dále jsem pracoval pro české i zahraniční firmy na různých pozicích zvláště v obchodu. Nyní pracuji jako učitel anglického jazyka a ekonomiky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném brodě.

Co mi přijde v Jablonci fajn, na co navazovat? Jablonec nad Nisou je město pro lidi. Upravené zelené plochy, prostory vyhrazené pro psy a přehrada. To jsou jen střípky toho, čím se může Jablonec pyšnit. Do otevření Centralu jsem si vážil toho, že oproti Liberci si zachovával svou osobitost. Nechci, aby město udělalo další podobnou chybu. Jinak je Jablonec útulné a atraktivní město. Má srdce a žijí tu lidé, kteří o své město stojí a záleží jim na prostředí, ve kterém žijí.

Proč jsem se rozhodl kandidovat a jít s kůží na trh? Cítím zodpovědnost za věci kolem sebe. To nejmenší, co mohu udělat, je podpořit dobré myšlenky a dobré lidi a nesedět se založenýma rukama. Rád bych uchoval a rozvíjel Jablonec tak, aby se v něm lidem dobře žilo a cítili se v něm příjemně.


30. MUDr. Alexandra Jörgová (66 let, centrum města, nestraník)

Alexandra JörgováJsem lékařka a bývalá dlouholetá zastupitelka města.

Do zastupitelstva, kam jsem byla zvolená čtyřikrát, mě přivedly sociální problémy žen z mé ordinace. V práci se totiž setkávám s ohromnou spoustou lidí a vyslechnu stejnou hromadu trápení. Nemám v povaze, abych to jen tak hodila za hlavu. Chci to řešit. Proto jsem v minulosti vstoupila do komunální politiky. Myslela jsem si, že tam jsou řešení nejblíže. Přiznám se, že osobně jsem ten pocit ztratila, protože zastupitelé se často ani dohodnout nechtějí a hrají si své politické hry. Jelikož mám mnoho vnoučat, hodně práce v ordinaci a málo času, jsem ráda, že můžu alespoň symbolicky podpořit skupinu mladých a motivovaných lidí ze Společně pro Jablonec, kteří mají znalosti, zkušenosti, energii a odhodlání posouvat Jablonec dál.