Programové priority pro komunální volby 2022

Programové priority jako pilíře programu představují hlavní principy, kterými se chceme při práci v samosprávě řídit. Shrnuje je jednoduše jablečná grafika a podrobněji popisují body pod ní:

Programové priority grafika

Dáme hlas vaší čtvrti

 • Obnovíme participativní rozpočet, kde přímo občané navrhují, co v jejich čtvrti zlepšit a ze sebraných návrhů vybírají priority.
 • Připravíme s občany a podnikateli plány revitalizace všech sídlišť — parkování, hřiště, zeleň. A podle dohodnutých priorit budeme do všech postupně investovat. Ne jako dosud, kdy byla sídliště Mšeno, Janovská, Abeceda a Na Vršku a další v centru opomíjena.
 • Usnadníme realizaci podnětů osadních výborů přímějším propojením s úřadem a radou města a vyčleněním zaměstnance na prosazování podnětů pomoc výborům.
 • 50% z vybraných daní z nemovitosti a příspěvků developerů na infrastrukturu vložíme do nového fondu, ze kterého bude možné investovat výhradně do úprav a nové infrastruktury ve čtvrti, kde byly daně vybrané: chodníků, komunikací, zeleně, škol a školek.

Město jako ze škatulky

 • Zvýšíme množství peněz na údržbu komunikací, chodníků, zeleně a staveb a začneme umořovat skrytý dluh způsobený dlouhodobým podceněním údržby. Nechceme se dočkat hroutících se opěrných zdí či mostů.
 • Změníme platbu za odpady tak, aby ten, kdo třídí a produkuje málo odpadu nemusel platit zbytečně drahý paušál. Jednoduše — plať jen za to, co vyhodíš (systém PAYT)
 • Urychlíme investice přinášející energetické úspory na majetku města — zateplování, řízené větrání, chytré vytápění a svícení v budovách, chytré veřejné osvětlení.
 • Urychlíme budování vlastních zdrojů obnovitelné energie a zahájíme spolupráci na produkci energie s občany a firmami ve formě komunitní energetiky.
 • Tak jako řada měst včetně Liberce zavedeme příspěvky developerů, ze kterých budou financovány úpravy a nová veřejná infrastruktura: chodníky, komunikace, zeleň, školy a školky.

Zeleň, voda, klima, rekreace

 • V centru budeme vysazovat nové stromy, a to správně s prokořenitelným prostorem, aby rychleji rostly, měly zásobu vody a zlepšovaly klima při letních vedrech. Začneme přidámím další řady stromů na Dolní Náměstí.  
 • Budeme upřednostňovat zasakování dešťové vody při obnovách ulic a dalším budování dešťové kanalizace, aby v centru lépe rostly stromy.
 • Doplníme nové tůně, mokřady, remízky, aleje a další zeleň ve volné krajině na okraji města pro zadržení vody i potěchu při cestách do krajiny.
 • Navrhneme a z dotací začneme realizovat revitalizaci okolí Bílé Nisy ve Mšeně.
 • Ochráníme zeleň v centru před zástavbou a pohlídáme náhradní výsadbu za zeleň v místě případné výstavby tak, aby se sázelo víc stromů, než se kácí.
 • Doplníme vybavení okolí přehrady a hlavně obnovíme Sluneční lázně.
 • Podpoříme adopci zeleně aktivními občany.
 • Nenecháme zastavět všechnu zeleň na okrajích města. Na Proseči, v Kokoníně, v Lukášově a v dalších místech prosadíme v regulačních plánech a územních studiích ochranu nejhodnotnější zeleně pro rekreaci obyvatel v okolí.

Příjemné a dostupné bydlení

 • Postavíme nové byty ve vlastnictví města, které umožní mladým a důležitým profesím bydlet za rozumný nájem s dlouhodobou perspektivou. Využijeme volné pozemky města okolo nového terminálu MHD a bývalé dětské nemocnice.
 • Zlepšíme podmínky pro bydlení v centru. Doplníme více hřišť a plácků pro matky s dětmi, zlepšíme přehlednost a kontrolovatelnost veřejných prostranství, zlepšíme podmínky pro podnikatele a zahrádky.
 • Prodáme stavební pozemky, které město nepotřebuje, přitom zvýhodníme rodiny a družstva, které chtějí hned stavět, před developery.
 • Nezapomeneme na podmínky pro atraktivní a luxusní bydlení, které podpoří podnikatelům nalákání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

 

Podrobný program

Podrobný program plánujeme dopracovat společně se všemi kandidáty a příznivci a postupně ho zde budeme po kapitolách zveřejňovat. Pokud máte nápad na konkrétní bod do programu, neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.