Tím, že jsem otevřela kavárnu v Jablonci, jsem si vlastně splnila sen. Ten jsem si přivezla ze studií v Paříži, kde jsem v tamních kavárnách trávila mnoho času. Uvědomila jsem si, jak jsou kavárny důležité pro kolorit města, pro setkávání lidí. Proto jsem se po návratu do Jablonce rozhodla město o tento provoz obohatit.

Kavárnu jsme otevřeli v prostoru, který léta obýval opravář obuvi. Byl trochu oříšek prostor uvést do prezentovatelného stavu. Celý zadní trakt byl plný uhlí a zbytků bot. Nicméně zajímavost prostoru – klenutý oblouk, malé patro, potenciál malé zahrádky – to vše nám dodávalo kuráž pro jeho dokončení.

Název podniku La Kavárna prozrazuje blízký vztah k Francii, kde jsme s mým mužem opakovaně absolvovali vinobraní v různých francouzských vinařských oblastech. Díky kontaktům s místními vinaři je možné francouzská vína dovezená z Burgund, Alsace, Cotes du Rhone nebo Beaujolais v kavárně ochutnat. Ke kávě a francouzským vínům postupně přibyly i sýry.

Aby byla setkávání v La kavárně skutečně inspirativní, nabídli jsme prostor různým tvůrcům – malířům, šperkařům, grafi kům, fotografům a literátům, a to jak mladým začínajícím, tak i těm známým, jak jsem se s nimi postupně seznámila nad kávou či sklenkou vína. Těší mě sledovat, jak postupně kavárna výstavami a pravidelnými designmarkety překračuje svou roli čistě gastronomických zážitků a vstupuje do veřejného prostoru.

Často jsem překvapená, jak pozitivně pro fungování města lidé La Kavárnu vnímají. Podobné prostory jim v Jablonci chybí a jsou rádi, že zde něco takového máme. Těší mě, že lidé začínají přemýšlet nad tím, kde utrácejí své peníze. Často totiž dávají přednost výrobkům a službám místních podnikatelů před nadnárodními řetězci. Vydělané peníze tak zůstávají v lokální ekonomice místo toho, aby odešly z města pryč. Místní obchodníci tak mohou vydělané peníze městu vrátit a podpořit jeho další rozvoj.

MgA. Eliška Šídová, zakladatelka, majitelka a provozovatelka La Kavárny a kandidátka do zastupitelstva