Naším cílem je, aby MHD byla levná a komfortní a využívalo ji co nejvíc lidí. Díky tomu budou menší problémy s hustotou provozu a s parkováním v centru města.

Jablonecká MHD dlouho patřila k nejdražším v ČR. To se naštěstí zlepšilo. Po zavedení slevy pro děti, studenty a seniory ale musíme myslet i na ekonomicky aktivní občany. Je dobře, že roční jízdenka zlevnila na 3650 Kč jako v Praze, jenže mnoho lidí si nemůže dovolit tak vysoký jednorázový výdaj. Proto zavedeme čtvrtletní jízdenku za 1100 Kč a měsíční jízdenku za 400 Kč.

MHD často využívají maminky s kočárky, pro které je pohyb po městě hlavně v zimě vyloženě za trest. Pro doprovod dětí do věku tří let zavedeme jízdné zdarma. Vnímáme to jako důležitý krok pro podporu rodin s dětmi. Zároveň se tak urychlí nástup do autobusu.

V dlouhodobém horizontu chceme, aby město zajišťovalo hromadnou dopravu bez externí firmy pomocí vlastního dopravního podniku, nebo společného s Libercem. Cestujícím to přinese dvě pozitiva. Systém půjde průběžně vylepšovat, takže například snadněji zavedeme moderní odbavovací systém, který bude účtovat jednorázové jízdné podle počtu odjetých kilometrů, a to i z klasické platební karty či telefonu. Město má totiž ve vlastním podniku pod kontrolou veškeré náklady a kvalitu služeb a nemusí se složitě dohadovat s externí dopravní firmou, která se často brání „že to přece nemá ve smlouvě“. Druhou výhodou bude jistota, že nehrozí výpověď smlouvy ze strany subdodavatele nebo jeho krach.

Pro rozvoj MHD je klíčová výstavba nového terminálu veřejné dopravy a prodloužení tramvaje na něj. Tento projekt pomůžeme dotáhnout do konce. Řešení vybrané v architektonické soutěži je velmi kvalitní a jeho zprovoznění bude znamenat pohodlnější přestupy mezi všemi druhy dopravy a zároveň silný impuls pro oživení centra města.