Přestane od února jezdit jablonecká MHD? Nebo Jablonci vytrhne trn z paty opět BusLine? A o kolik se doprava zase prodraží? Jablonec se nepoučil a znovu se nechal vmanévrovat do těžko řešitelné situace. Za pět měsíců mu skončí smlouva s BusLine MHD Jablonecko a do té doby musí najít nového dopravce.

Jablonec zrušil veřejnou zakázku na provozování městské hromadné dopravy, kterou s výhodnou cenou 48,38 Kč za kilometr dopravního výkonu překvapivě vyhrála v kraji zatím neznámá pražská firma About Me. Soutěž měla jen dva uchazeče. Ten druhý, navázaný na současného dopravce BusLine MHD Jablonecko, nabídl cenu o 21,50 Kč/km vyšší. Rozdíl mezi oběma nabídkami dělá přes 300 milionů korun bez DPH za 10 let trvání smlouvy.

Jablonec ale od příštího roku bude platit možná i víc než 70 Kč/km, protože smlouva s BusLine skončí v lednu 2021 a novou soutěž nejde stihnout. Proto BusLine, který má jediný potřebné kapacity, může cenu na další období Jablonci v podstatě nadiktovat. Kde se stala chyba?

Současné vedení Jablonce udělalo první zásadní chybu, když se vůbec nezabývalo soutěží na pořízení vlastních autobusů pro svého vnitřního dopravce, která byla před nástupem nynější koalice připravována souběžně se soutěží na externího dopravce. Když jsme byli ve vedení města, měli jsme dohodu, že nákup autobusů ukončíme, pokud se ukáže, že jde o příliš drahé řešení. Nové vedení to nechalo takzvaně vyhnít a vsadilo na jednu kartu – soutěž na externího dopravce.

Zkušenosti nejen z Libereckého kraje ale ukazují, že když se soutěž týká zájmů BusLine, téměř jistě se ji nepodaří dokončit, nevyhraje-li právě on. Druhé špatné rozhodnutí přišlo v červenci, když vedení města nepodalo rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu, který z malicherných důvodů soutěž o několik měsíců prodloužil. Už tehdy bylo jasné, že svými průtahy soutěž zmařil. Podání rozkladu by umožnilo zažalovat antimonopolní úřad, který vede kontroverzní ředitel Petr Rafaj, o náhradu škody v řádu desítek milionů korun ročně.

Díky námitkám BusLine i neúspěšného uchazeče proti výběrovému řízení, průtahům antimonopolního úřadu a od začátku zjevně nedostatečné době na úspěšnou realizaci soutěže na nového dopravce dosáhl BusLine svého cíle – chaosu, nejistoty a časové tísně na straně města. Šlo o osvědčený a předvídatelný scénář.

Jakub Macek (bez pol. přísl.), zastupitel za Společně pro Jablonec