Moje velká obava, spojená s transformací jablonecké nemocnice z příspěvkové organizace na akciovou společnost a s prodejem akciového podílu kraji, je podpořená špatnými zkušenostmi s neposkytováním informací městskými obchodními společnostmi. Spočívá v tom, že akciová společnost, navíc s dvěma majiteli, je méně průhledná a kontrolovatelná.

Příspěvková organizace je naproti tomu pod drobnohledem vedení města a nemusí se stejně jako obchodní společnost za všech okolností řídit tržními principy. Zdravotnictví totiž není jen byznys, ale především péče o pacienty, které musí ošetřovat spokojený, odpočatý a dobře placený personál. Víc než investice tzv. do betonu pacienti i personál ocení lidský přístup, který je snazší zajistit nyní než po převodu na akciovou společnost. Jablonecká nemocnice může do budoucna fungovat jako protiváha ostatním nemocnicím ve správě kraje, ale současně s nimi intenzivně spolupracovat.

Naše nemocnice funguje na rozdíl od menších nemocnic v Turnově, Frýdlantu, Semilech a Jilemnici bez problémů, takže do ní kraj nemusí majetkově vstupovat jako do výše zmíněných nemocnic, aby ji postavil na nohy. V posledních letech Jablonec investoval do nemocnice ze svého rozpočtu zhruba 200 milionů korun na stavbu a zařízení Pavilonu intenzivní medicíny. Pokud by měl už nyní v jablonecké nemocnici podíl kraj, je velkou otázkou, zda by taková investice prošla, když je dlouhodobě jasnou krajskou prioritou několikamiliardová přestavba Krajské nemocnice Liberec. Na druhou stranu finanční prostředky může jablonecké nemocnici Liberecký kraj jako koordinátor krajského zdravotnictví poskytovat v budoucnosti úplně stejně jako doposud. Kvůli tomu nemusí být jejím akcionářem.

O majetkovém vstupu Libereckého kraje do jablonecké nemocnice proběhlo mezi zástupci kraje a města už několik jednání, ale takticky byla pozastavena na období po krajských volbách. Nyní, když se do krajského zastupitelstva dostali hned tři zástupci jablonecké ODS (primátor Čeřovský, exprimátor a poslanec Beitl a ředitel nemocnice a jablonecký radní Němeček) a navíc se ODS uchází o resort zdravotnictví na kraji, lze další pokrok v této věci očekávat v blízké budoucnosti, dokud má ODS správné lidi na těch správných místech. Majetkový vstup kraje by však neměl být záminkou pro změnu právní formy na akciovou společnost. Nemocnice je jablonecké rodinné stříbro, na které mohou být Jablonečané právem hrdí, a neměli by se ho naopak zbavovat.

Jakub Macek (bez pol. přísl.), zastupitel za Společně pro Jablonec