Nemocnice v rukou města je naše rodinné stříbro, máme díky tomu pod kontrolou rozsah a kvalitu péče, kterou nabízí. Města, která své nemocnice zprivatizovala a pak jen přihlížela osekávání péče, nám mohou jen závidět.

Nedopustíme privatizaci nemocnice, odsouvání péče z Jablonce jinam a ztrátu kontroly nad fungováním nemocnice ze strany města. Chceme zachovat současnou šíři péče. A také stabilní perspektivu pro zaměstnance, vyšší, střední i nižší zdravotnický personál.

Proto je potřeba, aby do budoucna mělo město nadále nemocnici plně pod kontrolou, a aby fungovala ve veřejném zájmu. To znamená s dnešními zákony ideálně jako příspěvková organizace a ne akciová společnost. Případná spolupráce či partnerství s krajem nesmí omezit kontrolu města nad nemocnicí a zajišťovanou zdravotní péčí.

Proč o tom píšeme, když nemocnice je dnes městem vlastněná a kontrolovaná? Dříve se totiž opakovaně objevily záměry minulých vedení města převést nemocnici na akciovou společnost. Tu je pak snazší a rychlejší privatizovat anebo prodat podíl kraji, což bylo také zvažováno. Zachování současného stavu tak není samozřejmost.

Upozornění: Kandidát na primátora za ODS Miloš Vele řekl Českému rozhlasu a poté to prezentoval na Facebooku, že jabloneckou nemocnici transformují z příspěvkové organizace na akciovou společnost, což je obchodní entita zřizovaná za účelem dosažení zisku, a významný podíl (např. třetinu) prodají Libereckému kraji, takže město přestane mít nemocnici plně pod kontrolou. To je přesně scénář, se kterým nesouhlasíme.

Jakub Macek, zastupitel za Společně pro Jablonec