Jablonec se stal pro mnoho měst vzorem a nadějí, že když se občané spojí, dokážou velké věci. Byl to dlouhý a vyčerpávající proces, který se neodvratně blíží ke konci. Brzy se zbavíme proherních automatů a zalepených výloh a staneme se normálním evropským městem bez pseudokasin na každém rohu.
Proběhlé referendum je ukázkový příklad občanské angažovanosti. Jsem na Jablonec hrdý. Jsme největší město u nás, které v referendu zakázalo hrací automaty, a po Plzni druhé největší město, kde proběhlo platné a závazné referendum.

Zákaz hracích automatů sice automaticky neznamená i konec kasin, ale kasina bez hracích automatů se v Jablonci neuživí. Mnoho jich skončí samo, protože výsledek referenda se sešel s účinností nových tvrdých zákonných pravidel. Zároveň budeme usilovat o co nejrychlejší změnu městské vyhlášky, která hrací automaty zakáže a bude tak možné co nejdříve zahájit proces odebírání licencí. Není pravda, že to musí trvat tři roky, jak tvrdí pan primátor a poslanec Petr Beitl.
Ještě jednou děkuji, že jste nebyli lhostejní, přišli k referendu a řekli, co si myslíte o prohazardní politice vedení města. K referendu přišlo 39,37 % Jablonečanů (14 192) a z nich 87,95 % (12 482) hlasovalo pro zákaz hracích automatů – to je víc lidí, než kolik se jich zúčastnilo posledních komunálních voleb.

Moc děkuji Anně a Jakubu Strnadovým a Jaroslavu Šídovi z organizačního týmu referenda za intenzivní spolupráci na jeho přípravě, desítkám lidí, kteří se zapojili do sběru podpisů pod návrh na vyhlášení referenda a téměř čtyř tisícům Jablonečanů, kteří tento návrh podepsali. Zároveň se omlouvám několika stovkám těch, které vylekala obálka s modrým pruhem s napomenutím od magistrátu za neoprávněné podepsání návrhu.

Dále děkuji i tajemníkovi magistrátu za profesionální přístup při přípravě referenda, Pavlíně Reichelové za koordinaci členů okrskových komisí, všem lidem, kteří se podíleli na technickém zajištění referenda, a zaměstnancům magistrátu a dobrovolníkům za práci v okrskových komisích.

Opomenout nemohu ani ty, kteří nám přispěli na informační kampaň před referendem jak přes Startovač, tak na transparentní účet, např. Nadaci Jablotron a Nadaci Via, resp. Nadačnímu fondu proti korupci. Děkuji také Transparency International za právní pomoc a Martinu Svobodovi (Občané proti hazardu) za dlouhodobou spolupráci.

Definitivní konec hazardu byl jeden z předvolebních slibů Změny pro Jablonec. Své sliby tedy plníme, i když musíme jít zdánlivě proti všem a stojí to hodně práce a času.

Jakub Macek, zastupitel za Změnu pro Jablonec, člen přípravného výboru referenda