Rádi byste vylepšili veřejné prostranství před vaším domem? Nebo uspořádali akci pro děti? Město má neomezeně možností, ale omezené finance. I drobné investice však mohou hodně zlepšit život, je ale potřeba vybrat ty, které pomohou nejvíce lidem. Obnova zeleně v parku, nový chodník, bezpečný přechod, zamykatelný cyklobox či dětský den – to jsou jen příklady projektů, které do rozpočtu svého města prosadili občané v participativním rozpočtování. Právě to chceme do budoucna prosadit i v Jablonci. A jak by to vypadalo?
V každé čtvrti by občané navrhovali drobné investice do veřejných prostranství, společenské, kulturní či sportovní akce apod. Nápady by mezi sebou soutěžily o část peněz z rozpočtu města. Do začátku třeba o dva miliony na celé město, o kterých by rozhodovali přímo občané. A město by následující rok vybrané zařídilo. Participativní rozpočtování je, pravda, organizačně náročné a jeho zavedení je běh na delší trať.

Jak se tedy můžete zapojit do zlepšování vašeho okolí už teď? V Jablonci funguje např. aplikace Lepší místo. Máte-li chytrý telefon nebo foťák, můžete vyfotit a poslat podnět k řešení pomocí mobilní aplikace či webu. Tato komunikace s městem je však vhodná hlavně k řešení drobných podnětů jako vyvrácená značka, nepořádek u kontejnerů, nebezpečné parkování apod. Složitější věci a nové nápady nepostihne.

Vedení města se také ve čtvrtích každoročně setkává s občany. Jenže setkání nemají jasnou agendu, profesionální řízení a tím pádem ani výstupy. Navíc sledování vývoje diskutovaných témat je obtížné. A tak chodí hlavně lidé, které akutně něco trápí. Ve Mšeně se naposledy řešil komín blokové kotelny, který ústí pod okny panelového domu vzdáleného jen 25 metrů, v Rýnovicích zase výstavba silnice do Liberce.

Dalším formou angažování občanů, vhodnější pro přípravu nových nápadů, je členství v osadních výborech (OV), což jsou poradní orgány zastupitelstva. Jde o skupinu nejméně tří občanů z dané části města, která zastupitelstvu přináší podněty a navrhuje řešení. Ovšem je pouze na vedení města, zda se jimi zabývá. Osadní výbory neexistují na katastrech Jabloneckých Pasek, Lukášova, Vrkoslavic a v centru města. Máte-li zájem změnit vaši část města k lepšímu, neváhejte, dejte dohromady skupinu aktivních lidí a požádejte o založení osadního výboru i ve vaší čtvrti.

Jakub Macek a Petr Klápště