březen 2017

Koaliční zastupitelé netransparentně rozporcovali pětadvacetimilionového dotačního medvěda privilegovaným subjektům ze sportovní, kulturní a sociální oblasti. Této skupině tak jedním hlasováním zajistili dotace na celé tři roky, aniž by bylo jasné proč právě těmto subjektům a proč právě dané částky.

Stalo se tak jen několik měsíců poté, co Jablonec dostal od renomované auditorské společnosti KPMG výsledky analýzy financování sportu zaměřené na to, kolik které kluby skutečně potřebují prostředků. Výsledné dotace však nevycházejí z analýzy, která stála 350.000 Kč, ale z výše dotací v minulých letech. Nejvyšší roční dotaci 1,9 mil. Kč a zároveň třetinu prostředků určených do oblasti sportu získal FK Jablonec, z.s.

Výběr subjektů je sice do velké míry logický, protože ve městě působí dlouhá léta, nicméně velmi nestandardní je postup, kdy radou města vybrané subjekty byly osloveny k tomu, aby si podaly tzv. individuální žádosti o dotaci s předem stanovenými částkami, namísto toho, aby jako všechny ostatní ve městě působící subjekty žádaly o dotace v transparentním dotačním řízení s jasnými pravidly.

„Absolutně nepřijatelné je pro nás vytvoření skupiny privilegovaných subjektů, jejichž žádosti o dotaci nemusí procházet transparentním hodnocením podle předem jasných kritérií. Zvýšení částky, kterou město přispívá na fungování sportovních, kulturních a sociálních subjektů na území města je jednoznačně pozitivní. Snaha dát jim dlouhodobější perspektivu financování je také bohulibá, ovšem i to lze udělat spravedlivě. Třeba tak, že město stanoví pevné příděly do dotačních fondů na několik let dopředu,“ říká zastupitel Jakub Macek.
„Od analýzy dlouho kritizovaného financování jabloneckého sportu, připravené firmou KPMG, jsem očekávala, že se konečně dočkáme transparentního financování sportovních klubů. Jenže analýzu jsme bohužel dostali až na mou žádost jen den před jednáním zastupitelstva, na kterém byly dotace schváleny, a to dokonce ve dvojí verzi. Skutečnost, že dvě verze existují, je podivná a budeme žádat vysvětlení,“ říká zastupitelka Michaela Tejmlová a dodává: „Přestože analýza stála 350 tisíc, vedení města vůbec nevysvětlilo, jak či jestli vůbec její závěry zohlednilo při rozdělování finančních prostředků. Aby toho nebylo málo, tak rozdělení dotací neprojednala na rozdíl od minulých let ani žádná odborná komise, přestože jsou zřízeny komise sportovní, kulturní i humanitní.“

Jakub Macek a Michaela Tejmlová, zastupitelé za Změnu pro Jablonec