Nedávno se na jednání zastupitelstva objevilo téma participativního rozpočtu. Vladimír Opatrný vznesl interpelaci na náměstka pro ekonomiku města Miloše Veleho, zda počítá se zavedením participativního rozpočtu. Odpověď zněla, že prostředky vyčleněné pro participativní rozpočtování nelze utratit bez další kontroly, takže s tím nepočítá.

Jenže ona kontrola je nutnou součástí fungujících participativních rozpočtů. Je tedy na místě popsat, co to participativní rozpočet je, k čemu je dobrý a jak funguje. Jde o moderní přístup k rozpočtování, který zapojuje občany do rozhodování o tom, co se bude v jejich čtvrti realizovat. Pomáhá přesně zacílit menší investice města a rozvíjet vztahy uvnitř místní komunity. Lidé si tak na vlastní kůži vyzkouší, že mají reálnou šanci prosadit to, co v daném místě skutečně nejvíce potřebují či chtějí. Výsledkem je větší zájem občanů o veřejné dění.

V rozpočtu města se pro každou čtvrť podle její velikosti a počtu obyvatel vyhradí přesná částka, ze začátku např. 200 až 300 tisíc korun na čtvrť, další roky případně více. Občané v určeném čase navrhují konkrétní úpravy, projekty či akce v jejich čtvrtích. Podmínkou zpravidla bývá, že musí jít o úpravy na pozemcích vlastněných městem (např. nové lavičky, altán, vylepšení hřiště) anebo o nekomerční akce (např. dětský den, oslavy slavného rodáka). Úředníci města poté návrhy zkontrolují a případně opraví rozpočty a termíny, aby byly reálné. Některé návrhy mohou také vyřadit, např. pokud jsou nelegální nebo obsahují investice do soukromých pozemků.

Z takto upravených návrhů pak v každé čtvrti lidé tam žijící vybírají ty nejlepší. Posléze samo město vítězné návrhy na své náklady a svými silami realizuje, takže peníze i kvalita realizace jsou pod plnou kontrolou města. Tato praxe funguje už dlouho nejen v Americe, ale i v mnoha městech v sousedním Polsku a už se šíří i u nás, např. v Semilech, Praze 7 či v Českém Krumlově. Žádné administrativní překážky pro zavedení participativního rozpočtu tedy nejsou, a tak bychom se ho mohli dočkat i v Jablonci. My ho rozhodně podpoříme.

Ing. Jakub Macek, zastupitel města a lídr Společně pro Jablonec

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D., člen výboru pro územní plánování a strategii rozvoje města a specialista na projekty se zapojením veřejnosti