Poslední čtyři roky jsme byli opozičními zastupiteli. Dovolíme si říct, že jsme patřlili k těm nejaktivnějším. To však neznamená, že bychom se automaticky stavěli proti všem návrhům koalice a sami nic nenavrhovali. Zde je malá rekapitulace, kdy jsme hlasovali s koalicí, s čím jsme nesouhlasili a proč, jaké návrhy jsme vypracovali a co jsme prosadili.

V jednom z nejdůležitějších rozhodování v tomto volebním období jsme hlasovali pro odkup většinového podílu francouzské nadnárodní korporace Veolia ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace do vlastnictví obcí, resp. do vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti. Cílem tohoto kroku je zastavit vyvádění stovek milionů zisků do zahraničí a snížit cenu vody, která je jedna z nejvyšších v ČR.

Dále jsme podporovali prodloužení tramvaje do centra města, což bylo součástí i našeho programu, a podpořili jsme také architektonickou soutěž na nový terminál veřejné dopravy.

Hlasovali jsme pro opravy základních a mateřských škol a dalšího majetku města i pro dotace na sportovní, kulturní a sociální účely, přestože jsme někdy měli výhrady ke způsobu přerozdělování a výběru podpořených organizací a akcí. Podíleli jsme se i na založení Jablonecké dopravní a prosadili, že musí informovat o zásadních krocích.

Naopak zásadně jsme nesouhlasili s opětovným povolením nejdříve tří a posléze až 11 kasin s více než 300 hracími automaty stejně jako s pokračováním projekční přípravy kontroverzního Slunečního pavilonu. Také jsme nehlasovali pro uvolnění 8 milionů na úpravy fotbalové Střelnice kvůli třem zápasům Evropské ligy. FK Jablonec za pronájem stadionu platí pouhou korunu měsíčně a za postup do soutěže inkasoval 75 milionů. Přesto se na nákladech vůbec nepodílí. To není vůči ostatním organizacím fér.

Zastupitelstvu jsme také předložili několik návrhů a protinávrhů, stovky hodin práce jsme věnovali přípravě referenda a podle jeho výsledku jsme vypracovali návrh na okamžitý zákaz hracích automatů. Přestože naše řešení neporušovalo zákon ani smlouvy o spolupráci s provozovateli kasin a doporučila ho i právní analýza, na které se podílel bývalý náměstek ministra financí pro oblast hazardu Ondřej Závodský, náš návrh nebyl přijat.

Hned na začátku volebního období jsme navrhli přesun začátku jednání zastupitelstva z 9:00 na 15:00. Prošlo 12:30 a už po deseti měsících se vedení města vrátilo k 9:00. Když koalice odvolala z výborů a komisí naše zástupce a navrhla změnu jednacího řádu výborů zastupitelstva, vypracovali jsme komplexní protinávrh směřující naopak k větší transparentnosti výborů. Bohužel z něj nic neprošlo.

Kolega Petr Klápště byl také platným členem výboru pro územní plánování, kde se zasadil o několik pozitivních změn návrhu územního plánu. A perlička na konec. V závěrečnému účtu města za rok 2014 jsme našli chybu. Šlo o 165 milionů. Bod byl stažen a předložen o měsíc později. Od té doby má město nového auditora.

Jakub Macek a Michaela Tejmlová, zastupitelé kandidující za Společně pro Jablonec (koalice Změny, KDU-ČSL a nezávislých)