Od roku 2008 se v Jablonci pracuje na revitalizacích (obnově) sídlišť — plánech, jak řešit parkování, upravit zeleň, dětská hřiště a cesty a zlepšit rekreační možnosti a další věci, které je na sídlištích potřebné obnovit nebo změnit s tím, jak se mění životní styl a potřeby jejich obyvatel.

Letos 9. června vedení města představilo pracovní verzi plánu revitalizace teprve třetího sídliště – Na Vršku. Do té doby proběhla realizace úprav pouze na sídlišti Žižkův Vrch a Nová Pasířská, kde dohromady bydlí asi 3 tisíce obyvatel. Plány jsou hotové nebo rozpracované pro sídliště Šumava a Na Vršku, tj. pro další asi 3 tisíce obyvatel. Ostatní sídliště – Mšeno, Janovská, Abeceda, Budovatelů, Stavbařů a další okolo nemocnice, Sadová a Domovina – kde celkem bydlí skoro 13 tisíc obyvatel, nemají plány realizace dosud ani započaté. Tímto tempem budou plány revitalizace posledního sídliště hotové přibližně v roce 2050 a realizované bude vše přibližně v roce 2100. To je naprosto nepřijatelné!

Dosavadní postup je takový, že se na sídliště zpracuje plán revitalizace obsahující záměry investic za desítky milionů korun, ten se dopracuje do detailu a v plném rozsahu postupně realizuje. A další sídliště čekají a čekají až bude jinde úplně hotovo. Mnohem logičtější postup by byl zpracovat během pár let plány pro všechna sídliště podle toho, co na tom kterém sídlišti obyvatelé potřebují a chtějí, a domluvit s nimi, co je nejdůležitější. Podrobnější dokumentaci následně připravit jen pro ty nejdůležitější věci na všech sídlištích a ty neprodleně realizovat. A tak postupně pokračovat k méně a méně důležitým věcem napříč celým městem. Dobrá domluva na prioritách s obyvateli zajistí, že i když se začne na všech sídlištích jen některými změnami, tak to budou ty nejužitečnější. Hotové plány potom zajistí, že úpravy budou provedeny tak, aby v budoucnu nepřekážely dalším potřebným změnám.

Právě takto jsme to plánovali nastartovat s Jakubem Chuchlíkem v roce 2019. Skončilo to ale jen u příprav a u zaměření sídliště Janovská. S nástupem současného vedení se vše vrátilo zase k tradičnímu pomalému tempu. I o tom, jestli se podaří revitalizace sídlišť konečně urychlit, budou letošní volby.

Petr Klápště, zastupitel za Společně pro Jablonec