Přemýšlíte, jak ve svém rodinném nebo bytovém domě ušetřit energii? Produkovat vlastní elektrickou energii díky fotovoltaickým panelům? Nebo chcete postavit nový energeticky úsporný dům? Prostě jak si snížit účty za energii a získat do budoucna trochu víc jistoty? Na září připravujeme s  odborníky ze Státního fondu životního prostředí bezplatný seminář, kde Vám představíme možnosti, jak získat pro domácnosti a vlastníky bytových domů dotace na zateplování a výměny oken, instalaci fotovoltaiky, využití dešťové nebo přečištěné odpadní vody a další investice, které ulehčí životnímu prostředí i Vaší peněžence. A zodpoví dotazy či v diskuzi pomohou najít cestu pro to, co potřebujete. A myslíme si, že podobně by mělo pomáhat i město.

Jak důležitá je energetická soběstačnost se ukazuje čím dál víc. Dotace jsou šance, jak do ní investovat i v dnešní těžké době. A to nejen pro občany. I pro město jsou rostoucí ceny energie obrovský problém a v nejbližších letech hrozí, že pohltí velkou část peněz, které dosud bylo možné věnovat na investice či na kulturu. Bohužel v tom naše město trochu zaspalo a lídrům v této oblasti se díváme spíš na záda. Brno — Nový Lískovec rekonstruuje své budovy již 10 let v kvalitě a úspornosti, které se blížíme teprve v posledních rekonstrukcích škol. Jablonecká energetická topí výhradně (ruským) plynem, v Třebíči jsou výtopny dodávající teplo bytovým domům na biomasu z okolí. Jablonecká energetická má první malou testovací fotovoltaiku na jedné střeše, Litoměřice jich mají v ostrém provozu několik, první z nich už z roku 2014, spolu s Akademií věd pracují na výzkumu geotermální energie a jsou součástí mezinárodní sítě rozvíjející komunitní energetiku a pomáhají finančně i konzultacemi už víc než 10 let občanům s instalací obnovitelných zdrojů.

Co to znamená ta (nejen) Litoměřicemi testovaná “komunitní energetika”? Je to jednoduchá myšlenka spolupráce města, občanů a podnikatelů ve sdružení v místě při získávání energie. Většinou kombinuje fotovoltaiku a spalování biomasy (pro dobu, kdy slunce nesvítí) a využívá toho, že největší potřeba energie v domácnostech a firmách je v jiný čas a ve výsledku se tak snižují špičky spotřeby. A není to utopie. Do roku 2030 je pro rozvoj obnovitelných zdrojů a komunitní energetiky v evropských fondech připraveno minimálně 60 miliard Kč. Jablonec a Jablonecká energetická musí v přípravě koncepčních materiálů i projektů zrychlit, jestli nechce, aby v soutěži o miliardy zůstal v poli nepřipravených.

Petr Klápště, zastupitel  a jednička kandidátky Lenka Opočenská