Fakt, že majetek města ať už komunikace, budovy, sportoviště atd. je v zoufalém a místy i havarijním stavu vlivem dlouhodobě podfinancované údržby, je už obehraná písnička při každoročním schvalování rozpočtu města. Od slibných plánů, vznešeně uváděných každoročně v příloze březnového čísla Jabloneckého měsíčníku se realita na minulých let významně lišila a tak nezbývá nic jiného, než najít viníka a optimální výmluvu, proč se vytýčených cílů nedosáhlo. Když už čísla nakažených covidem nechávají společnost v klidu, bude se hodit jako výmluva válka na Ukrajině.

To, že zastupitelstvo Jablonec schválilo poslaní finanční podpory na pomoc Ukrajině 10mil Kč považuji za správné. Není to ale adekvátní odůvodnění, proč rada města pravidelně ruší někdy již roky naplánované investiční akce do městského majetku. Zastavují se užitečné projekty revitalizace bytového fondu. Snižují se částky, které mají příslušní úředníci na opravy a udržování například mateřských a základních škol. Stav sportovišť vlastněných městem už místy dospěl do tragického stavu, že neumožňuje například místním oddílům pořádat plnohodnotné soutěže. Letošní sezonu se několikrát nehrálo kvůli havarijnímu stavu utkání ledního hokeje. Letos rada města čerstvě zastavila realizaci retopingu oválu na atletickém stadionu, která se v plánu nutných oprav eviduje už dlouhé roky před Covidem a můžeme pokračovat.

Pan náměstek zodpovědný za ekonomiku se v březnovém čísle měsíčníku chlubil rekordní částkou, která je v rozpočtu určena na opravy majetku, kterou ještě umocňuje srovnáním s lety 2016-2021 (poslední dva roky COVID). Už ale nedodává pomyslné „B“, rozpočet se vyznačuje rekordním přechodem financování z minulého roku tzn. Převážná část budou opravy, které nezvládl zrealizovat v minulých letech, i když to měl naplánované. Kolik se uskuteční nových oprav letos? Ví jen Pán Bůh.

Je sice hezké, že se náměstek pro ekonomiku horentně snaží snížit zadlužení města, ale nutno připomenout, že s tímto problémem se ve své funkci potýkat nemusel. Dle mého názoru není dobrý hospodář ten, který jen šetří na úkor budoucnosti, ale ten který dokáže prognosticky využít cash-flow města. Bohužel doba, kdy se dalo půjčovat za levno a řešit problém podfinancování údržby majetku je pryč a město toho nevyužilo, místo toho se plošně přistoupilo ke škrtům a město hromadí peníze na účtech, což je v nynější době vysoké inflace a směšného výnosu, který město ve svém portfoliu dosahuje, naprosté plýtvání. Nebylo by lepší peníze vynaložit na smysluplné investice do městského majetku, které by přinesly úspory v budoucnosti? Nebo budeme ve stávající cestě pokračovat a počkáme, až bude situace ještě horší? Mezitím čas běží, Jablonec se nerozvijí a chátrá, ale co v říjnu budou volby a po nás potopa…

Štěpán Matek, zastupitel