Bourání zdí s písmeny u Abecedy otevřelo debatu o městském majetku a jeho správě. To je dobře, protože je to téma mnohem vážnější, než se zdá. Ukážu vám to na příběhu jiné zdi.

Opěrná zeď v ulici Smetanova má držet chodník a silnici na prudkém svahu nad zahradou domu Podskalí 38 a nad Mšenským potokem. V dezolátním stavu je už více než desetiletí. 

V roce 2018 jsem se stal náměstkem zodpovědným za správu majetku města a ke svému zděšení jsem zjistil, že nikdo z mých předchůdců k situaci nepřistoupil zodpovědně a nenechal zpracovat statický posudek. Dlouhá léta tito lidé stav opěrné zdi bagatelizovali, a to doslova. „Přece ta zeď je tady už desítky let, takže ještě nějaké to desetiletí vydrží.” To byl asi nejčastější argument, proč s tím nic nedělat.

V roce 2019  jsem nechal zpracovat statický posudek, který konečně odhalil závažnost celé situace. Z posudku vyplývá, že neustále hrozí zřícení opěrné zdi a celé přilehlé ulice ze svahu dolů, a tím významné škody na majetku soukromém i obecním, poškození inženýrských sítí a ohrožení zdraví a životů osob užívajících pozemek pod opěrnou zdí. Zeď de facto přestala plnit svou funkci a pohromadě drží jen díky kořenovému systému přilehlých stromů. Prostě taková časovaná bomba.

Proto jsem inicioval, aby se s tím něco začalo dělat. Urgentní bylo snížit riziko zřícení, takže jsme komunikaci uzavřeli pro těžkou dopravu nad 12 tun a zjednosměrnili ji, aby se k opěrné zdi nikdo zbytečně nepřibližoval. Bohužel její rekonstrukci jsem už nestihl realizovat, protože jsem byl z funkce na mimořádném zastupitelstvu ze zástupných důvodů odvolán. Novým odpovědným náměstkem se stal Milan Kouřil z hnutí ANO.

Statický posudek byl významným mezníkem. Od zveřejnění jeho závěrů už se nikdo nemůže tvářit, že problém není vážný nebo že o něm neví. Přesto uběhly tři roky a nezměnilo se vůbec nic. To už není jen problém s údržbou, to je doslova hazard se zdravím a životy občanů.

Hodlám ukončit dosavadní laxnost ve správě majetku i přístup ANO a ODS spočívající v tom, že když je potřeba poslat dárečky voličům, ubírají se peníze na údržbu. Dostatečné a stabilní financování údržby majetku města vnímáme ve Společně pro Jablonec jako zásadní prioritu.

Štěpán Matek, zastupitel Společně pro Jablonec

 

Současný stav v ulici Smetanova
Současný stav v ulici Smetanova se zúžením z roku 2019
Závěr statického posudku
Závěr statického posudku
Fotografie stavu zdi ze znaleckého posudku
Fotografie stavu zdi ze znaleckého posudku
Rozsah poškození zdi z přílohy znaleckého posudku
Rozsah poškození zdi z přílohy znaleckého posudku

 

Schéma opatření, které byly provedeny v roce 2019 dle přílohy znaleckého posudku
Schéma opatření, které byly provedeny v roce 2019 dle přílohy znaleckého posudku