Tisková zpráva Společně pro Jablonec k materiálu pro jednání zastupitelstva dne 15. 9. 2022. (Bod 27 podbod A17 zde)

Zastupitelstvo 15. září bude rozhodovat o prodeji pozemků za jízdárnou v Rýnovicích nedaleko OBI a ulice Široká. Dojde-li k prodeji, investor zde postaví velmi nekvalitní sídliště, u kterého hrozí, že se stane ghettem pro obchod s chudobou či noclehárnou pro zahraniční agenturní pracovníky. Navíc tím zastupitelé poruší rovný přístup k soukromým firmám, protože po minulém vlastníkovi pozemků magistrát požadoval prostřednictvím svých výborů úpravu projektu a nyní je navržen prodej bez podmínek.

Záměr na odkup pozemků se objevil už v roce 2020, kdy se ukázalo, že vlastník většiny pozemků v lokalitě má sice už přes 10 let platné územní rozhodnutí povolující umístění sedmi bytových domů, ale klíčové pozemky stále vlastní město. Jaroslav Šída (Piráti) v té době upozornil na to, že projekt má obrovská rizika, a že zároveň kvůli existujícímu povolení po prodeji přijde město o jakoukoli možnost projekt ovlivnit, jako se to stalo již u obchodního centra Central, kde výsledná podoba stavby výrazně pokulhává za líbivými vizualizacemi. Vizualizace totiž nejsou vůbec nijak závazné. Stejně jako lze v rámci platného územního rozhodnutí slučovat a dělit byty. Třeba na samé 1+KK jako na lepší ubytovně.

Petr Klápště vysvětluje, v čem spočívá nekvalita projektu: „Sídliště je navržené v odloučené lokalitě a přitom bez soukromí — lidé si koukají do oken a nemají pro sebe žádný vnitroblok ani předzahrádky. Projekt je prakticky (téměř) bez garáží, pokud obyvatelé budou vlastnit auta, budou jimi muset obložit ulice. V plánu není ani dětské hřiště, obchod či  sportovní hřiště. Kdo tam asi bude chtít bydlet, když i panelová sídliště jsou lepší? To je jako vyšité pro obchod s chudobou nebo jako noclehárna pro zahraniční dělníky.

 „Dnes se běžně pro tyto účely novostavby používají.“ Štěpán Matek k tomu dodává: “Možná se to zdá jako přílišné strašení a nepravděpodobný scénář  u nové výstavby. Jenže zvlášť v průmyslových městech se dnes pro ubytovny používají i novostavby. V Jablonci máme už za sebou jiný podobný pokus v centru. Ono se to totiž i u nové výstavby vyplatí. Když ubytováváte zahraniční agenturní dělníky, kteří  pracují  na směny, tak můžete na jedné posteli protočit dva i tři. A když cílíte na doplatky na bydlení, tak nájmy můžete zvýšit na úroveň, na kterou ani nižší střední třída nemá. A na vyšší střední třídu je ten projekt moc nekvalitní, než aby po tom sáhli. To v paneláku ve Mšeně je mnohem lepší bydlení.

Dalším problémem je, že návrh prodeje je postaven tak, že hotová veřejná prostranství nebudou převedena na město. V takové situaci hrozí, že buď budoucí vlastník území uzavře a tím znemožní sousedům a především jezdcům s koňmi z jízdárny přístup na Prosečský hřeben anebo si město přístup vyhláškou vymůže a vlastník pak bude mít nárok na to, aby mu město platilo nájem, doplňuje Lenka Opočenská.

Problematický je i přístup města k různým zájemcům o koupi. Po minulém developerovi byly před odsouhlasením prodeje ze strany města Výborem územního plánování a rozvoje a majetkovým výborem požadovány úpravy projektu. Když pak od něj záměr koupil nový developer, najednou je na stole prodej bez podmínek. To je velmi neférový přístup k různým firmám a odporuje principu rovnosti.

Naším cílem není zástavbu zablokovat, ale docílit takových právně závazných úprav, aby projekt nabídl kvalitní bydlení a pro město byl přínosem a ne rizikem. Materiál by měl být z jednání zastupitelstva proto stažen, dopracován a teprve poté znovu předložen, shrnuje přístup zastupitelského klubu Společně pro Jablonec Petr Klápště.

 

Obrazová příloha

Půdorysný plán sídliště. Dětské hřiště, soukromí nebo příjemnou ulici neobloženou auty byste hledali marně. Možnost obratiště pro hasiče a popeláře taky.

půdorys

 

Vizualizace řešení dle územního rozhodnutí. Líbivé vizualizace v materiálu pro zastupitele jsou zavádějící. Jsou to hezké obrázky, které investor vůbec nemusí respektovat.

vizualizace souboru dle územního rozhodnutí

 

Podoba místa za první republiky, kdy tady bylo koupaliště.

 

Připomeňme si, jak dopadl Central. Co investor prezentoval za vizualizace a co se opravdu postavilo, když si to město nepojistilo při prodeji ve smlouvě. (autor srovnání Archwars)

 

Ještě jednou Central. Je to Jablonec nebo věznice Guantanamo? (zdroj Archwars)

 

Slavná demolice sídliště Pruitt–Igoe v St. Luis. Nadchlo před realizací krásnými obrázky, dostalo několik cen. Po realizaci se stalo přistěhovaleckým ghettem. Bezradné město, neschopné zvládnout kriminalitu a nepořádek nakonec přistoupilo k demolici. (lic. CC)