Za Společně pro Jablonec informujeme o vývoji ohledně Jablonecké nemocnice, kde v poslední době koluje řada fám a “zaručených zpráv”

Situaci lze shrnout následovně:

  1. Vyhlídky nemocnice jsou po ekonomické i věcné stránce horší, než posledních 15 let byly. Je to způsobeno stagnujícími úhradami pojišťoven, vysokou inflací, nedostatkem zdravotnického personálu v celé ČR zároveň se stárnutím populace.
  2. K transformaci nemocnice na akciovou společnost a majetkovému vstupu kraje v podobě navržené vedením nemocnice nedojde, významná část koalice k ní má výhrady a nesouhlasí.
  3. Případné další jednání o větších změnách, jiné podobě spolupráce s krajem či jeho vstupu, povedeme jako veřejnou debatu, kde budou mít prostor se vyjádřit občané i zaměstnanci.

 

Máme za sebou delší jednání v rámci celé koalice i v rámci menších věcně zaměřených skupin, zkoumání fungování nemocnice, plánovaných investic, predikcí vývoje zdravotnictví. Je to složitější téma, proto si zaslouží i následující delší zprávu.

Proč jsme jednali v koalici dlouho bez veřejného výstupu?

Návrh záměru transformace a majetkového vstupu kraje v plném rozsahu jsme jako koaliční zastupitelé dostali v prosinci. Postupně jsme si během ledna a počátku února vyžádávali další podrobnosti od vedení nemocnice a zjišťovali informace o stavu zdravotnictví v ČR. Až v druhé polovině února jsme si mohli říct, že se v základu v celé šíři orientujeme. Zvenčí to vypadá jako dlouhá doba, ale i tak to bylo hodně informací najednou. A nechtěli jsme ven pouštět nepromyšlené závěry.

Co vlastně bylo na stole za návrh?

Zvažovaná varianta (připravená již před dvěma roky) představovala prodej menšinového 20% podílu kraji za 300 mil. Kč splácených postupně 8 let. A to za podmínek, kdy by město nadále drželo rozhodovací většinu a nebylo možné, aby nemocnice vyplácela zisk, a kraj svůj podíl nesměl prodat třetí osobě. Finance od kraje by směly být využity pouze na investice do budov a vybavení nemocnice. Nutností pro majetkový vstup kraje by bylo převedení nemocnice z právní formy příspěvkové organizace na jinou, v tomto případě akciovou společnost.

Co jsme přitom zjistili a je důležité pro rozhodování o budoucnosti nemocnice?

Při podrobném zkoumání situace nemocnice jsme se v pracovním týmu Společně pro jablonec dobrali následujících obecných podstatných zjištění:

Z daňového hlediska, možnosti získání dotací i možnosti zaměstnaneckých benefitů se právní formy příspěvkové organizace a akciové společnosti v podstatě neliší. Legislativou garantované zaměstnanecké benefity v příspěvkové organizaci (o týden delší dovolená, fond kulturních a sociálních potřeb, vyšší příspěvky za náročnou práci, noční práci a práci o víkendech) musí být v a.s. zaměstnancům výslovně přiznány.

Ani forma příspěvkové organizace není pojistkou proti privatizaci nemocnice. Už známe cestu, jak by mohlo příspěvkovou organizaci zastupitelstvo prodat sérií rozhodnutím na jednom jediném zasedání. Jedinou pojistkou je tak, aby většina zastupitelů byla proti privatizaci a podporovala nemocnici jako veřejnou službu. Tak to dnes je a na tom je v koalici shoda.

Trh práce v oblasti zdravotnictví je různý pro různé skupiny pracovníků. Průměrné hodnoty pro všechny zdravotníky ve statistikách neznamenají ve skutečnosti pro konkrétního jednoho zaměstnance vůbec nic. V jiné pozici jsou špičkoví zkušení odborníci, v jiné řadoví doktoři před důchodem, v jiné sestry, v jiné lidé pečující o děti nebo staré rodiče.

 

A dále na následující konkrétní zjištění:

Nemocnice potřebuje některé investice, aby dokázala držet rostoucí standard zdravotnictví a nemůžeme před tím zavírat oči. Nejzásadnější z nich je nový urgentní příjem, který by pomohl zefektivnit příjem pacientů.

Snižování nákladů formou energetických úspor je náročnější než u jiných provozů, protože v případě nemocnice jakákoli chyba může mít velký dopad na provoz pro pacienty. Úspory jsou potřeba, žádoucí, ale náročnější na přípravu i realizaci.

Proč s návrhem v předložené podobě nesouhlasíme?

Zastupitelský klub Společně pro Jablonec pro zásadní výhrady nesouhlasí s předloženým návrhem transformace nemocnice. Jako hlavní problémy navrženého řešení vnímáme následující:

Předložený návrh nepočítá zatím se závazkem kraje podílet se na financování nemocnice po splacení kupní ceny. Takže bychom prodali podíl a příspěvek kraje na nemocnici v budoucnu bude vyplývat pouze z ochoty politické reprezentace v té době. A tu dnes nemůžeme předjímat. Jen odložíme dnešní stav o 8 let, aniž by to přineslo jakoukoli dlouhodobou jistotu.

Pro zaměstnance se v záměru objevuje příslib zachovat úroveň platů a zaměstnaneckých benefitů. Zatím neexistuje navržený způsob, jak úroveň platů a benefitů garantovat nebo alespoň zajistit většinově důvěryhodně pro zaměstnance. Převod na a.s. přitom zvyšuje zranitelnost pracovníků ve skupinách, pro které by bylo problematické nebo nevýhodné dojíždět mimo kraj — věkových skupin před důchodem a nižšího a středního zdravotního personálu. Jejich nejistota by se bezpochyby projevila na jejich pracovním výkonu.

Dosud nebyl záměr srovnáván s adekvátně propracovanými dalšími alternativami budoucnosti nemocnice bez vstupu kraje — jakou budoucnost by nemocnice měla bez investic města odkázaná sama na sebe a jakou s investicemi města v optimistické výši.

Proč dále veřejná diskuze?

Smyslem toho, proč máme městem zřizovanou nemocnici, je garantovat našim občanům dostupnost a kvalitu péče tak, aby nebyla podřízená podnikatelským zájmům nějaké velké firmy sídlící mimo region. A kvalita péče závisí nejen na vybavení nemocnice, ale zásadně také na všech zaměstnancích, kteří se o pacienty starají. Pokud nebudou zaměstnanci důvěřovat tomu, co se plánuje a blíží, projeví se to na jejich výkonu. A proto pokud by měly nastat nějaké větší změny, musí mít šanci porozumět tomu, jaká je situace a co nastane do budoucna. Jen tak může vzniknout nezbytná důvěra. Proto chceme, pokud nastane další jednání o podmínkách spolupráce s krajem nebo jiných větších změnách, aby toto probíhalo formou dobře informované facilitované veřejné diskuze.

 

Každopádně budoucností nemocnice se dál musíme věnovat, je pro naše město a občany životně důležitá a současná situace ve zdravotnictví není optimistická.