✅ JAK SE V HRADCI KRÁLOVÉ (NE)DAŘÍ SBÍRAT BIOODPAD A V ČEM NÁS PŘEDČÍ.

✅ KAM S ROSTLINNÝM A KUCHYŇSKÝM ODPADEM? TŘEBA DO BIOPLYNKY

✅ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI BUDOU MÍT ZÁSADY ROZVOJE A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

✅ PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ MĚSTA SE BUDOU MĚNIT, ABY NENAHRÁVALA SPEKULANTŮM

✅ PROBĚHLA POSLEDNÍ SETKÁNÍ S OBČANY

✅ NA JAKÁ OPATŘENÍ JE PLNO PENĚZ A STAČÍ SE PO NICH JEN NATÁHNOUT?

✅ ZAČNEME PŘIPRAVOVAT ADOPCI ZELENĚ

✅ JAVORY PODÉL CYKLOSTEZKY U PŘEHRADY DOSAZENY!

 

♻️♻️♻️ JAK SE V HRADCI KRÁLOVÉ (NE)DAŘÍ SBÍRAT BIOODPAD A V ČEM NÁS PŘEDČÍ. (Lenka Opočenská)

S oddělením cirkulární ekonomiky jsme si zajeli pro inspiraci do Hradce, kde od obyvatel sbírají bio (rostlinný) a gastro (živočišný z kuchyní) odpad. Nejprve chtěli oba tyto druhy odpadu svážet individuálně, ale pro lidi bylo složité rozlišovat, kam který patří, takže nebyl využitelný a ke zpracování vhodný žádný. Nyní veškerý tento odpad z domácností (rostlinný a živočišný) sbírají do jedněch nádob, které lidem rozdali zdarma, a svážejí to všechno do bioplynové stanice. Hradec Králové nás rozhodně předčí ve způsobu, jak téma odpadů komunikuje — živě, moderně, autenticky, aktuálně. Za úspěšnou propagací stojí proaktivní pan ředitel Hradeckých služeb (něco jako naše SKS), který natáčí videa, reportáže, píše příspěvky na sociální sítě a celkově mu to prostě jde. Bomba. Gratulujeme.

Navštívili jsme i náměstka pro životní prostředí Adama Zárubu a jeho kolegu, bývalého náměstka Martina Hanouska, Re-use centrum a přírodní památku Na Plachtě.

♻️♻️♻️ KAM S ROSTLINNÝM A KUCHYŇSKÝM ODPADEM? TŘEBA DO BIOPLYNKY (Lenka Opočenská)

Bioplynová stanice je sofistikované zařízení na zpracování živočišného a částečně i rostlinného odpadu, na jehož výstupu vzniká mimo jiné bioplyn. Byli jsme pozváni na exkurzi do mladoboleslavské bioplynky, která zahájila svůj provoz na začátku tohoto roku. Stavba stála zhruba půl miliardy. Na vyčištěný bioplyn budou v MB jezdit autobusy MHD (cca 50).

Měli jsme možnost zhlédnout téměř celý proces zpracování. Protože i v Jablonci chceme rozhodně do budoucna třídit bio i gastroodpad, bylo cenné bioplynku vidět. Má kapacitu 25 tis tun odpadu za rok, nyní jede na polovinu své kapacity a zpracovává 100 tun za pracovní den. Při plné kapacitě vyprodukuje až 25 milionů kubíků bioplynu.

Bioplynka tohoto typu nemůže být malinká jen pro Jablonec, má určité dané fixní náklady, takže i ta mladoboleslavská shání odpad, kde se dá. Je to tedy i možnost pro Jablonec, byť představa, že se náš odpad dováží takovou dálku se nám moc nelíbí. Mrkněte na fotky.

👩‍💼🧑‍💼👨‍💼MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI BUDOU MÍT ZÁSADY ROZVOJE A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI (Petr Klápště a Lenka Opočenská)

V radě města jsme dohodli, že se budeme postupně věnovat městským společnostem, abychom spolu s jejich vedením nastavili základní zásady směrování a rozvoje a společenské odpovědnosti. Rada města je totiž valnou hromadou řady společností a může jim stanovovat úkoly, dosud se to ale povětšinou nedělo. Je to důležité proto, že tím nastavujeme směřování a je pak možné na základě plnění zásad a úkolů odměňovat management společností. V rámci společenské odpovědnosti chceme nastavit jak pravidla proti střetu zájmů při zadávání zakázek a subdodávek, transparentnosti, vstřícnosti k občanům či ohleduplnosti k životnímu prostředí. První startovní jednání v tomto smyslu proběhlo s Jabloneckou energetickou a.s..

☝️☝️☝️ PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ MĚSTA SE BUDOU MĚNIT, ABY NENAHRÁVALA SPEKULANTŮM (Petr Klápště)

V současné době vysokých úroků se snížil zájem o nákup pozemků pro stavbu rodinných domů i prostor pro podnikání. V elektronických dražbách začali nad občany, co chtějí stavět začali převažovat zájemci, kteří se snaží výhodně skupovat pozemky ve velkém. V majetkovém výboru jsme proto aukce s málo účastníky převážně tohoto typu ukončili. A zároveň jsme se proto shodli, že změníme pravidla prodeje pozemků tak, aby se pozemky prodávali těm, kdo na nich v nejbližších několika letech opravdu budou chtít stavět.

👱‍♀️‍👵🧔 PROBĚHLA POSLEDNÍ SETKÁNÍ S OBČANY (Lenka Opočenská)

Cyklus setkání se uzavřel ve čtvrtích Kokonín-Vrkoslavice a Rýnovice-Lukášov. Lidi vesměs trápí ty stejné věci jako v ostatních čtvrtích — nepořádek kolem popelnic, nedostatek parkování na sídlištích, občas zimní úklid. Za co jsou lidé nejvíce rádi je blízkost přírody, zeleň, nové výsadby, přítomnost školních zařízení. Výstupy budou shrnuty v červnovém měsíčníku a my s nimi budeme dále pracovat.

💦💦💦 NA JAKÁ OPATŘENÍ JE PLNO PENĚZ A STAČÍ SE PO NICH JEN NATÁHNOUT? (Lenka Opočenská)

Máme vytipovány lokality k revitalizaci a v plánování budeme pokračovat dál. Proč? Protože na vodozádržná (tzv. retenční) opatření se vypisuje mnoho grantů na obrovské peníze, a my je chceme dostat do Jablonce. Je však potřeba mít dopředu nachystané projekty, vyřešené vlastnické vztahy a mít schválená všechna povolení.

🌳🌿🌷 ZAČNEME PŘIPRAVOVAT ADOPCI ZELENĚ (Lenka Opočenská)

Zasedla komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu, která doporučuje připravit téma adopce zeleně. Začneme rešerší tématu, jak se dělá v jiných městech, jaké jsou zkušenosti, dobré i špatné, jaké postupy to které město zvolilo a které lze převzít do Jablonce. Z rešerše vzejde návrh pro naše město. Budeme rádi, když se podaří adopci rozjet už na podzim, alespoň pár lokalitami.

3️⃣2️⃣1️⃣NA ČEM DÁLE PRACUJEME:

✅ Připravujeme seminář pro podnikatele na téma Sustainable Development Goals (Cíle udržitelného rozvoje), což v překladu do lidštiny znamená, jaké aktivity se dají dělat, aby naše konání ve městě bylo udržitelné, co z toho budeme mít a komu to prospěje 🙂.

✅ Proběhlo výběrové řízení na vedoucího strategického oddělení. Pokud se podaří oddělení ustanovit, co nejdříve zahájí svou činnost, kterou pak představí zastupitelům i úřadu — co je cílem, jaký máme plán práce, kdy budou první výsledky a komu tím prospějeme 😄.

✅ Podáváme dva evropské projekty — na ozelenění centra města a na přípravu projektu na revitalizaci Bílé Nisy v oblasti od hasičů, kolem Čelakovského a dál do centra města.

✅ Neúnavně pracujeme na tom, aby se ve městě co nejdřív rozjela sdílená kola a i když je s tím spojeno spousta práce, budeme dělat vše, abychom pilotní projekt zahájili, a co nejdříve začali sbírat potřebná data.