Náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii v Jablonci Lenka Opočenská společně s radní Jitka Skalická a náměstkem Petr Roubíček — náměstek primátora navštívili konferenci Pojďme dělat město nebo ves, která se tentokrát konala v Litomyšli.

Posílám zápisky z exkurze a doporučení a rady z prezentace starosty pana Daniela Brýdla.

V lecčems nám může být Litomyšl určitě inspirací, ačkoliv má pouze deset tisíc obyvatel.

Je to bez ladu a skladu, bez priorit, ale to určitě nevadí.

Napište nám, co z níže uvedených bodů (a fotek) nejvíce zaujalo Vás anebo co pokládáte za důležité.

Inspirativní čtení přeje, Lenka Opočenská

👇👇👇

1. Sledujte trendy v ČR i v zahraničí, hledejte inspiraci v soukromém i veřejném sektoru

2. Jezděte po Evropě — celá Rada města nebo i zastupitelstvo

3. Město musí jít příkladem — pak jsou ostatní ochotni následovat.

4. Pořádejte veřejná projednání nad studiemi (ale nenechte lidi “projektovat!)

5. Nechte navrhovat architekty — na municipalitě je pouze kvalitní zadání a finální výběr

🚵‍♀️🚵🚵‍♂️

6. Nezapomeňte: 1. chodec, 2. cyklista, 3. auto — ale je potřeba zachovat život v centru

7. Navazujte na předchůdce, vychovávejte si následovníky

8. Důraz na zelené střechy, kvalitní společné prostory, komunitní prostor

9. Myslete na modrozelenou infrastrukturu

10. Kontinuita — občas mění v Litomyšli starostu, ale nemění směr; vedoucí odborů i tajemník po volbách zůstávají; pravidelná setkání všech bývalých starostů se současným

☀️☀️☀️

11. Regulujte reklamní smog

12. Dbejte na detaily — kvalitní mobiliář, dostatek mobiliáře po městě, odstraňujte zbytečnosti (staré betonové květináče, ploty, zábradlí,…)

13. Projekt začněte plnohodnotnou architektonickou soutěží

14. odporujte udržitelnou mobilitu (podpora alternativních druhů dopravy k individuální automobilové dopravě)

15. Tvořte město krátkých vzdáleností, kde je všechno do 15 minut chůze: stezky, zkratky, propojky, bourání plotů

🌈🌈🌈

16. Regulujte ploty (výška a průhlednost) — když není vkus, musíte to umět regulovat

17. Doporučujte soukromým investorům portfolio architektů k oslovení, pomáhejte, raďte, vysvětlujte

18. Propagujte architekturu v místním periodiku a na webu (Litomyšlský architektonický manuál)

19. Potřebná je silná osobnost s vizí a zároveň podpora napříč zastupitelstvem

20. Připravujte projekty a záměry do šuplíku (!) — je dobré být připraven na dotační výzvy

🏆🏆🏆

21. Informujte o úspěších — občané jsou rádi, pokud je město úspěšné

22. Je dobré udělat výrazný kvalitní veřejný prostor (v Litomyšli Klášterní zahrady)

23. Držte si pokud možno všude pozemky (alespoň pruhy a proužky — na vyjednávání)

24. Je lepší udělat jedno místo/veřejný prostor pořádně, než tři “tak trochu”

25. V Litomyšli funguje “vedoucí odboru rozvoje města” — kolega řeší jenom architekturu, veřejný prostor, mobiliář, rozvoj města, zadávání projektů, spolupráci s architekty

🎻🎸🎷

26. Kultura pro všechny generace

27. 100% zákaz hazardu (aby město velikosti 10 tis obyv. získalo 6 milionů na daních, musí se prosázet 100 milionů. Tolik peněz musí nejzranitelnější sociální skupiny utratit, aby město 6 milionů získalo)

28. Úsekové měření jim vydělává 10 milionů ročně

29. Na Ukliďme Česko se jim přihlásí 1000 lidí (město má 10 000 obyvatel)

30. Made in Litomyšl — spojení cca 40 místních podnikatelů, kteří si cirkulárně pomáhají

🖼🖼🖼

31. Umění ve veřejném prostoru

32. Silná občanská společnost — hodně spolků, sdružení

33. Podnikatelé se předhánějí, kdo si vezme lepšího architekta — každý chce, aby jeho provozovna vypadala co nejlépe.

34. Stavební úřad respektuje pozici městské architektky

35. Historické dlouhodobé působení vzdělanostních ekumenických řádů — město klade důraz na vzdělanost

📔📗📙

A na závěr: …přečtěte si knihu “Města pro lidi” od Jana Gehla (!)