Jak by se vám líbilo více zeleně🌳🌳🌳v městské památkové zóně přímo v samotném centru Jablonce ❓❓❓

Pište nám do komentářů 🙂👇👇.

V polovině května jsme se přihlásili do výzvy programu Interreg Central Europe pro partnerskou spolupráci mezi zeměmi střední Evropy, která nám může přinést know-how i peníze na projekt a realizaci zeleně.

My jsme byli osloveni Ústeckou univerzitou, která se specializuje na ekosystémové služby. Co je to? Velmi zjednodušeně, jsou to služby, které člověku poskytuje příroda 🌳🌲🌧. Každá taková služba lze vyjádřit penězi, tj. kolik nákladů by stálo náhradní technické řešení, kdyby nám ho příroda neposkytovala. Typický příklad je služba dospělého listnatého 🌳, který nám poskytuje stín, chlad, vlhkost, hezké prostředí a podobně.

Přihlásili jsme se do dvou projektů, v každém je 8-10 partnerů, z toho vždy dva z jedné země.

První projekt, o kterém píšeme dnes, se jmenuje ZELENÉ DĚDICTVÍ. Je zaměřený na investice do přírodě blízkých opatření v části městské památkové zóny Jablonce. Na návrhu těchto opatření budeme spolupracovat s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a s dalšími partnery z několika zemí. Díky dotacím, pokud bude projekt podpořen, můžeme získat 💵💴💶peníze na přípravné práce i na realizaci.

Budeme chtít prověřovat několik možných opatření, zda a jak by šly v centru města udělat:

🌳👉Ozeleněním střechy kinosálu radnice, která je v létě úplně rozpálená. Ozelenění střechy by umožnilo odparem ochlazovat prostředí.

🌳👉Zachytávání dešťové vody na střeše kinosálu radnice například instalováním tzv. dešťových květináčů.

🌳👉Dosadba stromů s dostatečným prokořenitelným prostorem v Lidické, Kamenné a Komenského ulici.

🌳👉Zlepšení vsakování dešťových vod do stávajících vegetačních ploch v ulici Lidická a na Mírovém náměstí

🌳👉Úprava vegetace ve stávajících vegetačních plochách Mírového náměstí tak, aby měla větší efekt na ochlazování města

🌳👉Doplnění stromů či využití popínavých dřevin v pěších zónách ul. Komenského a Podhorská.

Různé inspirace odjinud najdete ve fotogalerii 👇. Autorem všech fotek Petr Klápště.

Ne všechna navrhovaná opatření budou technicky možná. Toto zjištění bude jedním z výstupů projektu.

A ne na všechno nám rozpočet projektu bude stačit, takže se budeme rozhlížet po dalších možnostech financování 💶💴💵

Výsledek přihlášek se dozvíme před koncem tohoto roku a pokud náš projekt podpoří, začneme na něm na jaře roku příštího pracovat. Bude trvat přibližně 3 roky. Velké poděkování Jiřímu Loudovi z Ústecké univerzity, že nás pro spolupráci oslovil a Dana Janatová za nasazení při psaní projektové žádosti.

Držte nám palce 😊

❤️💚💙Na čem dále pracujeme: finalizujeme povolování a značení 26 stanovišť pro flotilu 100 sdílených kol 🚴🚴🚴. Dále jsme intenzivně pracovali na ustavení, náplni práce a plánu činnosti strategického oddělení. O obou tématech se dozvíte příště.

A kdo dočetl až sem, tak se ptáme znovu 😄: Jak by se vám líbilo více zeleně v městské památkové zóně přímo v samotném centru Jablonce ❓❓❓

Pište nám do komentářů. Děkujeme za zpětnou vazbu 😉