Před volbami jsme měli mnoho plánů i návrhů. Nicméně ne všechny se nám daří uskutečnit tak dobře a tak rychle, jak bychom si přáli 😭.

🥺😩😭😤Nejvýrazněji jsme bezmoc spočívající v rozdílu toho, co bychom chtěli a toho, co se stalo, pocítili tento týden při uzavírkách krajských silnic a z toho vyplývajících objížďkách ⭕️⭕️⭕️.

Ačkoliv se částečně jedná o plánované opravy, režimy tzv. DIO (dopravně inženýrských opatření) jsou v plně kompetenci kraje a dopravní policie, do kterých nemá Jablonec možnost zasáhnout. Návrhy na řešení objížděk dáváme jiné, ale my, stejně jako vy, pak bezmocně přihlížíme ucpávajícím se křižovatkám a frontám aut v kopcích 🚙🚕🚗.

Jak tomu předejít?

Popravdě, jsou-li havárie nebo plánované opravy na majetku jiného vlastníka než města, těžko. Když se vlastník komunikace — tedy kraj nebo stát — rozhodne naše návrhy nerespektovat, nemůžeme s tím v tu chvíli nic moc dělat 🙁.

👍Dlouhodobým řešením je mít na magistrátu odborníka na dopravu, který by řešil plánované opravy komunikací, ideálně s návazností na všechny další vlastníky komunikací a síťaře tak, abychom dokázali objížďky lépe předvídat. A aby s předstihem dokázal rozlišit závažnost důsledků, když nastanou problémy v souběhu. Aby zároveň dokázal vytipovat způsoby, jak tlačit na kraj a stát: když budou naše požadavky dlouhodobě válcovat, tak to i pro ně nakonec bude nevýhodné. Dále by řešil alternativní a sdílené druhy dopravy, cykloinfrastrukturu 🚴‍♂️🚴‍♂️apod. Takového pracovníka samospráva v tuto chvíli nemá, je ale zároveň velmi obtížné široce kvalifikovaného pracovníka na takovou pozici sehnat.

Avšak to, že se nám to dosud úplně nepovedlo, neznamená, že házíme flintu do žita a nebudeme se pokoušet dopravním kolapsům předejít 💪💪💪. Nezvládneme však všechno změnit najednou v prvním roce.

Budeme rádi za konstruktivní návrhy a případně i větší zapojení. Pomocná ruka každého iniciativního obyvatele Jablonce jsou vítány 🙂.

Co dále jsme tento týden dělali?

👉Vedoucí strategického oddělení Anika Chalupská přednášela v Praze na konferenci Jak naplánovat rozvoj města participativně, strategicky, efektivně. Můžete na to mrknout ze záznamu ZDE https://www.youtube.com/watch?v=3ntURMjeuY4

👉Lenka Opočenská a Petr Klápště se zúčastnili semináře Územní studie krajiny (ÚSK) na krajském úřadě v Liberci.

ÚSK se zpracovává pro území obce s rozšířenou působností — tedy u nás od Bedřichova po Frýdštejn. Posuzuje stav krajiny (minulý, současný, budoucí) a navrhuje věci, které je potřeba koordinovat přes hranice obcí. Věnuje se dvěma velkým oblastem:

1️⃣ ochraně a rozvíjení hodnot — například krajinnému rázu, ekologickým hodnotám,

2️⃣ návrhu zlepšení fungování krajiny, třeba v oblasti retence vody, protierozních opatření, protipovodňových opatření, cestní sítě a prostupnosti či biodiverzity a krajinné zeleně.

Chceme ÚSK zpracovat, 95% nákladů můžeme získat z dotace. Územní studie, resp. její následné využívání pro ochranu hodnot v územních plánech, při povolování staveb a projektování nových zlepšujících opatření bude mít výrazný dopad do dalšího vývoje celého území.

Pro zapálené zájemce více info zde: https://www.mmr.cz/…/metodicke-materialy-k-uzemni…

👉 Připravovali a odevzdávali jsme první návrhy rozpočtu na rok 2024. Zdá se vám to brzo? Nám taky, ale pokud chceme schválit rozpočet v prosinci, musíme plánovat už v červnu 🙂.

Lenka natáčela krátkou reportáž o sdílených kolech do Českého rozhlasu Liberec. Před prázdninami zveřejníme první data a trendy, které nám zatím kola nasbírala. Nápady ke sdíleným kolům posílejte na sdilenakolaatmestojablonec [dot] cz.

Krásný týden 🍉🍓🍒

Lenka Opočenská, náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii

Petr Klápště, člen rady města