CO JSOU FÁMY A JAK TO OPRAVDU JE? Tentokrát nabízíme náš pohled na aktuální dění v Jablonci — hokej, silnice, mládež, pošta, sdílená kola, stánek u prutu.

1️⃣ Vedení města nepodporuje hokej 🏒, protože pořád zdražovalo HC Vlci nájem a nakonec vypovědělo nájemní smlouvu a klub tak musel zrušit účast ve druhé lize. Pravda nebo nepravda?

❌ NEPRAVDA. Město nájem klubu od roku 2017 nezvedlo. Nájemní smlouva vypovězena nebyla, naopak klub byl vyzván sdělit požadavky na využití plochy na další rok. Vypovězena byla jen příkazní smlouva, na základě které dělal klub i práci správce stadionu. To nyní zajišťuje městská firma Sport Jablonec. Objednali jsme novou rolbu, aby nebyly ohroženy ligové zápasy.

2️⃣ Vedení města nepodporuje hokej 🏒, protože odmítlo schválit dotaci 30 tis. Kč na pořádání hokejové letní školy. Pravda nebo nepravda?

❌NEPRAVDA. Město vyčlenilo na nákup rolby 3,5 milionu (!) korun, v srpnu (!) zaleduje plochu, a to v hale, která je téměř neizolovaná, v období, kdy většina měst vlastnících zimní stadion plochu neleduje, protože je to velmi nákladné — nás to stojí 800. tis. Kč. Letní hokejová škola dostala slevu 50% z nájmu. Další finanční příspěvek 30 tis. Kč na tábor, kam jezdí mimo jabloneckých i děti nejablonecké, a který ostatní tábory nedostanou, jsme vyhodnotili jako nesystémový a vůči ostatním pořádaným táborům jako nespravedlivý.

3️⃣ Za všechny opravy silnic ⛔️a špatně nastavené objízdné trasy 🚦🚧 může město. Pravda nebo nepravda?

❌ NEPRAVDA. Aktuální opravy a uzavírky probíhají na krajských silnicích, případně jsou v režii síťařů. Opravy na jiném, než městském majetku magistrát nemůže ovlivnit a kraj, síťaři, potažmo dopravní policie naše doporučení nemusí vyslyšet. U dlouho plánovaných uzavírek datum zahájení víme. U uzavírek v režimu havárie se to ale dozvíme jako ostatní obyvatelé v okamžiku spuštění akce. Do režimu objízdných tras zasahovat nemůžeme. Zároveň na městě chybí pozice dopravního specialisty 🧑‍🎓, který by řešil dopravu z koncepčního hlediska a dokázal vidět “za dva rohy” a na kraj, stát a policii uměl vyvíjet dlouhodobý a přesný tlak.

4️⃣ Násilnosti a šikana mladistvých vůči obyvatelům Jablonce pokračují a město s tím nic nedělá nebo nedělá dost. Pravda nebo nepravda?

❌ NEPRAVDA. Násilné chování město začalo řešit okamžitě, jakmile tyto události vyplavaly na povrch. Věc však primárně musí řešit policie ČR 👮‍♀️👮👮‍♂️a další složky státu (např. OSPOD). Město s policií a OSPODem úzce spolupracuje. Protože se jedná násilnou trestnou činnost mladistvých, není možné informace z vyšetřování zveřejňovat. Situaci rovněž nepomáhá fakt, že lidé násilí okamžitě nenahlásí policii, ale informace si posílají přes sociální sítě, kde si potom příběhy žijí vlastním životem. A tam, kde není ohlášení, nemůže přijít trest. Faktem je, že poslední týdny žádné násilnosti hlášeny nejsou, pouze v pozměněné formě stále kolují po sítích, takže to vypadá jakoby se to stále dělo.

5️⃣ Město nepodpoří vznik Pošty 📨 Partner v Kokoníně. Pravda nebo nepravda?

✅ PRAVDA. Město se rozhodlo zřízení pošty nepodpořit na základě relevantních údajů – obsloužených lidí za rok by bylo pár stovek, počty návštěv za poslední roky neustále klesaly a náklady na zřízení této „náhradní“ pošty (1,6 mil. Kč za rok) se nám zdály neadekvátní počtu obsloužených osob. Lidé si mohou nechat důchody doručit až do domu, takže nepovažujeme za nezbytné platit poštu, kde náklady na jednu návštěvu občana budou mezi 1000-1200 Kč.

6️⃣ Město mělo objednat sdílená elektrokola 🚴‍♂️a ne mechanická 🚲. Na městě sedí hlupáci, co neví, že je tu plno kopců a na mechanických kolech tedy nikdo jezdit nebude. Pravda nebo nepravda?

❌ NEPRAVDA. Projekt sdílených kole je pro letošek pilotní. To znamená, že budeme hlavně sledovat chování uživatelů a sbírat data. Protože je v Jablonci hodně kopců, osadili jsme stanovišti pouze vnitřní město a čtvrti, které nejsou tak moc do vršku. Flotila 100 mechanických kol stála 1,2 milionu. Stejné množství elektrokol by stálo bezmála 5 milionů, a to jsme vyhodnotili jako příliš nákladné. K 22. červnu, tj. za 22 dní fungování sdílených kol bylo registrovaných 1531 uživatelů a uskutečněno 3461 jízd.

7️⃣ Stánek na občerstvení u prutu 🧋🍧🥗stále není hotov a je to chyba neschopného města. Pravda nebo nepravda?

❌ NEPRAVDA. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se přihlásila pouze jedna firma. Ta byla vybrána, protože neměla špatné reference a město nemělo oprávněný důvod tuto vítěznou firmu vyřadit. V průběhu stavby však došlo u zhotovitele ke zdržení v dodavatelském řetězci, a to se následně projevilo ve výrazném zdržení stavby. Ze smlouvy nyní nabíhají firmě penále nižší desítky tisíc korun denně (❗️)za nedodržení termínu dokončení stavby, ale to je vše, co s tím město může dělat, protože měnit nyní zhotovitele by znamenalo ještě větší zdržení 🫤

O čem byste se rádi dočetli příště?

S pozdravem krásného týdne 🍓🍒🍉,

Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

Štěpán Matek, zastupitel a jednatel Sportu Jablonec

Petr Klápště, člen rady města a uvolněný zastupitel pro územní plánování