👉1️⃣Co doporučuje špičková odbornice k péči o trávníky?

👉2️⃣Přenos zkušeností a propojení Jablonce s lídry v udržitelném rozvoji v programu URBACT začal v srpnu ve švédském Malmö.

👉3️⃣ Pracujeme na lepší ochraně charakteru města a další.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

1️⃣ V červenci nás navštívila Marie Straková, která je u nás jednou z největších odbornic na trávníky a louky, jejich zakládání a údržbu. Má úspěšnou rostoucí firmu, která míchá travní směsi včetně regionálních, pro řadu měst míchá směsi na míru jejich podmínkám a pomáhá nastavovat údržbu. Program měla nabitý.

🌿🌿🌿Nejprve pro skupinu složenou ze zaměstnanců úřadu, kteří se starají o zeleň, Kanceláře architektury města, pracovníků technických služeb, kteří údržbu provádí, zástupců Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu a radních Lenky Opočenské a Petra Klápštěho shrnula základní principy péče o zeleň.

🌿🌿🌿Poté jsme na procházce městem diskutovali nad konkrétními místy a péčí o ně.

Co jsme při procházce zjistili❓

👍Za poslední roky došlo k řadě změn v údržbě trávníků ve městě a změny šly správným směrem — nemělo by se sekat při teplotě nad 25°C, zvýšila se výška seče, zohledňuje se předpověď počasí a založila se správně pokusná květnatá louka.

Prostor pro zlepšení však je například v těchto bodech:

▪️ Vzhledem k průběhu počasí a vlhkosti je potřeba vše jednou posekat do poloviny června. Když je pak sucho, tak bude aspoň jednou posekáno bez negativního vlivu na vegetaci. Pokud bychom někde neposekali ani jednou za rok, tak vydrží jen agresivní tuhé trávy a zbyde tam po pár letech jen nepříjemné tuhé žluté strniště. Kvetoucí byliny se nebudou mít kde uchytit.

▪️ Pomohlo by více rozlišovat i v rámci jedné plochy a tam, kde chodí hodně lidí, udělat přímo podél chodníků a cest hezčí kvetoucí směsi. Tam kde nikdo moc není, sekat klidně méně často (ale vždy alespoň jednou za rok!) a výš, a tím ušetřit peníze i vitalitu rostlin. To musí někdo promyslet a nakreslit.

▪️ Potřebujeme vyčlenit víc času pro dohled nad tím, jak opravdu údržba probíhá a jaký je stav zeleně v různých místech města.

☝Marie Straková slíbila dorazit znovu v zimě a udělat o trávnících, loukách a péči o ně přednášku pro ještě širší skupinu účastníků.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

2️⃣Program URBACT (zkratka z URBan ACTion) začal na konci srpna ve švédském Malmö. Jablonec je v síti 8 měst s názvem “CITIES FOR SUSTAINABILITY GOVERNANCE (Města pro udržitelné řízení)”.

Zaměříme se na zlepšování řídících procesů na úřadě a spolupráci s podnikateli i spolky, což povede k lepším a rychlejším výsledkům práce úřadu. V průběhu necelých tří let budeme v úzkém kontaktu a těsné spolupráci s ostatními městy z naší sítě (finské 🇫🇮 Espoo, estonský 🇪🇪 Tallin, německý 🇩🇪 Mannheim, španělská 🇪🇸 Valencia, bulharské 🇧🇬 Gabrovo, portugalská Braga, slovenské 🇸🇰 Košice a řecký 🇬🇷Agios Dimitrios).

Výsledky nebudou hned, ale ukáží se na budoucích projektech, akcích i správě města. Pokud zkvalitníme řízení pozitivních změn, znamená to, že do budoucna díky strategickému řízení zvládneme například projektovat školky, spravovat zeleň i připravovat akce koordinovaně a současně tak, aby přinesly dlouhodobě občanům víc.

V programu URBACT, jenom v jiných sítích, jsou další česká města: Hradec Králové, Písek, Brno, Žďár nad Sázavou a Broumov. Z některých zemí, třeba z Portugalska, je v URBACTu měst mnohem víc a už po několikáté za sebou. Zjistila totiž, že se jim výměna zkušeností a investice do lidských zdrojů, kapacit, znalostí, kompetencí a síťování vyplatí a mnohonásobně vrátí – na získaných financích i na efektivním fungování samosprávy.

❤️💚💙💛Potenciál je v URBACTu obrovský, ale bude velmi záležet na nás, kolik toho potenciálu budeme umět a chtít využít.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

Krátký výběr z prázdnin z ostatních činností:

👉Připravujeme rozpočet na rok 2024. Chceme, aby se schválil na konci roku, a abychom opět nespadli do rozpočtového provizoria jako předchozí léta.

👉 S Krajem a městem Liberec jednáme o spolupráci na koncepčních dokumentech, které budou řešit měkká protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině a odtokové poměry.

👉 Připravujeme workshop pro jablonecké podnikatele, kterým záleží na budoucnosti města. Radnice s nimi chce navázat partnerskou spolupráci. může mít různou podobu a může se týkat různých témat. Uvidíme, co z workshopu nakonec vyplyne.

👉 Připravujeme zadání územní studie, která by měla výrazně pomoci s ochranou charakteru území, protože územní plán je v ledasčem nejednoznačný a mohou i podle něj vzniknout stavby jako pěst na oko. A zároveň pracujeme na zadání druhé územní studie pro koordinaci různých projektů veřejných prostranství od změn dopravního značení a doplňování stojanů pro kola po projekty náměstí, či revitalizace sídlišť.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

❤️ DOSLOV: Dělat pravidelný report je pro nás velmi náročné. Texty jsou dlouhé, což nám mnozí vyčítají. Že to prý pak nikdo nečte 🙈😆. Témata naší práce však mají širší souvislosti a bez kontextu by mohlo dojít k nepochopení. Uvidíme, kam se naše reportování vyvine, ale zatím plánujeme posílat příspěvky o naší práci na radnici minimálně jednou týdně.

S pozdravem, Lenka Opočenská, Petr Klápště a podpůrný tým.