1️⃣ Poškozené javory v Nerudově ulici 2️⃣ Byla letos voda v přehradě zelená🟢3️⃣ Chceme Jablonec připravit na změnu klimatu 4️⃣ Jaké městské projekty připravujeme 5️⃣ Která témata řeší komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu? 6️⃣ Soutěž Vyšperkuj Jablonec jde do finále 7️⃣ Kam se hýbe digitalizace Jablonce?

▪️▪️▪️▪️▪️

1️⃣POŠKOZENÉ JAVORY V NERUDOVĚ ULICI

V Nerudově ulici byly za účelem technických prací na silnici neodborným zásahem poškozeny koruny vzrostlých javorů 🍁🌳. Záležitost nás nesmírně mrzí, vždycky se o tom ale dozvíme, až když už je dílo dokonáno, a jen zíráme 😢. Případ se vyšetřuje a budou z něj vyvozeny důsledky.

▪️▪️▪️▪️▪️

2️⃣BYLA LETOS VODA V PŘEHRADĚ ZELENÁ 🟢🟢🟢?

Zhruba před 5 lety oslovila firma Photonwater z Liberce jablonecké vedení města s nabídkou na ultrazvukové zařízení pro eliminaci sinic v přehradě. Petr Klápště udělal tehdy důkladnou rešerši, s Jakubem Chuchlíkem nápad v Radě přednesli a ta ho podpořila. Ultrazvuková zařízení jsou dvě, obojí v jedničce, posléze k nim zásluhou Petra Roubíčka přibyly vegetační ostrůvky ve dvojce, které mají odčerpávat živiny a tím nepřímo omezit množení sinic. Letos jsou patrné výsledky — rozdíl mezi přehradou dvojkou a jedničkou je markantní (foceno v druhé polovině srpna), byť se na závěr sezóny dá očekávat, že voda bude zelenější i v jedničce. Velmi pravděpodobně budeme v těchto opatřením pokračovat, ve hře je však i rozšíření, a sice srážení živin již na nátoku v loučeňské štole, takže by živiny do vody ani nepřitekly. Toto opatření je však výrazně dražší, zhruba 1,5 milionu (oproti současným 540 tisícům).

▪️▪️▪️▪️▪️

3️⃣CHCEME JABLONEC PŘIPRAVIT NA ZMĚNU KLIMATU

Do konce září můžete vyplňovat dotazník KLIMA A VY (najdete na webu města nebo odkaz v komentářích pod příspěvkem), který bude jedním z podkladů pro jabloneckou klimatickou koncepci.

❓❓❓Proč to děláme? Klima se mění a tahle změna s sebou nese zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů (vlny veder, sucho, silný vítr, kroupy, silné bouřky atd.). Protože nemůžeme tento trend rychle zvrátit, musíme na něj připravit sebe i město.

Chystáme scénář analytické a návrhové části, promýšlíme, které aktivity zajistíme sami a které nám budou muset vyhotovit externí odborníci.

👉Výstupem by měla být kvalitní analýza rizik, zranitelných míst, dále soupis návrhů, které lze ve městě provést a nakonec i implementační a akční plán, neboli takový scénář toho, kde a jak začít. Tento týden nás navštívil Ing. Jiří Louda, PhD. z ústecké univerzity, který je autorem zadání liberecké klimatické koncepce, sdílet zkušenosti z Liberce, a my ho oslovíme pro spolupráci.

▪️▪️▪️▪️▪️

4️⃣JAKÉ MĚSTSKÉ PROJEKTY PŘIPRAVUJEME

Na pozvání Kateřiny Brázové, organizátorky Festivalu Radost v životě, jsme s kolegou Jakubem Chuchlíkem představili investiční a neinvestiční projekty, které ve městě připravujeme.

INVESTIČNÍCH zazněly například: 👉přeměna Tyršových sadů, stavba mateřské školky u přehrady, revitalizace Bílé Nisy, revitalizace Horního náměstí, rekonstrukce Kantorovy vily a městských lázní.

Za NEINVESTIČNÍ neboli tzv. “měkké”: 👉adopce zeleně, ozelenění centra města, síťování s evropskými lídry v udržitelném rozvoji v programu Urbact, koncepce bydlení, sportu, klimatická, oživení centra města, spolupráce s podnikateli a mladými lidmi, a třeba rozšíření projektu sdílených kol.

▪️▪️▪️▪️▪️

5️⃣KTERÁ TÉMATA BUDE LETOS ŘEŠIT KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELENOU INFRASTRUKTURU?

Komise se schází 1x měsíčně pod vedením Ing. et Ing. Marka Drápala, PhD., předsedy ČSOP Kokonín. Po prázdninové pauze opět zahajujeme činnost 21.9. a chceme se věnovat následujícím tématům: čistota ovzduší, světelný smog, drezúra zvířat v cirkusech, ochrana stávajících stromů proti kácení, kolize stromů s technickými sítěmi a další.

❤️💚❤️💚Zajímá vás životní prostředí v Jablonci, máte v tomto oboru vzdělání nebo expertízu a štve vás, že nám jdou ty věci moc pomalu? Ozvěte se Lence Opočenské na opocenskaatmestojablonec [dot] cz nebo 📞📞📞725 744 483.

▪️▪️▪️▪️▪️

6️⃣SOUTĚŽ VYŠPERKUJ JABLONEC JDE DO FINÁLE 🥳

Soutěž byla zamýšlena jako předskokan participativního rozpočtu se stejným názvem Vyšperkuj Jablonec, který by měl být zahájen 22. září a běžet do konce října. ❓❓❓Co je PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET (interně používáme zkratku PARO)? Je to suma peněz, o které rozhodují obyvatelé napřímo (o městském rozpočtu jinak rozhoduje Rada města a zastupitelstvo prostřednictvím zástupců, které občané zvolili ve volbách). Soutěž nám měla pomoci sesbírat inspiraci odjinud, abychom ji následně mohli použít pro tipy do participativního rozpočtu. Letošní participativní rozpočet má mít dvouletý cyklus a částku, o které se rozhoduje, 4 miliony. Ve fotogalerii inspirace ze švédského Malmö. Výherci v soutěži budou vybráni 1️⃣3️⃣. září odbornou i laickou porotou.

▪️▪️▪️▪️▪️

7️⃣KAM SE HÝBE DIGITALIZACE JABLONCE?

Informace o kulturních a sportovních akcích budou dostupné jako open data v jednotné databázi, takže je bude možno zobrazovat kdekoli, od webu, přes aplikaci, po automatické načítání na celostátní server Kudyznudy.cz. Připravuje to Kultura Jablonec, p.o. ve spolupráci se Sportem Jablonec s.r.o. a komisí pro digitalizaci.

Dotahujeme koncepci SMART city — komise pro digitalizaci projednala postup, kterým oddělení strategického plánování a manažer digitalizace dopracují koncepční dokument, který je důležitý pro naplánování, čím v digitalizaci začít a jaké jsou mezi jednotlivými projekty vzájemné vazby.

▪️▪️▪️▪️▪️

STRUČNĚ NA KONEC

👉Proběhla další konzultace s Agenturou pro sociální začleňování a vybíráme hlavní nosné téma, které potřebujeme v Jablonci řešit. Vypadá to na téma bydlení se všemi jeho souvislostmi (sociálně vyloučené lokality, exekuce apod.).

👉V programu URBACT v projektu Města pro udržitelnou správu také vybíráme nosné téma — buď klima a energetika nebo digitalizace.

👉Ve středu 13. září organizujeme metodickou podporu pro osadní výbory, abychom stále ještě drhnoucí spolupráci vyladili.

👉V pondělí a úterý 18. a 19. září přijede do Jablonce vzácná a důležitá návštěva — Stina Heikkilä, hlavní koordinátorka pro naši síť v programu URBACT. Navštíví všechny důležité osoby na radnici včetně pana primátora a tajemníka, a pokusí se o nás získat co nejvíc informací, aby nám potom mohla dobře “radit” 😉.

💚❤️💚❤️

Těšíme se do dalšího náročného týdne.

Lenka Opočenská a Petr Klápště.