🟡 Sociální problémy v Jablonci mají řešení. Začínáme na tom pracovat. 🟡Pracovní, ale milá návštěva ze Švédska. 🟡 Polský Gdaňsk — inspirace v práci s veřejností. 🟡 Cena pro Jablonec za třídění elektroodpadu. 🟡 Strategické oddělení se představuje. 🟡Nedopusťme, aby nám usychaly stromy.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY V JABLONCI MAJÍ ŘEŠENÍ. ZAČÍNÁME NA TOM PRACOVAT.

Jablonec si v červnu podal přihlášku do spolupráce s agenturou pro sociální začleňování. Uspěl, a teď má rok a kus na to, aby obrátil zhoršující se trend v sociální problematice ve městě.

🏘🏘🏘Nosné téma bude BYDLENÍ, které bývá často kořenem mnoha potíží a zároveň možným řešením. Agentura nám poskytne své odborníky, datové soubory a analytiky, pomůže s orientací v dotačních zdrojích.

Trend se zhoršuje navzdory usilovné snaze pracovníků sociálního odboru a je zaviněn nevyhovující národní politikou, existencí přeplněných ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, a obchodem s chudobou, ze kterého plyne bohatství jednotlivcům. Navázané problémy se pak přelévají do dalších oblastí, ať už je to školní (ne)docházka, exekuce, drogy, koncentrace násilí atd.

🥸🥸🥸 Situace v Jablonci nemá rychlé a jednoduché řešení. Sociální témata jsou průřezová, jsou provázaná na školství, městský majetek, bydlení, bezpečnost, kvalitu veřejných prostor atd. Za úřad bude s Agenturou spolupracovat antropoložka Helena Humňalová, PhD. z oddělení strategického plánování.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 PRACOVNÍ, ALE MILÁ NÁVŠTĚVA ZE ŠVÉDSKA

Jablonec na dva dny navštívila hlavní koordinátorka programu Urbact švédka Stina Heikkilä, která nám má pomoci úspěšně projít celým projektem až do jeho závěru v lednu 2026. Jablonec uspěl s projektem Města pro udržitelnou správu (Cities for Sustainability Governance (CSG)).

Těžiště projektu spočívá ve výměně zkušeností se zahraničními partnery v tématech udržitelného rozvoje a praktickém řešení jednoho tématu, na kterém si ozkoušíme nový přístup.

Naše síť, ve které je finské 🇫🇮 Espoo, estonský 🇪🇪 Tallin, portugalská 🇵🇹 Braga, slovenské 🇸🇰 Košice, španělská 🇪🇸 Valencia, německý 🇩🇪 Mannheim, řecký 🇬🇷 Agios Dimitrios a bulharské 🇧🇬 Gabrovo, má jako hlavní téma nastavení udržitelných řídících procesů na úřadech.

Pilotní téma Jablonce bude pravděpodobně klima a energetika.

Urbact je tzv. měkký projekt zaměřený na zvyšování kompetencí lidí, učení se novým postupům, novému způsobu přemýšlení a řízení. Výstup tedy nebude v postavené budově nebo silnici, ale hlavně v lidech, kteří budou nositelé a šiřitelé změny.

Stina Heikkilä vystudovala obor Land Economy na univerzitě v Cambridge, působila v OSN, nyní pracuje pro municipalitu v Tallinu a jako Lead expert pro program Urbact. Jablonec byl její první zastávkou v cestě pro projektových partnerech naší sítě. Na magistrátu se setkala s panem primátorem, tajemníkem a dalšími klíčovými lidmi. Kromě pracovních povinností jsme Stinu vzali na výhled do restaurace Petřín a jako dárek na cestu k dalšímu partnerovi (Košice) koupili Pralinqy :-))

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 POLSKÝ GDAŇSK — INSPIRACE V PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ

Vedoucí strategického oddělení Mgr. et Mgr. Anika Chalupská se díky pozvání a podpoře @Národní demokratický institut účastnila třídenního výjezdu do polského 🇵🇱 Trojměstí Gdaňsk, Gdyně a Sopot.

Fotografie z cesty s komentáři najdete ve fotogalerii. Zde v textu uvádíme pouze pár vybraných zajímavostí z cesty. V týdnu se pokusíme zveřejnit celý report se všemi postřehy.

👍Zahraniční výjezd do Trojměstí byl plně hrazen Národním Demokratickým Institutem.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 CENA PRO JABLONEC ZA TŘÍDĚNÍ ELEKTROODPADU 📺📠📸📱💻

Společnost ASEKOL udělila městu Jablonec nad Nisou — oficiální ocenění za sběr vysloužilého elektrozařízení v roce 2022.

👉Vybralo se průměrně 2️⃣,7️⃣6️⃣ kg na obyvatele.

👉Pro srovnání, republikový průměr je 1,32 kg a nejlepší bilanci výběru elektroodpadu vykazuje jihočeský kraj s 2,93 kg na obyvatele.

👉Tato čísla odpovídají 67% z vyprodukovaných elektrozařízení.

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Jeho služeb na základě smlouvy využívají výrobci nebo dovozci elektrozařízení. ASEKOL při zpětném odběru úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 STRATEGICKÉ ODDĚLENÍ SE PŘEDSTAVUJE

Jablonec nad Nisou — oficiální následuje příkladu dalších měst, které zjistily, že bez dobrého strategického řízení se v dnešní turbulentní době nelze obejít. Strategické oddělení bylo v organizační struktuře města zřízeno na jaře 2022 a nyní je už je jeho tým kompletní a pustil se do práce. 🙂👍.

❓Co zvládlo strategické oddělení od jara udělat ❓

✳️dali jsme nový formát sedmi setkáním s občany, provedli evaluaci a navrhujeme změny ke zlepšení

✳️Sestavili jsme tým facilitátorek pro vedení diskusí s veřejností​

✳️Připravili jsme výjezd vedení za dobrou praxí na Frýdlantsko ​

✳️spustili fotosoutěž Vyšperkuj Jablonec ​

✳️spolu s KAMem jsme se ptali veřejnosti na Tyršův park a centrum

✳️máme harmonogram veřejných jednání s veřejností do června 2024​

✳️zahájili jsme projekt URBACT ve švédském Malmö (do ledna 2026, finanční dotace pro magistrát 1,8 mil. Kč)

✳️spustili jsme dotazník pro veřejnost Klima a vy​

✳️spolupracovali jsme na semináři Jak na udržitelné obce​

✳️zorganizovali metodické setkání pro osadní výbory

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟡 NEDOPUSŤME, ABY NÁM USYCHALY STROMY 🌳🌲🌳🌲🌲🌳

Už jen do konce září ❗️❗️můžete vyplňovat dotazník Klima a vy (na webu města nebo odkaz v komentářích) ❤️❤️❤️

Data z dotazníku nám velmi pomůžou naplánovat přípravy Jablonce na klimatické extrémy tak, aby byly efektivní a rychlé.

Klimatická změna je realitou. Na Jablonec nedoléhá tak intenzivně jako na jižní Moravu nebo jiné části světa zasažené požáry, povodněmi nebo suchy.

Ale právě proto se musíme na klimatické extrémy zavčasu připravit.

K tomu nám poslouží klimatická koncepce, na které začínáme pracovat a dotazník je prvním krokem.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️

Zapojení vás, našich kamarádů, kolegů, sousedů a spoluobčanů je pro naši práci klíčové. Děkujeme.

Lenka Opočenská, náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii

Petr Klápště, radní pro územní plánování