🟡 VYŠPERKUJ JABLONEC: Startujeme participativní rozpočet – 🟡 Klimadotazník vyplnilo skoro sedm set lidí – 🟡 Zapojujeme mladé – 🟡 Mšeno: první kroky k revitalizaci sídliště – 🟡 Novinky v rozpočtu – 🟡 Ještě jednou hokej a zastupitelstvo

🟡 VYŠPERKUJ JABLONEC — STARTUJEME PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 💲

Dnes se spuštěním webu a sběrem návrhů rozbíhá připravovaný participativní rozpočet. To znamená, že v příštím roce použijeme 4 mil. Kč na nápady, které občané navrhnou a v hlasování vyberou. Takže vymýšlejte, jak naše město vyšperkovat, všechno podstatné najdete na www.vysperkuj-jablonec.cz . A dejte o tom vědět lidem okolo sebe.

🟡 KLIMADOTAZNÍK VYPLNILO 689 LIDÍ ☝

Díky jim všem, takhle už půjde z výsledků odvodit ledacos o tom, co obyvatele v oblasti změny klimatu opravdu pálí, a pracovat na tom jak v připravované klimatické strategii, tak v přípravě konkrétních změn a úprav.

🟡 ZAPOJENÍ MLADÝCH JE PRO BUDOUCNOST MĚSTA DŮLEŽITÉ 👩🧑

Na Gymnáziu doktora Randy se podařilo klimadotazník a participativní rozpočet zapojit přímo do projektového dne. Studenti navrhovali v diskuzi s Lenkou Opočenskou a Danou Janatovou z oddělení strategického plánování vlastní náměty do rozpočtu a orientačně si o nich zahlasovali. Co zaznívalo? Ozelenit střechy, možnost se ve veřejném prostoru někde scházet za deště pod střechou, instalovat úložné boxy na věci když si jde člověk zaplavat nebo zabruslit k přehradě, pumptrack, skatepark, pítka a plochy pro psy. Těšíme se, až tyto nápady podají do participativního rozpočtu. Děkujeme řediteli gymnázia Tomáši Hofrichterovi, že nám účast na projektovém dni umožnil.

Mladí lidé dnes nemohou volit, i když se jich řada rozhodnutí samospráv týká možná více, než jejich rodičů. Chceme jim dát šanci věci ovlivňovat a měnit, protože v patnácti už mají kolikrát dobrý přehled a zajímavé nápady. Proto jsme participativní rozpočet otevřeli už od 15 let věku a oslovili střední školy s možností zapojit klima a klimatický dotazník a participativní rozpočet do výuky.

🟡 VYCHÁZKA ODSTARTOVALA REVITALIZACI HORNÍHO MŠENA 🏢

Pod vedením architektek z KAMu začala vycházkou s diskuzí o historii viditelná část přípravy revitalizace Horního Mšena (mezi přehradou a ul. Palackého). Bude to první revitalizace sídliště pojatá jinak než dosud. Místo plošného naprojektování všeho a pak čekání 10 a více let, až na to budou peníze, vytipujeme v každém sídlišti to nejdůležitější, čím začít hned. A na to je nezbytné, aby se zapojili obyvatelé, aby výsledek opravdu odrážel jejich potřeby. Kromě probrání historie tak procházka sloužila také k prodiskutování možností budoucího zapojení všech obyvatel, ladění témat a informování osadního výboru a aktivních občanů, aby pomohli informace šířit dál.

Všichni občané budou mít šanci se v lednu zapojit, sdělit, co dnes funguje dobře a vyhovuje a měnit by se to nemělo, a jaké problémy naopak řešit. Určitě budeme chtít vědět, kdo má zájem o garážové, kryté či vyhrazené parkovací stání a za jakých finančních podmínek, aby to šlo zohlednit v připravovaném řešení parkování.

Spolu s architektkami z KAMu vycházku připravovali i Petr Klápště a také Jan Štol z Oddělení strategického plánování.

🟡 DO ROZPOČTU PENÍZE NA TŘÍDĚNÝ ODPAD NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH ♻

Proběhlo první čtení rozpočtu. Odbor ekonomiky a primátor Miloš Vele ho připravují tak, aby se stihl schválit už letos. Co bude nového u našich odborů? Na Odboru městské ekologie chceme rozšířit tříděný odpad ve veřejném prostoru hlavně v létě u přehrady a pokud to půjde dobře i v centru. Na Odboru územního a strategického plánování připravujeme různé koncepční materiály. Například Územní studii krajiny, která pomůže pro celé Jablonecko lépe chránit krajinný ráz nebo koordinovat rekreační stezky a je na ni možno získat 100% dotaci. Také třeba Studii odtokových poměrů, která umožní naplánovat opatření pro retenci vody v krajině a pomůže i protipovodňové ochraně měst a obcí níže podél toku Nisy. Díky tomu na to přispěje Liberecký kraj a také spolupracujeme s Libercem.

🟡 JEŠTĚ JEDNOU HOKEJ A ZASTUPITELSTVO 🏒

Vrátíme se ještě k bodu zastupitelstva věnovanému hokeji. Už jsme v minulosti sdíleli delší zprávu, ve které Štěpán Matek popsal všechny problémy dnešní situace, kdy klub HC Vlci užívá řadu prostor bez dohody a právního titulu a navrhl postup, který plně podporujeme, jak je vyřešit pomocí uzavření smluv a nastavení jasných pravidel a transparentních cen pronájmů. Teď se téma ještě vrátilo.

Bod věnovaný situaci v hokeji na posledním zastupitelstvu byl navržený jednou z maminek dětí v mládežnických kategoriích. Vedení klubu HC Vlci jí i dalším rodičům sdělilo, že při zasmluvnění všech prostorů, které klub dosud bez smlouvy užíval, nebudou peníze na fungování mládežnických kategorií, a tak přišla za zastupiteli s prosbou o řešení situace. David Mánek za ANO navrhl řešit situaci odložením a ještě nějakou dobu nechat současný stav, kdy klub HC Vlci užívá část prostor bez smlouvy, a ještě s řadou dalších problémů. To by ale pohřbilo dosavadní snahu nastavit jasná pravidla, smlouvy a odpovědnosti, na kterých je v koalici shoda. Nakonec jsme napříč politickým spektrem na předsedech klubů společně domluvili a odsouhlasili řešení, které může pomoci, ale nebude protahovat. A totiž, že trváme na smluvním ukotvení veškerých vztahů a dodržování ceníku. Pokud ale klub HC Vlci předloží rodičům a zastupitelům závěrku účetnictví a kalkulaci na příští rok, ze které vyplyne, kolik peněz opravdu chybí, dle toho mu poté můžeme udělit individuální dotaci, která to pro letošek dorovná.

Diskuzi mimo neveřejnou poradu předsedů klubů si můžete přečíst v zápisu ze zastupitelstva v rámci bodu 15) Dopisy občanů: https://www.mestojablonec.cz/…/zastupitelstvo-21-09-2023/

Za klub Společně pro Jablonec

Lenka Opočenská, náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii

Petr Klápště, radní pro územní plánování

Štěpán Matek, jednatel Sportu Jablonec s.r.o.