❤Výjezd vedení města za inspirací a vzděláním. Jaké poznatky přinášíme z Bratislavy do Jablonce?

❤Chceme mít klíčovou koncepci pro udržitelnou dopravu, ochranu hodnot města i právní jistotu investorů.

–––––––––––—

❤VZDĚLÁVACÍ VÝJEZD VEDENÍ MĚSTA. JAKÉ POZNATKY PŘINÁŠÍME Z BRATISLAVY DO JABLONCE?

👉👉👉Poučit se z chyb druhých, 👉 inspirovat se dobrými příklady, 👉navázat kontakty. To jsou hlavní cíle vzdělávacích výjezdů vedení města. Po Frýdlantsku na jaře jsme teď navštívili BRATISLAVU, která je sice větší než Jablonec, ale řeší několik podobných problémů. Vybíráme nejzajímavější poznatky, které jsme přivezli do Jablonce:

1️⃣ Téma: REKONSTRUKCE STARÝCH LÁZNÍ

www.grossling.sk

Metropolitný Inštitút Bratislava (obdoba našeho KAMu a Oddělení strategického plánování dohromady) připravuje rekonstrukci historických lázní Grössling. Část budovy bude sloužit jako LÁZNĚ 💦(plavací a sedací bazény, sauny, masáže, relax zóny apod.) a část jako městská KNIHOVNA 📚📖a KAVÁRNA 🥂☕. Propojující téma je “PONOŘENÍ” (ponoření do četby, ponoření do vody). Příprava záměru spočívala mj, i v cestách do maďarských lázní, kde jsou tato zařízení vyhlášená. Architektonickou soutěž vyhráli italští OPPS Architettura. Mrkněte do fotogalerie. Nádhera.

Co nás ale zajímalo nejvíc je, jak stavěli byznys plán a stavební program, a kde se v tom inspirovali. A už víme, že ladili cílovou skupinu, uživatelskou zkušenost, kapacity a mix luxusních a základních služeb opravdu podrobně. https://www.instagram.com/grosslingbratislava/

2️⃣ Téma: ODPADY

Ve společnosti OLO (Odvoz a Likvidace Odpadů) 🥕🥕🥕jsme viděli nejen náměty na zlepšení svozu odpadů, ale také, jak vypadá špičková komunikace městské firmy s občany.

POUČENÁ VEŘEJNOST 👫👭👬 je základem úspěchu a úspěch přijde s perfektní propagací a kvalitní osvětou — krátká, ideálně i vtipná videa 🎥 (část videí dělá jako pantomimu i sám ředitel 💪💪💪), jasné a zapamatovatelné logo, srozumitelné instrukce, dobrá příprava, smart cíle, motivovaní zaměstnanci, kteří vědí co a proč dělají (tohle je opravdu poklad), hustit to do lidí a opakovat, opakovat, opakovat.

OLO 🥕🥕🥕tvoří kvalitní obsah, který lidem opravdu pomůže, a zároveň tak činí atraktivní formou, takže pro občany je osvěta ZÁBAVNÁ rozhodně to není suchopárná nuda. A když se to týká stěžejních změn, tak se nebojí vyrazit do terénu a dveře od dveří s lidmi mluvit, vysvětlovat, poradit. Při zavádění změn je třeba být trpěliví a vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat.

Mrkněte do komentářů na pár jejich instruktážních videí.

3️⃣ Téma: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DIGITALIZACE

Proč je to důležité ❓❓❓

Město velikosti Bratislavy (ale i Jablonce) potřebuje mít přehled napříč úřadem, co, kdo a kde dělá, na čem se zrovna pracuje, kdo je za co zodpovědný, sledovat termíny. Když projektové řízení nefunguje ❌❌❌(jako nyní v Jablonci, kdy jednotlivé odbory neví o projektech těch ostatních), snadněji se ztrácí informace a neplní termíny, občané, ale i zaměstnanci úřadu těžko zjišťují, v jakém stadiu přípravy daný projekt je, jestli se mu někdo věnuje, kdy bude hotový.

Na bratislavském magistrátu mají jednu jedinou CENTRÁLNÍ DATABÁZI PROJEKTŮ, jsou tam všechny velikosti, projekty tvrdé (stavby, rekonstrukce), měkké (posilování kompetencí, vzdělávání) i organizační (týkající se magistrátu, např proces tvorby Portálu občana). Všechny projekty mají jednotnou strukturu. Databáze je členěná do kategorií, které rozlišují projekty podobné.

❓A jak to dělají, že se s ní opravdu pracuje ❓

➡️Jednoduchým pravidlem, že do rozpočtu se nedostane projekt, který není v databázi.

V Jablonci na podobném projektovém zásobníku také již pracujeme v rámci digitalizace.

Konkrétní témata a poznatky k projektovému řízení a digitalizaci:

👉Jak na systém hodnocení a odměňování zaměstnanců navázaný na úspěch projektů ❓ V Bratislavě řeší zatím jen intuitivně, pracují na odměnách za milníky.

👉Jak se plánuje kapacita lidí (kapacitní plánování) ❓ Nyní se řeší jmenovacími dekrety, kde je uvedené, kdy jaké % z úvazku je dedikované na ten který projekt. Zatím není doladěné, jak vyvažovat kapacitu v provozní vs. projektové části úvazků.

👉Jak podporovat zaměstnance, když naběhnutí projektového řízení není snadné ❓ Probíhá projektový koučing = jeden zaměstnanec, který pomáhá startovat projekty, nastavovat, konzultuje, koučuje. A k tomu jsou jako backup ještě nasmlouvaní externí konzultanti, když se objeví opravdu složitá situace. Probíhá také setkávání projektových manažerů — výměna zkušeností + sdílení úspěchů. Postupně se plní databáze poučení z projektů, kde zaměstnanci anonymně popisují problémy a návrhy na zlepšení.

👉Jak předcházet průšvihům ❓ Portfoliové grémium je rada, která se pravidelně věnuje dohledu a řešení problémů v náročných a riskantních projektech, pravidelně se setkává a prochází, co se děje.

👉Jak na specifické změny, na které se nehodí projektový management ❓ Na IT a některé jiné aktivity jsou jiné postupy, systém produktových manažerů (místo projektových manažerů).

👉Jak je to se software❓Všichni používají jednoduchou databázovou user-friendly aplikaci, kde jsou základní informace o projektech, jejich stavu zpracování a dosažené milníky. A ti, kdo vedou složitější projekty, mají k dispozici sofistikovanější software, ostatní ho ale používat nemusí.

4️⃣ Téma: ZAPOJOVÁNÍ (PARTICIPACE) VEŘEJNOSTI

K čemu je to dobré ❓❓❓Díky dobře prováděné participaci jsou výstupy kvalitnější a lépe odpovídají potřebám obyvatel, prodiskutování záměru již od začátku šetří čas a náklady v budoucnu. Veřejnost má pak i v radnici větší důvěru ❤️.

Svůj čas nám poskytla konzultantka PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) Zora Pauliniová, která participaci v Bratislavě rozbíhala. Dostali jsme řadu zajímavých tipů a také jsme si všimli jakou práci si dávají s informováním o tom, co se od občanů dozvěděli, k čemu to vedlo a co se bude dít dál.

❌Co NENÍ participace ❓ Zatahování občanů do bezvýznamných rozhodnutí. Například hledání názvu pro nový most. Když to v Bratislavě jedna městská část udělala, dopadlo to tak, že se ankety zúčastnilo 18 tis. lidí a z toho 14 tis. hlasovalo pro název Most Chucka Norrise, protože přes Chucka taky nikdo neprojde.

😆😆🙈🙈

5️⃣ Téma: VEDENÍ MĚSTA A ZAVÁDĚNÍ ZMĚN

Navštívili jsme bratislavského primátora Matúše Vallo.

Od mezinárodní organizace The City Mayors Foundation dostal v roce 2021 jako primátor prestižní Cenu pro starostu budoucnosti (World Mayor Future Award), spolupracuje s Bloomberg Associates na inovacích, má vizi, nápady a srší energií. Perličkou je, že Matúš Vallo byl v roce 2013 v Jablonci a pomáhal nastartovat nápady pro veřejná prostranství (Městské zásahy, pamatujete?).

Krátce (ve 20 minutách) jsme se ptali na jeho zkušenosti:

👉Jak prosazovat kontroverzní, ale potřebná témata❓ Mít odvahu, počítat s tím, že část úřadu nebude chtít spolupracovat a že téma využije opozice a možná po volbách i kompletně zruší. Lidé očekávají, že se požadované změny budou dít mnohem rychleji a tahle očekávání budí zbytečná zklamání, magistrát má totiž setrvačnost a nové věci nejdou prosazovat zdaleka tak rychle a snadno, jak by si přál. Musí mít kolem sebe tým, kterému důvěřuje, a který ho ve vizi podpoří.

👉 Jak důležitá je komunikace a jak ji pomáhá on sám jako politik nastavit ❓ Komunikace směrem ven i dovnitř úřadu je super důležitá a závisí na tom úspěch projektu víc než z 50 procent. Je potřeba projekt komunikovat dlouho dopředu a mít vše perfektně připravené.

👉 Brání se bratislavský magistrát změnám a co se s tím dá dělat ❓ Brání a buď se lidé přizpůsobí, nebo někteří odejdou a nemusí to být nijak ve zlém. Ideální je si do týmu vzít lidi, kteří budou pro myšlenku nadšení.

👉Co mu dělá v primátorské funkci radost a jak si drží elán a energii ❓ Když ho na ulici zastaví lidé a poděkují mu za konkrétní věci, nebo prostě jen tak.

(Za náš klub Společně pro Jablonec potvrzujeme, že tohle je opravdu nabíjející 🥰)

–––––––––––––––––

❤️CHCEME MÍT PLÁN PRO UDRŽITELNOU DOPRAVU, OCHRANU HODNOT MĚSTA I PRÁVNÍ JISTOTU INVESTORŮ.

Zadáváme proto najednou 1️⃣ — územní studii charakteru území a 2️⃣ — koncepci mobility města. Dokument, který dohromady zkoordinuje hned několik důležitých agend města. Základní kostru zadání připravil Petr Klápště spolu s KAM. Zájemci o zakázku se mohou hlásit do 6️⃣. listopadu.

🔴Základním smyslem ÚZEMNÍ STUDIE je konkretizovat charakter území do jednoznačných zásad a tím pomoci naplnit především následující body:

👍Zvýšit předvídatelnost rozhodování tím, že budou nastavena jednoznačná pravidla popisující charakter v území. Investoři, projektanti, pořizovatel i samospráva je budou moci interpretovat co nejvíce shodně a nebude docházet ke sporům, nedorozuměním a z nich plynoucích průtahů v přípravě stavebních záměrů jako dosud.

👍Ochránit hodnoty charakteru města, aby ho nová zástavba nenarušila nebo ideálně zlepšila. Věnovat pozornost stavbám, terénním úpravám a změnám vegetace tak, aby nové záměry v území rozvíjely hodnotný charakter a v problematických lokalitách přispěly k vytvoření charakteru nového.

👍Zefektivnit přípravu stanovisek o souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování díky jednoznačným pravidlům pro charakter území a preciznímu odůvodnění a ušetřit tím práci úředníků.

👍Zhodnotit potenciál rozvoje pro zastavitelné plochy a pro proluky ve stabilizovaném území potenciál jejich zastavění z hlediska vlivu na urbanistickou strukturu města a tím pomoci stanovit rozvojové priority.

➖➖➖➖

🔴KONCEPCE MOBILITY naplňuje sedm opatření, které navrhl “Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030” schválený zastupitelstvem v minulém volebním období a ke kterému jsme řadou podnětů přispěli i z opozice.

❓❔❓❔Základním smyslem Koncepce mobility je stanovit zásady pro obnovu a navrhování veřejných prostranství ve městě a zkoordinovat budoucí projekty dopravního značení a vymezování obytných zón a zón 30 tak, aby jejich zadávání bylo efektivní, ekonomické a koncepční. To znamená laicky, aby se značení nemuselo stále po kouskách předělávat, protože někde nefunguje nějaká návaznost. Z hlediska efektu na život ve veřejných prostranstvích a mobilitu má koncepce pomoci naplnit následující cíle:

👍Navrhnout rozsah zón 30 a obytných zón a cykloinfrastrukturu (stojany, úschovy) a tím pomoci zvýšit bezpečnost a komfort chodců a cyklistů při pohybu městem a podpořit tak zvyšování podílu aktivní a udržitelnější dopravy na dopravním výkonu a zlepšení zdraví obyvatel,

👍Nastavením podmínek pro rozvoj zasakování, retence srážkové vody a zelené infrastruktury zlepšit adaptaci prostředí města na klimatické změny a ekosystémové služby zelené infrastruktury.

👍Zlepšit podmínky pro pobyt ve veřejných prostranstvích a tím podpořit setkávání obyvatel a budování vztahů mezi lidmi i vztahu k místu.

🤏🤏🤏Podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě zde: https://www.mestojablonec.cz/…/jablonec-hleda…

Celé zadání si můžete přečíst zde: https://nen.nipez.cz/file?id=1837478604

––––––––––—

Uf.

To byl zase dlouhý text 😆😆😅

Připravili pro vás: Lenka Opočenská a Petr Klápště, s podporou pár nadšenců v týmu.

(Nezapomeňte, co dělá radost bratislavskému primátorovi, udělá radost i nám :-))