🟢 Participativní rozpočet Vyšperkuj Jablonec odstartoval. Zapojte se!

🟢 Městská zeleň na chvostu priorit. Co brání tomu, aby prosperovala?

🟢 Nový sál na crossfit v městské hale plně v provozu

🟢 Wellnes v areálu atletické haly prošel rekonstrukcí a opět funguje

🟢 Výstupy strategického oddělení březen-září 2023

🟢 Přesun překladiště a sběrného dvora z Proseče na Brandl. Sen nebo skutečnost?

🟢 Fotosoutěž Vyšperkuj Jablonec přinesla desítky inspirací.

🟢 Handicapovaná zvířata nachází domov v liberecké ZOO

———————

💸 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET VYŠPERKUJ JABLONEC ODSTARTOVAL. ZAPOJTE SE!

https://www.vysperkuj-jablonec.cz

💡 Máte zajímavý nápad, jak vylepšit veřejný prostor své čtvrti?

🪑 Kde vytvořit nové místo pro setkávání (veřejné ohniště, lavičky)?

⚽Kam instalovat nové herní či sportovní prvky pro děti a mladé, seniory?

🌼 Jak podpořit veřejnou zeleň (osázené truhlíky, jedlé stromy a keře)?

🎈 Co uspořádat za sousedskou, komunitní nebo veřejnou akci?

CO, KDE, JAK a s KÝM udělat společný veřejný prostor hezčí, příjemnější, atraktivnější a kultivovanější?

Město vyhlásilo participativní rozpočet a i vy, pokud vám bylo 15 let, se můžete aktivně zapojit!!! Už se nám sešlo 6 návrhů, tak přidejte i svůj 🥰🤗. Máte čas do 1️⃣0️⃣. listopadu. Tak hurá do toho 🥳

———————

🌳🌳🌳 MĚSTSKÁ ZELEŇ DOSUD NA CHVOSTU PRIORIT. CO BRÁNÍ TOMU, ABY ZELEŇ VE MĚSTĚ LÉPE PROSPEROVALA? A JAK TO ŘEŠIT? 🌳🌳🌳

Tento týden jsme v pracovní skupině začali řešit další bolest, která se zeleně ve městě týká. Městská zeleň má totiž mnohem horší podmínky pro život než ta ve volné přírodě. Je příliš ovlivňovaná lidskou činností.

Jestli budou městské stromy v dobré kondici, záleží zcela určitě na dvou skutečnostech:

1️⃣ na finančních prostředcích, které máme z rozpočtu k dispozici,

2️⃣ na znalosti, zkušenosti a šikovnosti odborníků na úřadě a těch, kteří se externě na péči o zeleň a jejím rozvoji podílejí.

Ale také na občanech samotných.

Při podrobnější analýze, co vše může na existenci stromů 🌳🌳🌳ve městě působit, je zřejmé, že stav zeleně může silně ovlivňovat celá řada skutečností, které se zelení zdánlivě nemají vůbec nic společného:

💔Když se ve městě provádějí zásahy technického charakteru, což může být např. pokládka inženýrských sítí, nová výstavba či opravy stávajících staveb, stromy jsou obvykle to poslední, na co se ostatní profese nebo soukromé osoby ohlížejí. Třeba ne záměrně, ale prostě proto, že tak byli celý život zvyklí. Mnozí mají pocit, že zeleň vydrží vše.

💔 Mnoho lidí tvrdí, že má rádo přírodu. Ano má, ale často se to netýká dřevin v jejich bezprostředním okolí. A tak se někteří snaží dělat všechno proto, aby jim bylo umožněno strom pokácet a někteří jdou dokonce tak daleko, že jej záměrně poškodí, aby strom pokácen být musel.

💔 Když si někdo rekonstruuje nebo staví dům, mnohdy se potřebuje zeleně zbavit, protože mu ve stavbě překáží. Stavba je pro něj důležitější. Často je ale důvodem ke kácení i zastínění (např. bazénu), opad listí, přítomnost hmyzu aj. Ochrana majetku a pohodlí je prioritou.

💔 Když se opravuje komunikace nebo chodník, mnohdy dochází k výraznému, byť třeba neúmyslnému, narušení kořenového systému či koruny stromu technikou.

💔 Když se projektuje nový záměr (budova, komunikace, sítě, veřejné osvětlení…), odborníci na zeleň zpravidla dostanou projekt k připomínkování až ve fázi, kdy je dokončen. Jakékoliv změny ve prospěch zeleně jsou obvykle náročné a vyžadují další čas.

💔 V průběhu výstavby samotné často dochází k nepředpokládaným změnám, které mohou mít dopad na zeleň stávající i tu navrženou. Vzniklou situaci je třeba řešit tzv. za pochodu, aby nedocházelo ke zdržení stavby.

💔 Městská zeleň 🌳🌳🌳 navíc trpí zimním zasolováním, očůráváním psy, zhutněnou půdou, přehříváním okolních tmavých povrchů, je stresovaná letními suchy a nedostatečným prokořenitelným prostorem, který je příliš malý zejména v případech, kdy jsou stromy obklopeny zpevněnými plochami.

Zeleň 🌳🌳🌳je, zdá se, prostě tak nějak na chvostu priorit 😢😕🥺

A přitom ❗️ — jak v případě nutnosti urychlíte stavbu silnice nebo budovy? No, urychlíte to tak, že vyčleníte mnohem víc peněz a pracovníků, aby dílo dokončili.

Jak ale urychlíte růst stromu⁉️ Jak uděláte za dva roky z 5letého vysazeného odrostku 40letý dospělý strom, který plní základní ekologické funkce? Pomůže mu víc peněz 💲💲? Milion? Dva? Miliarda?

Pochopitelně nepomůže nic. Růst stromu samozřejmě nikdo neurychlí, i kdyby se u něj celý svět modlil ⛪️.

Strom potřebuje ČAS. Potřebuje dostatek vláhy a prostoru pro kořeny, kyprou půdu, živiny a hlavně, aby ho lidé chápali jako rovnocenného partnera, aby nebyl znevýhodněn oproti všem inženýrským sítím, plynovému a kanalizačnímu potrubí, komunikacím a stavbám obecně.

Protože jakmile dopustíme, že o stromy ve městě z jakéhokoliv důvodu přijdeme, smiřme se s tím, že stromy ve městě nebudou nebo budeme muset investovat stovky tisíc do nových výsadeb a intenzivní péče, čekat a doufat, že se mladé stromy uchytí.

Jaké je řešení? 🤔🤔🤔

Možnosti jsou, ale potřebujeme spolupráci ostatních profesí a určitě (!) i občanů:

☑️Už od prvního okamžiku přípravy projektu počítat s tím, že stromy ve městě chceme a připravit jim dobré podmínky pro život. A že mají stejnou, ne-li větší důležitost než technické části projektu.

☑️Na začátku projektového záměru dobře zaměřit skutečný průběh podzemních zařízení, aby nedocházelo k tomu, že nás reálné vedení sítí překvapí a významně to ovlivní prostor určený pro zeleň.

☑️Mít kvalitnější vstupní data o zeleni a to ke všem etapám výstavby.

☑️Počítat s tím, že nově vysazený strom poroste, bude rozšiřovat svoje kořeny a zvětšovat korunu, které budou v budoucnu značně ovlivňovat okolní prostředí.

☑️ Dodržovat projektovou dokumentaci a pokud má dojít k odchylce, zohlednit i potřeby zeleně.

☑️ Používat šetrnější nářadí — pro odkrytí kořenů místo těžké techniky například pneumatický rýč.

☑️ Už při přípravě jakékoliv sebemenší opravy, rekonstrukce nebo stavby informovat pracovníky magistrátu o záměru a přizvat je ke konzultaci.

☑️ Především ale nepovažovat stromy za nepřátele, chovat se k nim s úctou. Stromy jsou těmi, kdo ke své existenci nepotřebují člověka, naopak člověk stromy bezesporu potřebuje z mnoha důvodů.

📜 Závěr?

Budeme na těchto věcech pracovat, ale výsledky se projeví až za nějaký čas.

CO MŮŽETE DĚLAT VY?

- Sebevědomě hájit zájmy zeleně na svých pozemcích.

- Jako investoři se snažit hledat taková řešení, která zachovají stávající zeleň

- Poskytnout svým stromům optimální podmínky k žití.

- Vyvíjet tlak na politiky, aby dávali zeleni ve městě důležitost a prioritu.

Děkujeme, že nám s tím pomůžete 🥰❤🌳🌳

———————

🚮🚯🗑 PŘESUN PŘEKLADIŠTĚ A SBĚRNÉHO DVORA Z PROSEČE NA BRANDL — SEN NEBO SKUTEČNOST?

Začínáme připravovat záměr přesunu sběrného dvora a překladiště z Proseče na Brandl, kde je nyní volný areál po výtopně.

V pátek se ve všech dotčených areálech (Proseč, Brandl, Belgická ul.) sešla část vedení města (Lenka Opočenská, Jakub Chuchlík, Petr Klápště, Petr Roubíček, Jaroslav Šída) spolu se zástupci Severočeských komunálních služeb a zaměstnanců odboru Městské ekologie, s cílem zjistit, kde se záměry a preference dotčených stran protínají, a která témata bude třeba dále vyjasnit.

Proč chceme areál stěhovat ❓

Nová lokalita je dál od obytné zástavby a hlavně je tam velký výškový rozdíl a les tlumící hluk. Zklidnění dopravy je pozitivum velké, pro stovky lidí, zároveň se nebudou tolik ničit ulice, které nejsou na těžké náklaďáky dimenzované. V území je už připravený vodovod a kanalizace za peníze města na obytnou zástavbu. V neposlední řadě potřebujeme nutně řešit ekonomickou a ekologickou udržitelnost systému odpadového hospodářství, což bez určité nezávislosti na jiných zpracovatelích odpadu nepůjde.

Se záměrem přestěhování bude spojeno mnoho strategických rozhodnutí, které si vyžadují důkladnou přípravu a rozmyšlení. Musíme si zodpovědět základní otázky: ❓Které všechny aktivity odpadového hospodářství chceme, aby se na Brandlu odehrávaly?

❓Jak vyřešit pozemkové a majetkoprávní vztahy?

❓Chceme na Brandlu vlastní kompostárnu?

❓Chceme odpad energeticky využívat?

❓Kdo všechno bude investorem?

❓A kdo provozovatelem?

❓Kolik to celé bude stát?

❓Bude možné čerpat nějaké dotace?

❓Vyplatí se to vůbec?

A tak dále….

Pro realizaci záměru bude nutné mít kladné stanovisko EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), což může trvat i pár let.

Samotné přestěhování tedy určitě přesahuje toto volební období, ale důležité je už konečně začít. Uděláme maximum, abychom v tomto volebním období v přípravě pokročili co nejdále.

———————

🤩🤸‍♀️🏋️‍♀️NOVÝ SÁL NA CROSSFIT V MĚSTSKÉ HALE JE PLNĚ V PROVOZU

Rok opuštěný prostor po spinningu v Městské hale je po rekonstrukci opět využíván. Po probehnuvší rekonstrukci se v něm nachází nový sál na kondiční přípravu, kruhový trénink a crossfit. Sál nově využívají sportovní oddíly i skupiny. Připravujeme jeho zprovoznění i pro jednotlivce, kteří si ho budou moci rezervovat pomoci rezervačního systému na stránkách www.sportjablonec.cz

🥳🥳☀️WELLNESS V AREÁLU ATLETICKÉ HALY NA STŘELNICI OPĚT V PROVOZU

Úspěšně jsme dokončili rekonstrukci arealu Wellness v atletické hale. Prostor byl kompletně zničen požárem. „V únoru jsem sliboval jeho znovuotevření ještě v této sezóně a diky společnému úsilí jsme to splnili.” Na základě této zkušenosti jsem nechal zrevidovat všechny požární bezpečnostní dokumenty a předpisy na všech sportovištích. V současné době je vše dle právních předpisů. Po několikaletém přehlížení má správce městských sportovišť všechny dokumenty a postupy v pořádku. Štěpán Matek.

–––––––––

✨🛠VÝSTUPY STRATEGICKÉHO ODDĚLENÍ BŘEZEN-ZÁŘÍ 2023

👩‍👩‍👧‍👧TÝM

Od 1.9.2023 7 členů a členek týmu — 2 kanceláře — 5 úvazků

📑AGENDA

zahájení nejméně 4 koncepčních dokumentů (klima, bydlení, sport a rekreace, oživení centra města)

revize nejméně 2 stávajících dokumentů (strategie Jablonec 2030 a koncepce SMART CITY)

podány 3 projekty INTERREG

100 sdílených kol a 30 stanovišť

🤝SETKÁNÍ S OBČANY

7 setkání s občany/ v průměru 35 účastníků/ účastnic/ 7 facilitátorek/ 95% osob, které vyplnily anketní lístek, bylo se setkáním spokojeno

6x akce ve veřejném prostoru ve spolupráci s KAM – 3x konzultace s veřejností k soutěži na Tyršův sad, 1x mapování na Horním náměstí, 1x plánovací setkání po sídlišti Mšeno.

📸 VYŠPERKUJ JABLONEC

fotosoutěž — 51 návrhů od 31 osob, 6 návrhů si odneslo odměny

participativní rozpočet — 4 miliony korun, 7 částí města

🎈EVENTY

Jak na udržitelné obce - seminář

Metodické setkání s osadními výbory - seminář

Musíme si pomáhat — workshop pro podnikatele / 15 přihlášených /11 témat k diskusi a navázání spolupráce

🌳 KLIMAKONCEPCE

727 respondentů a respondentek

program URBACT — 1,8 mil. Kč na expertní práce, síťování, tvorbu udržitelných řídících nástrojů a postupů

9 zahraničních partnerských měst včetně Jablonce

———————

📸 FOTOSOUTĚŽ VYŠPERKUJ JABLONEC PŘINESLA DESÍTKY INSPIRACÍ.

Fotosoutěž Vyšperkuj Jablonec skončila 10. září. Došlo do ní 5️⃣1️⃣ návrhů s inspirativními nápady z letních cest Jablonečanů po republice i v zahraničí, jak by bylo možné obohatit veřejný prostor také v našem městě.

Vítězné 3️⃣ návrhy vybírala komise ve složení Dita Procházková a Pavla Müllerová z kanceláře architektury města, podnikatelka Zuzana Slámová a ředitelka SUPŠ a VOŠ Martina Picko-Baumannová s předsedající náměstkyní pro životní prostředí a strategii Lenkou Opočenskou.

Primárním cílem fotosoutěže bylo sebrat inspiraci pro participativní rozpočet Vyšperkuj Jablonec.

🥇První cenu — návštěvu České mincovny — si odnese autorka snímku Průchozí fontánky Dana Brouzdová, která přesvědčila porotu o nezbytnosti zakomponovat do města více vodních prvků. 🥈Druhé místo a dva lístky na koncert patří Sylvii Staňkové za dětské hřiště z Litomyšle s neobvyklými herními prvky, jež mají i didaktický účel. 🥉 A o třetí místo se podělily dva příspěvky — dvě vstupenky do kina si odnese autor fotografie neobvyklých laviček pro náctileté v Poličce David Škorpík, a Barbora Janoušková, která zaujala komisi snímkem pítka, u kterého se může občerstvit pán i jeho zvířecí kamarád.

🏅Komise udělila také dvě zvláštní ceny, a to večeře s náměstkyní Opočenskou. První připadla Petru Brouzdovi za Časovou osu v Chebu, kdy na dlouhém krytu dešťového kanálu jsou vypsána důležitá data z historie města. Druhým výhercem je Dana Brouzdová, ta zaslala snímek malebného Náměstí republiky z rumunského města Fagaraš. Všechny soutěžní návrhy najdete ve fotogalerii na www.mestojablonec.cz.

Oceněným, ale i ostatním, kteří se zúčastnili, velice děkujeme za zaslané fotografie a zapojení do soutěže. Fotografie zveřejňujeme znovu v galerii.

V komentářích najdete odkaz na video magazín.

———————

🦌🐗🐰🦉HANDICAPOVANÁ DIVOKÁ ZVÍŘATA NACHÁZÍ DOMOV V LIBERECKÉ ZOO

Rada města poskytla dar 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ZOO Liberec, kterým se podílíme na hrazení nákladů spojených s péčí o handicapované volně žijící živočichy přijaté z území města Jablonec nad Nisou v roce 2023. Když takové zvíře najdete, volejte přímo do organizace ARCHA do Liberce na tel. 728 040 610.

––––––––

Dnešní report pro vás připravili:

Lenka Opočenská, náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii

Štěpán Matek, jednatel Sportu Jablonec, s.r.o.