🔵Dáváme do pořádku městská sportoviště — každý krok se počítá

🔵Sociální problémy v Jablonci a jak dlouho bude trvat, než se vyřeší

🔵Rekonstrukce městských bytů

🔵Jak čisté máme v Jablonci ovzduší?

🔵Čistota vody v přehradě do budoucna

🔵Posílení ochrany stromů ve městě

🔵Kompromis pro Jablonecký hokejový klub — přechodný ústupek, rozhodně ne definitivní řešení.

🔵Odpuštění zápůjčky SKI Klubu

🔵Krátce k LED panelům na Střelnici

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🔵 DÁVÁME DO POŘÁDKU MĚSTSKÁ SPORTOVIŠTĚ — KAŽDÝ KROK SE POČÍTÁ

Rada města ve čtvrtek 19.6. schválila návrh záměru rekonstrukce skříněk na plaveckém bazénu 🏊🏊‍♂️🏊‍♀️, který připravil Štěpán Matek. Z hlediska návštěvníka je úložný prostor jednou z prvních věcí, kterou na kvalitě služeb ocení. Původní skříňky slouží na bazénu přes 20 let a je to na nich nesmazatelně znát. Sport Jablonec tedy kompletně zrekonstruuje všech 360 skříněk v pánských i dámských šatnách.

Štěpán zároveň jako jednatel zadal práci na vylepšení možností odbavovacího systému na bazénu. Na bazénu přibude nový pokladní terminál. Systém umožní odbavení návštěvníků bez fronty na pokladně, protože bude možné projít terminálem a otevřít si skříňku pomoci čipové karty (permanentky) nebo aplikace v mobilu. Je to počátek série změn, které směřují k zefektivneni plynulosti provozu.

Od 1.1.2024 bude uzavřen Liberecký bazén ❌😳😳😳a dá se očekávat výrazný nápor na náš bazén v Jablonci.

–––––––––––––-

🔵 SOCIÁLNÍ PROBLÉMY 😢😢😢, které trápí každého, kdo se pohybuje v centru města a vnímá stále se zhoršující situaci, snad najdou řešení. Nebude to hned, ale někdy se začít musí.

Téma je politicky nepopulární, protože lidé vnímají pomoc sociálně vyloučeným lidem jako nespravedlnost.

Ale to je omyl.

Stanoví-li si město podmínky, za jakých chce těmto lidem pomáhat, a bude dohlížet na jejich dodržování (stabilní zaměstnání, pravidelná školní docházka apod.), může rodinám z ubytoven pomoci dostat se z dluhů 💵💴💶a z bydlení, které je nedůstojné, pouze generuje spoustu dalších problémů a tvoří sociálně vyloučené lokality. Problémy se potom přelévají dál a nám vyrůstá generace dětí, která nemá uspokojivý vzor a situace se bude jenom zhoršovat.

Téma sociálního začleňování je téma náročné a dlouhé, zasahuje do mnoha profesí a sektorů a rozhodně přesahuje možnosti jednoho volebního období. My se však takových témat nebojíme. Proto jsme navázali užší spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a připravujeme memorandum o spolupráci. Sociální vyloučení se řešit musí, jinak se budou v Jablonci tvořit další gheta jakým je už nyní například ubytovna Neptun. Držte nám palce ✊✊✊✌️✌️✌️.

––––––––––––––-

🔵 REKONSTRUKCE MĚSTSKÝCH BYTŮ — začínáme připravovat koncepci bydlení, která je důležitá pro dobrou správu městských bytů 🏗🏢🛕, jejich rozvoj, parametry přidělování, cenovou politiku 💵💵💵, postupnou rekonstrukci, shánění externích finančních zdrojů 💶💶💶apod. Probíhají jednání o spolupráci s externisty, kteří nám mohou pomoci rekonstrukce městských bytů urychlit.

–––––––-

🔵 JAK ČISTÉ MÁME V JABLONCI OVZDUŠÍ 🫧🫧🌫❓- Na magistrátu v tuto chvíli není profese, která by se koncepčně věnovala ochraně čistoty ovzduší. Vymýšlíme tedy způsob, jak zajistit dlouhodobé (průběžné) i krátkodobé (intenzivní) měření čistoty ovzduší, zjišťujeme, jaká je podpora Kraje nebo státu, kdo by se tomu mohl na městě věnovat, co všechno chceme sledovat a monitorovat. Zatím jsme ve fázi diskuzí a vymýšlení a určitě to bude téma dlouhodobé. Mrkněte třeba na https://ceet.vsb.cz/vec/cs/smokeman-zasahuje/ 🙂

–––––––––––

🔵 ČISTOTA VODY V PŘEHRADĚ V DALŠÍCH LETECH 🍃🍃🍃💦💧💦- Mapujeme technologické možnosti a finanční náročnost, jak v dalších sezónách zajistit čistou vodu 💧💧💧v přehradní nádrži. Nemůžeme však jednat pouze sami za sebe — přehrada Mšeno je ve vlastnictví Povodí Labe, nikoliv města. Přehrada je v první řadě protipovodňové vodní dílo, ne veřejné koupaliště, což nám rozhodovací možnosti značně zužuje.

–––––––––

🔵 POSÍLENÍ OCHRANY STROMŮ VE MĚSTĚ 🌳🌳🌳- péče o zeleň není jen a pouze v rukách správců zeleně. Do značné míry závisí stav a kvalita zeleně na dalších profesích a běžných občanech (viz Report z 2.-8.10. článek Zeleň dosud na chvostu priorit). Rozběhli jsme jednání s profesemi, které do ochrany a péče o zeleň svými aktivitami promlouvají a hledáme, kde se dá ochrana zeleně posílit.

‼️ Ve středu 1. listopadu se na toto téma koná velmi zajímavá konference ❤️❤️❤️ (účast zdarma) v Praze. Více zde: https://www.adapterraawards.cz/cs/Konference…

––––––––––––—

🔵KOMPROMIS PRO JABLONECKÝ HOKEJOVÝ KLUB 🏒🥅🏒- PŘECHODNÝ ÚSTUPEK, ROZHODNĚ NE DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ.

Rada města schválila návrh nájemní smlouvy pro TJ HC Jablonec na pronájem ledu a užívaných prostor na zimním stadionu. Smlouva bude po jejím podpisu platná od 1. 11. 2023 do 31. 12. 2023 s možným prodloužením do konce sezóny 31. 3. 2024. TJ HC bude moci užívat ledovou plochu v rámci měsíční paušální částky 8400,- vč DPH a šatny pro mládež za částku 18000,- vč DPH.

🕐🕘🕡Hodiny na ledu v rámci paušálu jsou přesně vymezeny tak, aby plně pokrývaly tréninkové a zápasové potřeby klubu pro mládež a zároveň bylo umožněno zachování přístupu na led i dalším uživatelům z řad organizované veřejnosti a i .

Prostory a hodiny na ledu, které využívají dospělí členové A-týmu bude klub platit podle ceníku tak, jak to platí i pro druhý registrovaný klub HC Gepardi. Takto velkorysé podmínky nemá k dispozici žádný sportovní oddíl v našem městě.

⁉️Proč jsme přistoupili na takový nesystémový kompromis⁉️

Vedení klubu HC Vlci se rozhodlo v případě, že neprosadí takovéto podmínky, KLUB ROZPUSTIT 😠. Místo toho, aby hájili zájmy svých členů a jejich rodičů nechali veškeré jednání s městem NA RODIČÍCH. My všichni, kteří jsme kompromis podpořili, jsme tak učinili V ZÁJMU MLADÝCH SPORTOVCŮ a jejich rodičů. TJ HC Vlci mají rok (‼️) na to se připravit, že od příští sezóny budou hradit takové nájemné, které odpovídá schválenému ceníku. ŽÁDNOU VÝJIMKU JIŽ NEPŘIPUSTÍME. Takto to ostatně dělají všechny ostatní oddíly v našem městě, které zastupují dohromady tisíce dětí.

––––––––––––––

🔵 ODPUŠTĚNÍ ZÁPŮJČKY SKI KLUBU ⛷⛷⛷❄️❄️

Zastupitelstvo města odpustilo část splátek zápůjčky SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s.

Skiklub přijde na základě konsolidačního balíčku schváleného sněmovnou o provozní dotace z Národní sportovní agentury. Takže nebude schopen zároveň zachovat plnou činnost a splácet.

Obrátili se na město s žádostí o odpuštění zbývajících splátek 4️⃣0️⃣0️⃣ tis. Kč z původní zápůjčky ve výši 2️⃣ mil. Kč, kterou klub využil na spoluúčast investiční dotace na projekt “Rozšíření kapacity zázemí běžeckého areálu Břízky – kolečko”. Město na tuto akci klubu přispělo formou dotace ve výši 1️⃣5️⃣ % investičních nákladů formou prominutí části splátek. Jiné kluby v podobné situaci dostaly od města přitom obvykle dotaci ve výši 30% investičních nákladů.

Jaké byly možnosti reagovat?

1️⃣/ Nevyhovět. Klub ale není schopen zároveň provozovat Kolečko a splácet.

2️⃣/ Deklarovat, že všechny kluby budou mít rovné podmínky dotace na investiční akce ve výši 30% z celkových nákladů a promítnout to zpětně i Skiklubu. A započíst dotaci oproti splátkám zápůjčky. To by ale znamenalo nejen odpustit zbytek splátek, ale navíc i doplatit do výše 1 mil. Kč.

3️⃣/ Neodpustit zbývající splátky, ale udělit jednorázovou dotaci na provoz Skiklubu. Jednorázovými nesystémovými dotacemi je ale třeba šetřit, nebo se z dotací stane jen závod, kdo se bude hlasitěji dotace dožadovat.

4️⃣/ Odpustit zbývající splátky.

Z těchto možností se odpuštění zbývajících splátek jeví jako nejméně problematické, byť z toho radost nemáme.

––––––––

🔵 KRÁTCE K LED PANELŮM NA STŘELNICI

Zastupitelstvo schválilo provozní dotaci Sportu Jablonec s.r.o. na nákup techniky na údržbu trávníků a reklamních LED panelů 🖥🖥🖥. LED panely budou pronajaty FK Jablonec ⚽️⚽️⚽️na promítání reklam a aktualit o akcích v Jablonci při fotbalových zápasech a město je využije na promítání na 3-5 akcí za rok. Politika je o kompromisech a dohodnuté podmínky nájmu vnímáme jako solidní, takže jsme návrh podpořili, i když vidíme priority jinde.

Z komunikace opozičního ANO to vypadá skoro jako bychom dali panely fotbalistům zadarmo, tak to ale není a na to bychom rozhodně nepřistoupili.

––––––––––––––––—

Osadní výbor Mšeno nad Nisou uspořádal v sobotu Úklid kolem přehrad. Lenka Opočenská se zapojila s dětmi, prošli hřiště u Bašty, přilehlý remízek a prostor pod hrází. Sebrali celkem jeden pytel odpadků složené převážně z malých papírků, útržků a drobných obalů.

Díky osadnímu výboru za jejich snahu zkrášlovat naše okolí ❤️.

Ve Ždáru nad Sázavou (mimochodem je také zapojený do programu Urbact, stejně jako Jablonec) uvažují o pořízení sdílených kol 🚲🚲🚲. Lenka Opočenská byla na dálku připojena na komisi rozvoje města, sdílela jabloneckou zkušenost a zodpovídala dotazy.

Lenka Opočenská byla pozvaná na závěr projektu Stromy v proměnách času 🌳🌳🌳, který probíhal celý rok na Liberecká. Celoroční program vedla Vendula Palatová z Ekocentra Vikýř, zapojily se druhá a čtvrtá třída. Děti si na závěr programu vysadily u školy dvě jabloně 🌳🌳, ochutnaly staré odrůdy jablek 🍎🍏, lažanské mošty, štrúdl a jablečný koláč. Velké poděkování zapojeným učitelkám, dětem a lektorce ❤️🙂.

––––––––––

Ptejte se, piště komentáře, zapojte se. Pomůžete nám tím 🙂❤️.

Děkujeme ❤️❤️❤️

Lenka Opočenská

Štěpán Matek

Petr Klápště