REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 6.12. — 10.12.2023 tentokrát s mnoha otázkami k vám, čtenářům.

Sledujte čtvereček 🟥a tři otazníky ❓❓❓

😉

––––––––––––––––––––––-

🔵 Jaké jsou vaše zkušenosti se ZIMNÍ ÚDRŽBOU odjinud?

🔵 Jak byste vy nastavili HLASOVÁNÍ v participativním rozpočtu Vyšperkuj Jablonec?

🔵 Plánování nových ulic, aby byla ZIMNÍ ÚDRŽBA LEVNĚJŠÍ.

🔵 Jablonecká KLIMATICKÁ KONCEPCE bude pojata netradičně. Efektivněji.

🔵 Spolupráce s TALLINNEM pokračuje.

🔵 Jak by měla vypadat další spolupráce s PODNIKATELI?

🔵 Nové tašky na odpad. Tentokrát na KOV.

––––––––––––––––––––––-

🔵 JAKÉ JSOU VAŠE ZKUŠENOSTI SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU ODJINUD? ❄️❄️❄️

Promýšlíme efektivnější, ekonomicky udržitelný a environmentálně příznivější model zimní údržby. Osvědčené a účinné postupy nám můžou být dobrou inspirací.

Zajímá nás, s čím jste se setkali v jiných českých nebo zahraničních městech.

🟥 Čím a jak ošetřují silnice a chodníky ❓❓❓

🟥 Natrefili jste na jiný způsob údržby než obvyklou jabloneckou sůl, štěrk a písek❓❓❓

🟥 Jak jste byli jako uživatelé spokojeni s jiným typem údržby ❓❓❓

Pište nám do komentářů.

Děkujeme.

––––––––––––––––––––––-

🔵 JAK BYSTE VY NASTAVILI HLASOVÁNÍ V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU VYŠPERKUJ JABLONEC?

Do participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec dorazilo 121 nápadů. Počet se pravděpodobně sníží, některé nápady výrazně překračují rozpočet, nejsou na pozemcích města nebo svým charakterem spadají do běžné údržby.

Po revizi nápady odhadem naceníme, zkonzultujeme s osadními výbory a pošleme dále do hlasování.

🟥 Zajímá nás váš názor na následující pojetí hlasování:

🟥 Hlasování zohledňující především rezidenty

= obyvatel z dané čtvrti může hlasovat pouze pro projekty ve své čtvrti

➕Výhoda: rezidenti si rozhodují o projektech ve své čtvrti sami, lidé z ostatních čtvrtí jim svými hlasy nemohou prosadit nápady, které rezidenti nechtějí.

➖Nevýhoda: obyvatelé jiných čtvrtí nemohou ovlivnit nápady, které by rádi využivali také, protože v dané čtvrti sice nebydlí, ale tráví čas (pracují, rekreují se apod.)

🟥 Hlasování nezohledňuje pouze rezidenty

= obyvatel Jablonce může své hlasy použít pro kterýkoliv projekt bez ohledu na čtvrť

➕ Výhoda: lze ovlivnit projekty i v jiných čtvrtích než v té své

➖ Nevýhoda: odlehlejší části nebo ulice, kde nejsou tak aktivní komunity nebo nebydlí tolik lidí, si nebudou mít šanci prosadit nápady, které by chtěly, protože je obyvatelé jiných čtvrtí přehlasují.

🟥 Udělování negativního hlasu

= každý obyvatel Jablonce bude moci udělit několik preferenčních hlasů a jeden negativní

➕ Výhoda: nápadům, které si opravdu nepřejete, můžete udělit negativní hlas

➖ Nevýhoda: vnáší to do participativního rozpočtu konfrontační náboj

🟥 Hlasování připravujeme a zajímá nás: jak to vidíte vy ❓❓❓ Prostor máte v komentářích. Děkujeme za váš názor.

––––––––––––––––––––––-

🔵 PLÁNOVÁNÍ NOVÝCH ULIC, ABY BYLA LEVNĚJŠÍ ZIMNÍ ÚDRŽBA

V uplynulém týdnu jsme s projektanty a investorem řešili podobu ulic již v několikáté územní studii — tentokrát v Kokoníně mezi ulicemi Kaštanová a Maršovická.

Jedná se o typickou situaci: územní plán v roce 2017 povolil na daném místě novou zástavbu a teď se musí odsouhlasit podoba parcelace a veřejných prostranství.

Možná vás to překvapí, ale většinu času zabralo ladění tvaru komunikací a pravidel pro oplocení kvůli optimalizaci zimní údržby. V řadě míst po městě máme zejména okrajové ulice v Jablonci v podobě zesložiťující a prodražující zimní údržbu. Sníh tam vyhrnout jde, ale složitým způsobem, který stojí spoustu nafty a času řidičů vozidel zimní údržby. Petr Klápště již v minulosti od pracovníků technických služeb zjišťoval, jaké jsou to situace. Jedná se třeba o křižovatky, kde nejde sníh vytlačit za krajnici jedním plynulým pohybem či úzkou krajnici s plným plotem, kde při vyšší rychlosti hrozí vyvalení plotu, ale i další případy, kdy musí řidič jet zbytečně pomalu, zbytečně couvat nebo projíždět stejné místo vícekrát. A tohle všechno teď zohledňujeme již od prvotního návrhu řešení lokality.

––––––––––––––––––––––-

🔵 JABLONECKÁ KLIMATICKÁ KONCEPCE BUDE POJATA NETRADIČNĚ. EFEKTIVNĚJI.

Dopracováváme postup vytvoření klimatické koncepce. 📄

Klimatická koncepce je plán, jak snížit negativní vliv města na klima a zároveň jak město přizpůsobit probíhajícím změnám klimatu ☀️🌧❄️. Postup chceme dotáhnout v prosinci, abychom se v novém roce již pustili do intenzivní práce.

Později o tom napíšeme více, nyní jen hlavní myšlenku, kterou chceme sledovat: Nechceme dlouho ladit dokonalý dokument, ale pracovat na něm v několika kolech, tzv. iteracích.

➡️V prvním kole přibližně za půl roku provést jen základní analýzy a vytipovat prioritní projekty, kde je šance jednak na větší dopady a jednak na získání financí zvenku. A ty rychle rozběhnout.

➡️A teprve pak ladit v druhém kole komplexní dokument, který postihne celou šíři problematiky.

––––––––––––––––––––––-

🔵 SPOLUPRÁCE S ESTONSKÝM TALLINNEM POKRAČUJE

Absolvovaly jsme (samé ženy ze strategického oddělení) on-line konzultaci s analytikem strategického oddělení v Tallinnu, Mats-Laes Nuterem, který prezentoval práci tohoto oddělení na konferenci Smart Cities během naší návštěvy na tallinnském GreeTech Week.

Co si odnášíme za poznatky? Mrkněte do odkazů.

➡️Výroční zprávu města jde udělat opravdu čtivě: https://live.s3.teliahybridcloud.com/…/Tallinn_2023…

➡️ Bez pěkné VIZE a dobře udělané STRATEGIE rozvoje, na kterých mělo možnost se podílet celé město, se Jablonec jen těžko posune v rozvoji výrazně kupředu: https://strateegia.tallinn.ee/en

➡️ Našich 121 došlých nápadů do participativního rozpočtu je velký úspěch (v Tallinnu jim dorazilo 149 nápadů) https://www.tallinn.ee/en/participatorybudget

➡️ Atraktivní a čitelná grafika výstupů je opravdu důležitá.

Jablonec nemá svou oficiální vizi.

🟥Jaká VIZE Jablonce by byla ta Vaše ❓❓❓

––––––––––––––––––––––-

🔵 JAK BY MĚLA VYPADAT DALŠÍ SPOLUPRÁCE S PODNIKATELI?

Na konci října se uskutečnil workshop pro podnikatele, kde politici představili projekty, které připravují, a kde by aktivní zapojení podnikatelů bylo možné.

V hodnotícím dotazníku jsme dostali zpětnou vazbu, se kterou budeme do příště dále pracovat.

Workshop nebyl dokonalý, musíme si příště hlavně HLÍDAT ČAS 🕐🕘🕠, ale všechny došlé odpovědi na otázku “Chcete nadále spolupracovat s radnicí?” zněly ANO, což je skvělé.

Co tedy dál?

Z došlých odpovědí nejvíce vystupovala témata:

☑️cestovní ruch,

☑️ oživení centra města,

☑️ doprava a uzavírky.

V dalším kroku se tedy zaměříme na tato témata. Přesnou podobu příštích setkání ještě neznáme, ale téměř jistě dostanou podnikatelé hlavní prostor pro vyjádření.

🟥 Jak byste pojali spolupráci s podnikateli vy ❓❓❓

Pište nám do komentářů.

––––––––––––––––––––––-

🔵 NOVÉ TAŠKY NA ODPAD. TENTOKRÁT NA KOV 🥄🛞🔧🔩

Sadu tašek si můžete za pouhých 40 Kč zakoupit z boku radnice (pondělí a středa) nebo v informačním středisku uvnitř radnice (ve vestibulu vpravo).

Do veřejného prostoru postupně připravujeme instalaci košů na tříděný odpad, které budou místo papíru třídit kovy (plechovky apod.)

––––––––––––––––––––––-

Na radnici se děje mnoho interních věcí, které pro report nejsou atraktivní, ale bez nich by se nedospělo ani k těm atraktivnějším a viditelnějším výstupům.

Děkujeme všem kolegům na magistrátu, kteří se na “neviditelných”, ale neméně důležitých interních věcech podílejí.

Vážíme si vaší práce. 🌹🌹🌹🙂

Lenka Opočenská

Veronika Kaššovicová

Petr Klápště

Štěpán Matek

 

 

 

 

 

+ 3