⭐️ Podpořili jsme pořádání MČR v atletice 2025. Jak a proč?

⭐️ Proč je dobré mít rozpočet schválený ke konci roku a nejet v rozpočtovém provizoriu?

⭐️ Nová rolba na zimní stadion. Přímo z Kanady.

⭐️ Od ledna startují Setkání s občany. Budou tematická a tvůrčí.

⭐️ Jak být šťastní a spokojení v roce 2024.

–––––––––––––––––––––––—

⭐️ PROČ JE DOBRÉ MÍT ROZPOČET SCHVÁLENÝ KE KONCI ROKU A NEJET V ROZPOČTOVÉM PROVIZORIU?

V prosinci jsme schválili rozpočet města 🥳. Za velký úspěch považujeme splnění koaličního programového prohlášení, že rozpočet města schválíme v prosinci 🥳. Město tak nebude v roce 2024 po dlouhé době pracovat v rozpočtovém provizoriu, jako to bylo předchozí roky, kdy se rozpočet schvaloval až v únoru.

Co nám včas schválený rozpočet přinese? Výhod je více, ale zásadní jsou tři:

1️⃣/ Můžeme už rozběhnout výběrová řízení na stavební zakázky. Dva měsíce udělají hodně v tom, že bude mít ještě více firem volnou kapacitu a můžeme tak dostat nižší ceny a žádanější firmy.

2️⃣/ Řadu stavebních prací je vhodné dělat o prázdninách. Nejen ve školách a školkách, ale i jinde, kde tou dobou je jednodušší omezit činnost díky dovoleným. A takhle je mnohem větší šance, že se to tak opravdu stihne. Minulé roky se to nezřídka nestíhalo.

3️⃣/ Organizace města i subjekty, které podporujeme dary a dotacemi, mohou mít dříve jistotu, jaká bude opravdu podpora pro rok 2024.

Rozpočet města je vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji 1 515 616 tis. Kč s přechodem financování 226 784 tis. Kč. Daňové příjmy byly počítány na spodní hranici střednědobého rozpočtového výhledu ve výši 1 057 197 tis. Kč a tomu odpovídá výše rozpočtového určení výdajů na nové investice 218 628 tis. Kč. Tyto parametry považujeme za střídmě konzervativní a přiměřené aktuální finanční kondici města. Věříme, že v průběhu roku dojde rozpočtovými změnami k postupnému navyšování finančních prostředků zejména na investiční projekty a opravy stávajícího městského majetku.

–––––––––––––––––––––––—

⭐️ PODPOŘILI JSME POŘÁDÁNÍ MČR V ATLETICE 2025. JAK A PROČ?

Zastupitelstvo s našimi hlasy schválilo finanční podporu 500 tis. Kč Tělovýchovné jednotě LIAZ na uspořádání Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice v roce 2025 🏆🥇🤸.

Znamená to o 2️⃣0️⃣0️⃣ tis. vyšší podporu od města, než byla v minulých letech vůbec nejvyšší podpora atletického mistrovství ČR. A stejně tak o 200 tis. více, než město přispívá na Jizerskou padesátku a o 3️⃣0️⃣0️⃣ tis. více, než město přispívá na JBC 4X Revelations.

Těsně před jednáním zastupitelstva dorazil požadavek na navýšení příspěvku na 1️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ což by násobně překračovalo jak podporu, kterou akce dostává v jiných městech, tak podporu jiným velkým sportovním akcím. Proto jsme navýšení neakceptovali.

–––––––––––––––––––––––—

⭐️ NOVÁ ROLBA NA ZIMNÍ STADION 🏒🥅⛸. PŘÍMO Z KANADY.

Dne 13. prosince byla na zimní stadion dovezena nová rolba, která do Jablonce přijela přímo z výroby z Kanady. Nová rolba značky Zamboni výrazně zkvalitní přípravu ledové plochy, která je po mnoha dekádách ve špatném stavu a její podklad není rovný. Disponuje laserovým zaměřovacím systémem, který automaticky upravuje úhel řezu ledu přesně podle nerovností podkladu.

–––––––––––––––––––––––—

⭐️ OD LEDNA STARTUJÍ SETKÁNÍ S OBČANY 🧔‍♂️👩‍🦳👩‍🦱👴. BUDOU TEMATICKÁ A TVŮRČÍ.

Od ledna startují netradičně pojatá tradiční SETKÁNÍ S OBČANY, a pokračují VEŘEJNÁ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ k určitým tématům.

Jaký je v nich rozdíl ❓

👉 VEŘEJNÁ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ jsou pouze “pracovní” — budeme se vás hodně ptát, pokládat vám konkrétní otázky, řešit konkrétní témata. Se získanými informacemi budeme dále pracovat a používat je pro naši další práci a plánování.

👉 SETKÁNÍ S OBČANY jsou tradiční setkání, která probíhají každoročně pro každou čtvrť, kam si můžete přijít “postěžovat”, říct, co vás trápí, popovídat si s politiky nebo pracovníky magistrátu. Aby to ale nebylo jen o stěžování a nadávání, chceme vás využít i k tvůrčí práci — abyste nám pověděli svůj názor a zkušenost na předem daná témata. Proto jsme Setkání rozdělili na dva bloky:

1️⃣. blok — vy pokládáte dotazy, navrhujete, připomínkujete, diskutujete s politiky a zástupci magistrátu na různá témata. Bude prostor pro vás, pro vaše podněty, dotazy, tipy a návrhy.

2️⃣. blok — my se ptáme vás na téma dopravy, zástavby, veřejných prostor, rekreace. Posbíráme například informace, které potřebujeme pro ▪️▪️▪️ KONCEPCI MOBILITY▪️▪️▪️. Podle ní se pak bude upravovat dopravní značení, projektovat komunikace a náměstí. Je třeba zjistit, s jakými problémy a kde se potkává chodec, cyklista a řidič, nebo máte-li na veřejných prostranstvích odpovídající podmínky pro setkávání a rekreaci.

Prostřednictvím cílených dotazů získáme dostatek informací také pro studii, která nastaví přesnější pravidla pro novou zástavbu i přestavby (tzv. ▪️▪️▪️ STUDIE CHARAKTERU ZÁSTAVBY ▪️▪️▪️). Díky ní bude snazší ochránit ráz území a zároveň pomůže investorům nastavením jasných podmínek, co mohou a nemohou stavět. Proto se vás budeme ptát, čím je vaše čtvrť jedinečná, jaká je u vás typická zástavba, jaké ji obklopují ploty a zeleň a kde a na co se rádi díváte. Co všechno utváří ten celkový dojem, který nazýváte DOMOV.

❗️První veřejné plánovací setkání se koná již 9. ledna na Liberecká k sídlišti na Vršku a Abeceda.

❗️První Setkání s občany se koná pro Žižkův vrch: v úterý 16. ledna v 17 hod v  Pasířská.

–––––––––––––––––––––––—

Před Vánoci jsme slíbili i další témata: zahájení prací na koncepci bydlení a řešení sociálních problémů v Jablonci prostřednictvím tzv. Lokálního partnerství. V následujících dvou týdnech proběhnou k těmto tématům zásadní schůzky, které by je měly výrazně posunout dál, tak se o nich rozepíšeme příště.

–––––––––––––––––––––––—

Přejeme vám, abyste v roce 2024 byli šťastní a spokojení.

A hned vám i poradíme, jak toho dosáhnout 💪:

Každý den večer nebo ráno si řekněte, za co všechno můžete být VDĚČNÍ a naopak, co všechno máte, ale můžete ztratit.

Budete překvapení, za co všechno lze cítit vděčnost. Pocit štěstí a spokojenosti se pak dostaví tak nějak automaticky 😉.

Krásný čas v roce 2024 🌈přejí zastupitelé ze Společně pro Jablonec: Lenka Opočenská, Veronika Kaššovicová, Petr Klápště a Štěpán Matek.