⛸🏒❄️REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 8.1. — 14. 1. 2024 ❄️⛸🏒

(a pozdrav pro Jablonec z Finska)

❄️ Statistiky sdílených kol za sezónu 2023

❄️ Proběhlo veřejné plánovací setkání pro sídliště Na Vršku a Abeceda

❄️ “Když je bydlení, společnost funguje”. Pokračuje tvorba bytové koncepce.

❄️ Platforma pro občany Munipolis do mobilu i počítače jde do finále

❄️ Komise pro životní prostředí a zelenou infrastrukturu rekapitulovala rok 2023 — mrkněte na “to do list

–––––––––––––––––––––—

❄️STATISTIKY SDÍLENÝCH KOL ZA SEZÓNU 2023

V galerii, mrkněte :-)🚴‍♂️

–––––––––––––––––––––—

❄️ PROBĚHLO VEŘEJNÉ PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ PRO SÍDLIŠTĚ NA VRŠKU A ABECEDA

Nálada byla zpočátku lehce nedůvěřivá a ostražitá, protože poslední setkání s veřejností k tématu bezpečnosti Na Vršku v roce 2022 nebylo úplně povedené. Později se diskuze rozběhla a každý měl mnoho příležitostí, aby sdělil svůj názor a pohled na věc.

🗣🗣🗣Co všechno se diskutovalo? Obyvatelé sídliště Na Vršku připomínkovali podrobně návrh plánu revitalizace — co jim na něm, vyhovuje, co ne a co změnit. Obyvatelé Abecedy dávali dohromady podněty pro start práce na přípravě revitalizace jejich sídliště.

A všichni ostatní dávali dohromady podněty ke dvěma důležitým tématům:

1️⃣/ k tomu, co v tom, jak vypadá a je uspořádaná zástavba, co respektovat a chránit při povolování nových staveb a přestaveb. — které jsou výrazné a typické stavby, vegetace, kde jsou důležité výhledy, co se naopak nehodí, nezapadá…

2️⃣/ co je třeba řešit v oblasti dopravy a veřejných prostranství — kde jsou nebezpečná místa, neoficiální průchody, co by měly zůstat či problematické parkování.

Uvidíme, co nám řeknou výstupy, které zpracuje KAM (Kancelář architektury města).

Další a poslední veřejné plánovací setkání proběhne 2️⃣3️⃣. LEDNA v 17 hodin v jídelně Arbesova pro oblast Horního Mšena.

Ale pozor! V úterý 1️⃣6️⃣. LEDNA v 17 hodin začínají na Pasířská tradiční Setkání s občany — letos “tematická a tvůrčí”.

Určitě přijďte❗️

Nemusejí přece o všem rozhodovat senioři, kteří zpravidla tvoří drtivou většinu příchozích. (Seniorskou skupinu máme rádi, respektujeme a podporujeme — plánování budoucnosti by mělo ale vycházet z potřeb všech skupin, které se ve veřejném prostoru pohybují.). Třeba skupina náctiletých, dvacátníků nebo rodičů s malými dětmi nebývá téměř vůbec zastoupená 😭😭😭.

Sledujte Jablonec nad Nisou - oficiální.

–––––––––––––––––––––—

❄️KDYŽ JE BYDLENÍ, SPOLEČNOST FUNGUJE”. POKRAČUJE TVORBA BYTOVÉ KONCEPCE.

Proč to děláme?

🎯Chceme vytvořit pestrou nabídku forem bydlení

🎯Potřebujeme ekonomický model hospodaření

🎯Musíme snižovat energetickou náročnost budov

🎯Musíme efektivně spravovat a rozvíjet bytový fond

🎯Chceme vytvořit dostatečně rozsáhlý fond pro zajištění dostupného a sociálního bydlení

Budeme spolupracovat se dvěma externími subjekty:

⏩s Platformou pro sociální bydlení (PSB, https://socialnibydleni.org/), která funguje jako výzkumný, advokační a poradní tým, zaměřený na problematiku bydlení a ukončování bezdomovectví. Řeší nedostatky sociálních politik, které jsou pro mnohé lidi překážkou na cestě ke stabilnímu bydlení.

💜PSB Jablonci pomůže s nastavením dostupného bydlení, s vytvořením Kontaktního místa pro bydlení, které budeme mít od července 2025 povinnost zřídit, budeme součástí sítě partnerských měst.

a

⏩ s Agenturou pro sociální začleňování (APSZ, https://www.socialni-zaclenovani.cz/), která je expertním nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory v sociálním začleňování.

Podporuje taková opatření, která pomohou městům v integraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit.

💜APSZ pomůže Jablonci řešit problémy spojené se sociálním vyloučením tím, že využije svého odbor ného know-how a otevře dveře k čerpání nemalých finančních prostředků.

✅Nejbližší kroky, které nás čekají: máme vytipovaných několik domů a bytů, na které by bylo možné čerpat dotace z Národního plánu obnovy a z IROPu. Peníze lze čerpat na výkup nemovitostí, rekonstrukci i novostavby, je však potřeba splnit mnoho podmínek, což budeme nyní prověřovat.

Téma bydlení nás bude provázet do konce volebního období.

–––––––––––––––––––––—

❄️ PLATFORMA PRO OBČANY MUNIPOLIS DO MOBILU I POČÍTAČE JDE DO FINÁLE

Registrovaným platforma umožní adresné rozesílání zpráv (např. o haváriích nebo uzavírkách, ale i info z kultury, životního prostředí apod.), ankety, vkládání podnětů jako do Lepšího Jablonce, přijímání aktualit a třeba hlasování.

🥳Začneme hlasováním v participativním rozpočtu 🥳.

V březnovém měsíčníku bude Munipolisu věnováno hodně prostoru, vše podstatné se dozvíte a budete si moci vyzkoušet.

–––––––––––––––––––––—

❄️ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZELENOU INFRASTRUKTURU 🍃🌿🌱🌳🌲REKAPITULOVALA ROK 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ — MRKNĚTE NATO DO LIST

Témata, která řešíme najdete ZDE: https://kzp.csopkokonin.cz/todo.html

Díky ❤️ všem členům, kteří svou odborností a konstruktivní diskuzí pomáhají témata posouvat dál. Velký dík ❤️❤️ také pracovníkovi magistrátu Michalovi Š., který se zhostil funkce tajemníka komise. A největší dík ❤️❤️❤️Marku Drápalovi, předsedovi ČSOP Kokonín, který zastává funkci předsedy komise, a rozhodně není nenáročný 😅.

–––––––––––––––––––––—

❄️ Krásný lednový týden, snad ještě plný bruslení na přehradě ⛸🏒❄️, přejí zastupitelé za Společně pro Jablonec 🍎 Lenka Opočenská, Veronika Kaššovicová, Petr Klápště, Štěpán Matek a také Ville Taajamaa z finského města Espoo, náš partner v programu Urbact.