REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 15. — 21. 1. 2024

☃️ Omezení reklamního smogu schváleno radou města

☃️ Novoroční setkání s osadními výbory

☃️ Setkání s občany na Žižkáči

☃️ Začaly zemní práce na novém stánku u přehrady

☃️ V participativním rozpočtu jdeme do semifinále

…A nezapomeňte: plánování budoucnosti Mšena, Arbesovka úterý 23. ledna od 17 h!

––––––––––––––––––––––––-

☃️ OMEZENÍ REKLAMNÍHO SMOGU SCHVÁLENO RADOU MĚSTA — REKLAMY NA MĚSTSKÝCH DOMECH JEN PRO PROVOZOVNY A DOBROČINNÉ AKCE

🎯Rada města schválila pravidla pro reklamu na majetku města a tedy i domech a provozovnách, které město pronajímá. Bude možné pouze přiměřené označení provozovny a propagace nabídky služeb a zboží a činnosti nájemce. ❌Jakákoli nesouvisející propagace je nepřípustná ❌.

Výjimkou jsou neziskové a dobročinné účely, které mohou být propagovány se souhlasem rady města.

Do budoucna tak už nebude možné vyvěšovat různé reklamní plachty či tabule.

––––––––––––––––––––––––-

☃️ NOVOROČNÍ SETKÁNÍ S OSADNÍMI VÝBORY

Radní @Lenka Opočenská, @Petr Klápště a @Jakub Chuchlík se v pondělí 15. ledna sešli se zástupci osadních výborů.

Věnovali jsme se následujícímu programu:

👉 Prezentovali jsme výstupy z veřejných projednání Šumavy, Proseče a Na Vršku

👉 Představili letošní podobu Setkání s občany — to se skládá ze dvou bloků:

v I. bloku je prostor pro rekapitulaci podnětů z loňska a informace, co se s podněty událo + dotazy a další podněty od občanů

ve II. bloku se věnujeme sběru informací pro koncepci mobility a studii charakteru zástavby. V tomto bloku je zásadní přítomnost všech věkových skupin obyvatel, co nejširšího zastoupení různých úhlů pohledu a zkušeností s veřejným prostorem.

Věnovali jsme se participativnímu rozpočtu – vysvětlili jsme principy hlasování, které by mělo být spuštěno 1. března

👉 Lenka nabídla osadním výborům, že se ráda osobně zúčastní jejich jednání

👉 Na téma “způsob evidence podnětů”, které mají v testování 3 osadní výbory, se z časových důvodů nedostalo a budeme se s nimi muset ještě sejít.

💕Jsme velice rádi, že zástupci osadních výborů dorazili téměř komplet. Cílem spolupráce by mělo být vzájemné pochopení toho, oč jde radnici a oč osadním výborů, a hledat synergii 🔀.

––––––––––––––––––––––––-

☃️ SETKÁNÍ S OBČANY NA ŽIŽKÁČI

👉 Rekapitulaci, co se stalo s podněty z loňska, najdete ve FOTOGALERII.

👉 Shrnutí loňské práce na pozitivech ➕ a hodnotách 💰daného území:

➕ dostupnost volné krajiny

➕ pěší spojení

➕ místa k setkávání

➕ zeleň

➕ dobrá dostupnost služeb

Právě ty bude možné díky právě zpracovávaným koncepčním studiím charakteru území a mobility ochránit a rozvíjet.

Letošní podněty, resp. výběr, posíláme tady:

🔘Někteří občané Žižkáče bojují s potkany. Ti se stahují za odpadky a jídlem, co problém zhoršuje je krmení kachen.

🔘 Velkou bolestí území kolem školy je doprava ráno před osmou. Rodiče se bojí děti pustit samotné pěšky, protože je v okolí školy silný provoz, takže děti vozí autem, čímž provoz ještě zhoršují a přispívají k chaosu.

🔘 Debata se vedla o ne/zastínění dětského hřiště a úpravě trávníku v okolí školy.

🔘 Zastínění hřiště by byl ideální návrh do participativního rozpočtu. Co se trávníků týče, jste zváni na přednášku o městských trávnících 21.února do Městské knihovny. Přednášet až z Moravy přijede špičková odbornice na tuto problematiku Ing. Marie Straková.

🔘 Znečištění ovzduší — lidé prý nemohou větrat, protože zplodiny z domácích kotlů znečišťují ovzduší v blízkém okolí.

🔘 Umístění odpadkového koše na dočasnou autobusovou zastávku u Brandlu, než se zprovozní tramvajová trať.

🔘 plus několik podnětů na údržbu a opravy silnic, chodníků a zdí.

Jak jsme vyřešili letošní podněty se dozvíte v zápisu na webu, nejpozději příští rok na dalším Setkání s občany.

––––––––––––––––––––––––-

☃️ ZAČALY ZEMNÍ PRÁCE NA MÍSTĚ STÁNKU U DAVIDA

U přehrady na jižním břehu u bazénu začaly práce 🚧🚜na stavbě stánku. Na kontrolním dni, kde se sešlo téměř 15 lidí za magistrát, stavební dozor a zhotovitele, jsme řešili zejména vedení vodovodního potrubí tak, aby nedošlo k poškození stávajících stromů 🌳🌳🌳.

––––––––––––––––––––––––-

☃️ V PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU JDEME DO SEMIFINÁLE

Vybíráme projekty, které:

❌nejsou v plánu investic nebo běžné údržby,

❌ nepřesahují finanční možnosti participativního rozpočtu,

❌ nemají širší souvislosti do okolí,

❌ nevyžadují dlouhou projektovou přípravu

❌ jsou na městských pozemcích nebo je šance, že se s majitelem dohodneme

❌ lze je rychle připravit do data hlasování

Na pátečním jednání v širším plénu jsme zvládli projít první šedesátku projektů. U vybraných, které půjdou dále do hlasování, schází ještě přibližné nacenění.

Hlasování o návrzích by mělo začít v aplikaci Munipolis 1. března.

––––––––––––––––––––––––-

Mějte se fajn ☃️🙂 .

A nezapomeňte ani na tu přednášku o tom, jak správně pečovat o trávník 🌿🌱☘️ve městě! Středa 21. února 17 hodin v Městské knihovně!

Lenka Opočenská

Verča Kaššovicová

Petr Klápště

Štěpán Matek