REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 22. — 27. 1.2024

🌬 Přelomové informace v článku Měsíčníku

🌬 Patří nám Tajvan a my se na něj můžeme kouknout úplně jinýma očima.

🌬 Vyměňte si starý kotel a získejte až 95% dotaci

🌬 Skautské patronáty nad přírodními lokalitami byly nabídnuty i Jablonci

🌬 Jak se rozhodovalo o budoucnosti horního Mšena

🌬 Další kroky v přesunu sběrného dvora z Proseče na Brandl

🌬 Hledáme cestu, jak k vám dostat informace o práci na radnici

🌬 Participativní rozpočet — proč budou některé návrhy vyřazeny a které naopak ne?

🌬 Na firemní štafetě v rámci Jizerské 50 bude mít svůj tým i vedení města. Poprvé v historii.

––––––––––––––––––––––––-

🌬PŘELOMOVÉ INFORMACE V ČLÁNKU V MĚSÍČNÍKU

Už jste dostali do schránek únorový Měsíčník? Na straně 4 v článku DIGITALIZACE USNADNÍ KOMUNIKACI S RADNICÍ I PRÁCI ÚŘEDNÍKŮ popisují kolegové náměstek Jakub Chuchlík a manažer digitalizace Stanislav Němeček všechny připravované nástroje, které by komunikaci měly zlepšit, zrychlit a zefektivnit:

💎aplikace Munipolis (startuje hlasováním v participativním rozpočtu od 1. března)

💎nový městský web

💎portál Jablonečana

💎projektový monitor

💎online kalendář událostí ve městě

Takto výslovně na to upozorňujeme proto, že někteří nesledují ani Měsíčník ani městský web a facebook, je tudíž těžké ke všem informace dostat. V březnovém Měsíčníku budou podrobnosti k aplikaci Munipolis, kterou nyní postupně plníme obsahem, aby byla od března ideálně v plném provozu.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 PATŘÍ NÁM TAJVAN A MY SE NA NĚJ MŮŽEME KOUKNOUT ÚPLNĚ JINÝMA OČIMA.

Došlo k předání Tajvanu a my máme asi dva roky času, abychom si vyjasnili, co s okolím přehrady.

🎯Potřebujeme navrhnout služby a uživatelskou zkušenost, která je odlišná od situace, kdy ještě stála Slunka.

🎯Budeme o tom přemýšlet s KAMem, ale i s veřejností.

🎯Sebereme zpětnou vazbu a náměty od obyvatel.

🎯Pokusíme se tento záměr nabídnout i kreativcům v podobě studentů a třeba členů komise cestovního ruchu.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 VYMĚŇTE SI STARÝ KOTEL A ZÍSKEJTE 95% DOTACI

Od 1. září 2024 bude zakázáno provozovat některé druhy kotlů. Jedná se zejména o staré kotle na uhlí, případně na dřevo. Senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení mohou v dotačním programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji získat na výměnu starého kotle dotaci až 9️⃣5️⃣ %, navíc peníze dostanou předem. Datum ukončení příjmu žádostí je 31. 8. 2024.

😟😟😟Lokální topeniště jsou jedním z největších znečišťovatelů ovzduší. Při provozu starých kotlů na tuhá paliva se do ovzduší uvolňuje velké množství škodlivých látek, které mají karcinogenní účinky. Znečištěné ovzduší se podílí na vzniku závažných onemocnění 😷🤧🤕. Více ve fotogalerii na našem FB.

Nové moderní kotle také dosahují oproti těm starým výrazně vyšší účinnosti, čímž se snižuje spotřeba paliva, a tedy i nákladů na vytápění.

Ostatní domácnosti mohou na výměnu starého kotle za nový ekologický zdroj vytápění žádat o příspěvek až 50 % z dotačního programu Nová zelená úsporám.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 SKAUTSKÉ PATRONÁTY ⚜️ NAD PŘÍRODNÍMI LOKALITAMI BYLY NABÍDNUTY I JABLONCI

S Lenkou Opočenskou se spojil Skautský Institut ⚜️z Prahy s nabídkou tzv. Skautských patronátů.

Je to celoroční program péče o krajinu, ve kterém se školní třídy aktivně zapojují do ochrany přírody. Děti získají do péče „svůj“ kousek krajiny a díky odbornému průvodci se dozví, jak o něj pečovat. Skautskou metodou UČÍM SE TÍM, ŽE TO DĚLÁM se tak posiluje u dětí přesvědčení o vlastním vlivu na předcházení a řešení problémů životního prostředí.

👉Co na to Jablonec? Všechny aktivity tohoto typu podporujeme. Pokud se nepodaří rozjet Patronáty letos, protože nemáme ihned v záloze vhodnou lokalitu, pokusíme se znovu příští rok. Klíčové bude najít místo v krajině, na kterém by mohly hospodařit děti — musí to být tedy lokalita dostupná, odborně nenáročná a vhodná pro tento typ činnosti.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 DALŠÍ KROKY V PŘESUNU SBĚRNÉHO DVORA Z PROSEČE NA BRANDL

Před časem jsme zahájili jednání o přesunu překladiště a sběrného dvoru z Proseče na Brandl. Zástupci Severočeských komunálních služeb, kde Jablonec vlastní 30% akciový podíl, představili vedení města záměr aktivit, které by se na Brandl přesouvaly. Nyní nás bude čekat podpis memoranda o spolupráci a směně pozemků, a dále předběžné zjišťovací řízení EIA (Environmental Impact Assessment), které vyhodnotí dopady tohoto projektu na životní prostředí.

Budeme doufat, že EIA bude kladná a projekt se bude moci připravovat dál. Budeme vás průběžně informovat.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 JAK SE ROZHODOVALO O BUDOUCNOSTI HORNÍHO MŠENA

Fotky najdete ve fotogalerii na FB a zpětné vazby od účastnic 😘🥰😍v diskuzi.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 HLEDÁME CESTU, JAK K VÁM DOSTAT INFORMACE O NAŠÍ PRÁCI

Padesát procent úspěchu naší práce závisí na její propagaci a informacích, které se k vám ne/dostanou. Aktivit se na magistrátu děje mnohem více, než se vejde na oficiální facebook, web města nebo do Měsíčníku.

Do našeho reportu nezvládneme dát všechno.

Pracovníci magistrátu odpracují spoustu věcí, ale pokud se o nich nikdo nedozví, jako by neexistovaly.

Připravujeme proto nové facebookové profily, podcasty, videa atd., které by měly pomoci dostat informace k těm, kteří o ně stojí.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET — PROČ BUDOU NĚKTERÉ NÁVRHY VYŘAZENY A NĚKTERÉ NAOPAK NE?

O Vyšperkuj Jablonec — participativním rozpočtu budeme psát víc někdy příště, teď jen stručný výčet důvodů, proč jsme museli ⅔ návrhů do letošního hlasování vyřadit.

Důvody jsou následující:

💔 Rozpočet mnohonásobně přesahuje dostupnou částku

💔 Nenachází se na městském pozemku

💔 Vyžaduje přípravu projektové dokumentace, která může zabrat několik měsíců

💔 Vyžaduje povolení orgánu státní správy, kde není jisté, zda bude uděleno

💔 Jedná se o drobnou opravu, u které je škoda čerpat peníze z participativního rozpočtu, protože se zařadí do běžné údržby

💔 Je součástí větší plánované investice, takže jeho izolovaná realizace by nedávala smysl

…nebo kombinuje všechny tyto důvody dohromady.

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VŠEM NAVRHOVATELŮM VELICE DĚKUJEME a budeme hledat způsob, jak i tyto zbylé projekty zrealizovat.

Hlasování by mělo začít v aplikaci Munipolis od 1. března.

Více informací se dozvíte v březnovém Měsíčníku.

––––––––––––––––––––––––-

🌬 NA FIREMNÍ ŠTAFETĚ V RÁMCI JIZERSKÉ 50 BUDE MÍT SVŮJ TÝM I VEDENÍ MĚSTA. POPRVÉ V HISTORII. ⛷⛷⛷

Firemní tým budou tvořit Lenka Opočenská, Petr Beitl, Jakub Chuchlík a Jaroslav Šída, který to tak trochu spískal.

Na hlavě budeme mít červené čepice Visit Jablonec, ve kterých se pravděpodobně po padesáti metrech přehřejeme, ale co bychom pro naše město neudělali.

Startuje se v Bedřichově v pátek 9. února ve 14. hodin.

––––––––––––––––––––––––-

Krásný týden ve zdraví a bez nemocí přejí

Lenka Opočenská

Verča Kaššovicová

Štěpán Matek

Petr Klápště