REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE v deštivém týdnu 5.2. - 11.2.2024

💦Trávníky ve městě. Přednáška přední odbornice ve středu 21. února v 17 hod

💦Čeká nás setkání s občany Proseče. Co jsme se dozvěděli o Rýnovicích a Lukášovu?

💦Jaké souvislosti s sebou ponese instalace košů na tříděný odpad kolem přehrady

💦Participativní rozpočet Vyšperkuj Jablonec má finální počet návrhů do hlasování

💦Územní studie Maršovická prošla finálním připomínkováním výboru

––––––––––––––––––––––––-

💦TRÁVNÍKY VE MĚSTĚ 🌱🌿☘️

PŘEDNÁŠKA ŠPIČKOVÉ ODBORNICE VE STŘEDU 21. ÚNORA V 17 HOD.

Přijďte na zajímavou přednášku do naší útulné městské knihovny.

Že bude přednáška zajímavá můžeme říct zcela zodpovědně, protože paní Marie Straková byla v Jablonci vloni v červenci na terénním šetření 🌱🌿☘️ za účasti pracovníků magistrátu, technických služeb a komise pro životní prostředí.

Procházeli jsme Mšeno a zkoumali, jak dobrou péči 💚trávníkům dáváme.

Z přednášky vyhotovíme souhrnný zápis, ale ten živou akci nikdy nenahradí, takže dorazte

––––––––––––––––––––––––-

💦ČEKÁ NÁS SETKÁNÍ S OBČANY PROSEČE.

💦CO JSME SE DOZVĚDĚLI O RÝNOVICÍCH A LUKÁŠOVU?

Ve čtvrtek 15. února od 17:00 proběhne v prosečské hasičárně setkání vedení města s občany a společné plánování. Opět bude zajištěn malý dětský koutek 🎀🧸🪆🎊, na řadu přijde shrnutí, jak jsme naložili s podněty z loňska a prostor pro nové otázky na vedení města. Zazní také informace o dalším vývoji Regulačního plánu Horní Proseč - jih.

Zároveň naváže podrobná diskuze, ve které budeme sbírat podněty pro dva důležité koncepční dokumenty:

👉 KONCEPCI MOBILITY, která do budoucna určí, kde a jak se bude upravovat dopravní značení a podoba veřejných prostranství.

👉 ÚZEMNÍ STUDII CHARAKTERU ÚZEMÍ, která by měla pomoci zlepšit rozhodování o stavbách, aby se nepovolovaly přestavby, nové domy či terénní úpravy jako pěst na oko.

Obojí není možné dobře připravit bez pohledu obyvatel, kteří dané území dobře znají.

Pár příkladů, co jsme se minulý týden dozvěděli na setkání věnovaném Rýnovicím a Lukášovu:

👉V obou částech jsou hodně důležité výhledy — z louky nad sídlištěm, z červené značky pod lesem jak pod Prosečským hřebenem, tak pod Vysokým hřebenem.

👉Zástavba ani třeba výsadba zeleně by je neměly zakrýt. V Rýnovicích a Lukášově ještě zůstala řada historických domů — chalup i vil — kterými je možné se inspirovat pro budoucí výstavbu.

👉Hodilo by se trochu sjednotit ploty a opěrné zdi, bývalo to tak, ale posledních 30 let už je to “každej pes jiná ves”.

👉 Klíčová pěší vazba je na Prosečský hřeben a řada neoficiálních cest do lesa — ty je potřeba chránit, aby je někdo nezrušil.

👉 Stejně jako na každém sídlišti, lidé by chtěli mít více parkovacích míst a štvou je rezidenti, kteří zabírají místa dlouhodobým parkováním svých odložených aut.

👉Na sídlišti jsou místa, která jsou neudržovaná, zarostlá, nehezká — bylo by fajn, kdyby s tím město konečně něco udělalo.

👉Rýnovická náves — kdyby se prostor zvelebil, upravil, aby konečně bylo místo na scházení.

––––––––––––––––––––––––-

💦JAKÉ SOUVISLOSTI S SEBOU PONESE INSTALACE KOŠŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD KOLEM PŘEHRADY

Připravujeme první osazení košů na tříděný odpad ve veřejném prostoru (magistrát zatím tříděné koše ve městě nemá).

Pilotní lokalitou bude přehrada 🏖.

Koše by měly být na plasty, kovy a směsný odpad.

Které otázky musíme vyřešit:

🎯Tříděné koše budou třikrát větší — podaří se je nainstalovat do stávajících míst aniž bychom poškodili kořeny stromů?

🎯Jak se budou koše vyvážet během zimního období?

🎯Kolik košů má smysl instalovat abychom se mohli vyhnout nevzhledným konstrukcím, které jsou v nejvytíženějších lokalitách během léta?

🎯Jaká bude ekonomika celého projektu? Bude to výrazně dražší?

🎯Kolikrát bude muset jet svozové auto a jakou techniku na svoz potřebujeme?

🎯Podaří se nám zavést multikomoditní třídění, tj. že plasty a kovy by se házely do jedné nádoby?

🎯Jak by měly vypadat doplňkové konstrukce, aby něco vydržely a byly opravitelné?

Pilotní projekt připravujeme, chceme ho rozjet tento rok co nejdříve, odhad je jaro/léto.

––––––––––––––––––––––––-

💦PARTICIPATIVNÍ ROZPOČETVYŠPERKUJ JABLONEC FINÁLNÍ POČET NÁVRHŮ.

Je jich…….

…..anebo víte co, nechte se překvapit 🙂. Konečné číslo spolu s návodem, jak hlasovat, a nejčastějšími otázkami budou v březnovém měsíčníku, který vychází na konci února.

Proč byly některé návrhy vyřazeny?

❌Rozpočet mnohonásobně přesahuje dostupnou částku

❌Nachází se na cizím pozemku

❌Vyžaduje přípravu projektové dokumentace, která může zabrat několik měsíců

❌Vyžaduje povolení orgánu státní správy, kde není jisté, zda bude uděleno

❌Jedná se o drobnou opravu, u které je škoda čerpat peníze z participativního rozpočtu, protože se zařadí do běžné údržby

❌Je součástí větší plánované investice, takže jeho izolovaná realizace by nedávala smysl

…nebo kombinuje všechny tyto důvody dohromady.

Hlasování by mělo začít v aplikaci MUNIPOLIS od 1. března. Více informací se dozvíte v březnovém Měsíčníku.

❤️💙Ale do Munipolisu se můžete registrovat už nyní! Plníme aplikaci obsahem, takže v ní nenajdete zatím vše, registraci to ale nebrání.

www.munipolis.cz

––––––––––––––––––––––––-

💦ÚZEMNÍ STUDIE MARŠOVICKÁ PROŠLA FINÁLNÍM PŘIPOMÍNKOVÁNÍM VÝBORU

Výbor pro územní plánování, rozvoj a dopravu připomínkoval řešení územní studie ÚS 31 pro území mezi ulicemi Maršovická a Kaštanová. Je to jedna z územních studií, které navrhují podrobnější dopravní řešení, parcelaci a pravidla pro zástavbu v místech, která územní plán v roce 2017 vymezil jako zastavitelné plochy.

Architekti investora zde navrhli parcely pro 11 rodinných domů a novou krátkou obytnou ulici.

Výbor se shodl, že je třeba zpřesnit pravidla pro zástavbu, aby nevznikaly ve svazích nehodící se převýšené domy a že je potřeba podmínit zástavbu i vybudováním nové lesní cesty pro obsluhu sousedního lesa. Již dříve Petr Klápště ve spolupráci s Jakubem Chuchlíkem a Petrem Roubíčkem s projektanty studie řešili úpravy — navržení přístupové komunikace tak, aby neohrozila vzrostlé stromy, rozšíření uličních prostorů, aby se lépe uklízel sníh a vůbec dopravní řešení, aby v budoucnu údržba stála co nejméně. Doposud se moc neřešilo, jaké náklady na údržbu vyžadují komunikace a prostranství v nové zástavbě a výsledkem byly problémy se zimní údržbou; snažíme se na to nyní dávat pozor.

––––––––––––––––––––––––-

Všeho moc škodí, i když déšť 💦💦💦 je fajn 🙂.

Přejeme pěkný týden, třeba při poslechu podcastu 2050 na téma povodně a sucha: https://2050podcast.cz/epizody/29-cap

Lenka Opočenská

Veronika Kaššovicová

Petr Klápště

Štěpán Matek