REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 19.2. - 25.2.2024

💧 Revitalizace Bílé Nisy

🏒 Zastupitelstvo a hokej

📢 Nová komunikační strategie se zaměřením na sociální sítě

🟡 Další zprávy z rady města

🌞 Klimatická koncepce

☘️Péče o trávníky ve městě

––––––––––––––––––––––––-

REVITALIZACE BÍLÉ NISY

💧 Proběhla první širší koordinační schůzka k přípravě projektu revitalizace Bílé Nisy od hasičárny po kruhový objezd u OBI. Na přípravu projektu jsme získali dotaci z přeshraničního programu Interreg.

💧 Bude potřeba velké množství přípravných prací: geodetické zaměření, biologický průzkum, prověřovací hydrologická studie a modelování povodňového chování, dendrologický průzkum…

💧 Až budou podklady po kupě, zapojíme obyvatele z okolí, aby ovlivnili zadání projektu.

Na začátku roku 2025 předpokládáme vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže na projekt, tou dobou budou pohromadě všechny podklady i podněty veřejnosti.

––––––––––––––––––––––––-

ZASTUPITELSTVO A HOKEJ

🏒 Na zastupitelstvo opět dorazili rodiče mladých hokejistů HC Vlci. Že údajně město změnilo podmínky a kvůli tomu HC Vlci zrušili sobotní tréninky. A že jsou problémy s termíny zápasů.

🏒 Problém je, že vedení klubu HC Vlci nejedná s radou města, která schvaluje podmínky přímo a posílá rodiče. Navíc si svévolně upravili smlouvu schválenou radou města a sobotní tréninky zrušili, když se na to přišlo. To se pak věci řeší těžko.

🏒 Každopádně hokej podporujeme. HC Vlci mají pro mládežnické kategorie pravidelné pro pravidelnou činnost ledovou plochu za 60 Kč na hodinu. Takové podmínky nemá v kraji žádní hokejový klub. A i přes složité vztahy budeme podporovat nadále.

––––––––––––––––––––––––-

NOVÁ KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

📢 Rada města schválila první verzi komunikační strategie, která připravuje postup, jak zlepšit informování občanů, zejména na sociálních sítích. Zadání připravil Petr Klápště v dialogu s dalšími radními.

📢 Dokument nastavuje pravidla, jak a co komunikovat a jak reagovat v diskuzích. Už se rozhodně nestane to, co minulý pátek, kdy tiskové oddělení bez udání důvodu znemožnilo diskuzi pod příspěvkem o semaforech na Palackého.

📢 Hned se strategií bylo rozhodnuto také o zřízení dalšího profilu doplňujícího oficiální profil města, kde budou zájemci o podrobnější informace a informace z pozadí přípravy projektů a koncepcí moci tyto informace sledovat.

––––––––––––––––––––––––-

DALŠÍ ZPRÁVY Z RADY MĚSTA

🟡 Pořídíme mobilní semafory pro poptávkový přechod pro chodce, aby mohly být umístěny v ulici ČS Armády u autobusové zastávky.

🟡 Na základě architektonické soutěže byla uzavřena smlouva na projekt revitalizace Tyršových sadů s renomovaným atelierem Terra Florida, v.o.s.

🟡 Do hlasování participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec postupuje 39 návrhů. Řadu návrhů, které jsou opravdu drobnosti, jsme se rozhodli realizovat každopádně mimo participativní rozpočet, řada překročila horní finanční limit a řada potřebuje dotáhnout a případně může být zařazena příští rok.

––––––––––––––––––––––––-

KLIMATICKÁ KONCEPCE

🌞 Bude spojovat do jednoho dokumentu jak zvyšování připravenosti města na změnu klimatu (adaptace), tak snižování negativního vlivu města na klima (mitigace).

🌞 Vznikne ve dvou kolech (iteracích). V první iteraci uděláme jen základní analýzy a zaměříme se na konkrétní opatření, co budou mít rychle dopad a budou mít smysl i pro další subjekty, aby se připojily.

🌞 Nyní probíhají poslední práce před ostrým startem. Ladí se témata, obsah. Oddělení strategického plánování mapuje data, kdo s čím a jak na úřadě a v městských společnostech pracuje.

––––––––––––––––––––––––-

☘️JAK PEČOVAT O TRÁVNÍKY VE MĚSTĚ

Z přednášky Ing. Marie Strakové, PhD, přední odbornice na travní plochy si odnášíme mnoho poznatků. Zde výběr:

🌾 Na začátku si musíme říct, co vlastně od daného trávníku chceme (anglický, pobytová plocha, květnatá louka, pás podél vozovky apod.) a co nám umožňují výchozí podmínky stanoviště (orientace, svažitost, podloží, kvalita půdy apod.).

🌾 Potom si musíme říct: Máme na to potřebnou techniku? Máme na to v pracovním týmu odborníky? Kolik peněz navíc chceme do trávníků ve městě vlastně investovat?

Dále:

🌾 Při plánování údržby sledovat předpověď počasí a práce tomu přizpůsobit.

🌾 Nesekat při vyšších teplotách (nad 25 stupňů). Sledovat předpověď.

🌾 Sekat vždy max o ⅓ výšky trávníku. Kdybychom posekali víc, obnažíme nezelenou část rostliny, která nemůže fotosyntetizovat a trávník se těžko vzpamatovává.

🌾 Minimálně jednou za rok je nutno plochu posekat a to nejpozději do poloviny června.

🌾 Nesekat vůbec s cílem vybudovat kvetoucí louku je špatně.

🌾 Závlahu méně často a do hloubky.

🌾 Mulčování rozdrtí hmyz.

🌾 Mulčování snižuje druhovou pestrost — po posečení bychom měli travní hmotu sebrat.

🌾 V místech, kde trávník dlouhodobě neroste, se s tím smířit a hledat jiné řešení.

🌾 Po založení trávníku to chce trpělivost, třeba dva tři roky, než plocha dosáhne požadovaného stavu

Co z toho vyplývá pro Jablonec?

🌾 Nejprve si musíme říct, jestli a kolik chceme do jiné péče o městské travní porosty investovat, protože potřebnou technikou (např. vertikutátor, který nařezává travní drny) nedisponujeme.

🌾 Poté si už můžeme vytipovat plochy, kde bychom vyzkoušeli jiný režim péče např. za účelem vybudování květnaté louky.

Informací na přednášce zaznělo mnoho, k tématu se zase vrátíme.

Marii Strakové se v Jablonci líbilo. Byla spokojená s přípravou přednášky (DĚKUJEME ❤️ pracovníkům městské knihovny a technikům) a pěkně se vyjadřuje i o stavu jabloneckých trávníků. Citujeme: “Určitě je co zlepšovat, to je vždy, ale buďte rádi, že to tu máte takové, jaké to je. Viděla jsem mnohem horší městskou péči, můžete být spokojení.”

––––––––––––––––––––––––-

Příští týden report nebude, čerpáme dovolenou pro jarní prázdniny.

Popřáli bychom vám krásné počasí, ale z toho jak je “krásně teplo” nás vlastně spíš mrazí. Nejteplejší únor za posledních sto let opravdu není dobrá zpráva.

Více se dočete na https://faktaoklimatu.cz/

Příjemné prožití jarních prázdnin přejí zastupitelé

Lenka Opočenská

Petr Klápště

Štěpán Matek

Veronika Kaššovicová