REPORT Z JABLONECKÉ RADNICE 11.3. - 17.3.2024

🚲 Sdílená kola 2024

🏠Kontaktní místo pro bydlení. Co to je a proč to chceme?

📄Ukončení smluv na billboardy a citylighty

☘ Školáci se zapojí do revitalizací přírodních lokalit

👨‍👩‍👧‍👦Setkání s občany v Kokoníně

––––––––––––––––––––––––-

🚲 SDÍLENÁ KOLA 2024 🚲

Bombardujete nás dotazy (a jsme za to velmi rádi!), kdy už budou sdílená kola.

🚲 Jak je to se sdílenými koly na tento rok?

👉Běží výběrové řízení na 2 roky provozu.

👉Pokud vše klapne, sdílená kola se rozjedou 1. dubna. Ne není to apríl..

👉Bude jich více než loni,130, šlapacích.

👉Máme vytipovaných 40 stanovišť, které vycházejí ze stanovišť původních a z vašich doporučení.

👉Posilujeme jejich rozvoz ze 3 dnů v týdnu na 5 dnů v týdnu.

👉Budeme opět žádat o dotaci a pokud vše klapne, vyjdou nás kola výrazně levněji než v loňském roce. Držme si palce.

Abychom nezapomněli: naše právní oddělení na magistrátě odvedlo perfektní práci. Děkujeme za nasazení 💐

🚲 Sdílená kola jsou jedním z kroků, abychom se jednou dostali ke koncepci “mobilita jako služba”, tak jak funguje například nedaleko za hranicemi v Drážďanech. Ale o tom více někdy příště 🙂

––––––––––––––––––––––––-

🏠 KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BYDLENÍ. CO TO JE A PROČ TO CHCEME? 🏠

Jedním z konkrétních řešení jabloneckých potíží se sociálním vyloučením a z toho vyplývajících problémů s bezpečností, je zřízení Kontaktního místa pro bydlení (KMB), kde se můžete poradit ve všech záležitostech spojených s bytovou problematikou.

👉Cílem kontaktního místa je zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů, které s touto problematikou souvisejí.

👉Kontaktní místo pro bydlení může pomoci zprostředkovat bezplatnou právní konzultaci týkající se bydlení.

👉Eliminuje problémy s ubytovnami, předchází koncentrací problémů v jednom domě a vzniku sociálně vyloučených lokalit, obrušuje etnickou nervaživost, pomáhá zachytit lidi v náročné životní situaci, kteří postupně propadávají záchytnou sítí sociální podpory, aby se nedostali na úplné dno, odlehčuje sociálním pracovníkům a mnoho dalšího. V konečném důsledku pomáhá celému městu.

🏠 Navštívili jsme proto úřad městské části Prahy 7 — radního Jakob Hurrle a pracovníky KMB, kteří nám velmi ochotně povídali o praxi s KMB. Všem jim děkujeme za vřelé přijetí, věnovaný čas a sdílení zkušeností ❤️❤️❤️

👍Na zřízení KMB chceme získat peníze mimo městskou kasu — z plánu sociálního začleňování. Protože se jedná o široké téma, více informací o KMB poskytneme v jednom z příštích reportů.

––––––––––––––––––––––––-

📄 UKONČENÍ SMLUV NA BILLBOARDY A CITYLIGHTY 📄

Rada města rozhodla dle doporučení Výboru pro hospodaření s majetkem města o ukončení smluv se společností euroAWK s.r.o. na pronájem prostoru pro billboardy a citylighty a zapůjčení přístřešků zastávek MHD. Smlouvy byly natolik nevýhodné, že příjem z nájmu sotva zaplatil elektřinu pro svícení citylightů, ale byly postavené tak, že šly vypovědět jen jednou za 10 let, což je právě teď.

Smlouvu na billboardy nemáme v plánu obnovovat, město bez nich bude lepší. ❌Neobnovíme ani některé citylighty, které překáží ve veřejném prostoru.

––––––––––––––––––––––––-

👨‍👩‍👧‍👦 SETKÁNÍ S OBČANY V KOKONÍNĚ 👨‍👩‍👧‍👦

Na setkání s občany v Kokoníně proběhla poslední plánovací debata v rámci analytické fáze koncepce mobility a územní studie charakteru území.

Obdobně jako v Rýnovicích a Lukášově byly důležitým tématem výhledy a pěší prostupy do volné krajiny a přírodní prostranství — louky a lesopark. Ten je ale zároveň ve špatném stavu, letos se ale začne první etapa revitalizace vyčištěním jezírka, opravou památníku a vyčištěním a srovnáním předprostoru památníku.

Problémy byly zmiňované hodně v dopravní situaci kolem ulice Rychnovské — chybějící chodníky, přechody, úzká místa na napojeních, parkování a hluk u IMP.

Dotazy padaly i na přípravu regulačního plánu okolo ul. Lyžařská. Ten by měl stanovit pravidla pro zástavbu, kterou zde navrhl v roce 2017 územní plán. Obdobně jako na Proseči chceme zastavitelnost v rámci mezí umožněných územním, plánem redukovat, aby i nadále šlo územím projít a zbyla louka pro sáňkování a další aktivity. Návrh bude veřejně představen ještě letos.

––––––––––––––––––––––––-

☘ ŠKOLÁCI SE ZAPOJÍ DO REVITALIZACÍ PŘÍRODNÍCH LOKALIT ☘

Skautský institut se na nás obrátil s nabídkou tzv. Skautských patronátů.

☘ Co to je?

👉 Město dodá lokalitu a finance — 24 tisíc korun na rok za 1 skupinu a 1 lokalitu. Vezmeme-li v uvážení, že na terénní práce by se stejně musela jinak zaplatit externí firma nebo technické služby, má skautský patronát přidanou hodnotu v posílení vztahu k přírodě a městu.

👉 Skauti osloví školy, najdou odborníka (tzv. průvodce) a celý rok vedou s dětmi program, který zahrnuje osvětu, zásahy na lokalitě a na závěr veřejnou prezentaci, jak to probíhalo a co se povedlo.

👉 Máme vytipované 2 základní a 1 speciální školu. Vybrali jsme lokality v Srnčím dole a v centru města.

Co by se dělalo v Jablonci?

• Čistění tůní od kamenů a větví

• Čištění svodnic a prohlubní

• Likvidace plevelu a náletových dřevin (tůně a svody)

• Úprava kamenných kanálů, doplnění kamene

• Oprava cest

☘ Patronáty běží v mnoha českých městech. My jsme před podpisem smlouvy o spolupráci. Až se patronáty rozjedou, budeme vás informovat. Mrkněte zatím na stránky projektu: https://www.skautskyinstitut.cz/patronaty

––––––––––––––––––––––––-

V dubnovém měsíčníku bude mít Lenka Opočenská úvodní slovo a uvnitř čísla najdete článek o činnosti magistrátu v oblasti STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ, které pro nás, PŘIPRAVUJE BUDOUCNOST.

Nebo-li, připravuje lepší Jablonec než je ten dnešní 🙂.

Nezapomeňte hlasovat v participativním rozpočtu a zaregistrovat se do Munipolisu www.munipolis.cz!

Pěkné předjarní dny 🐣🐝🌞🪻přejí zastupitelé Společně pro Jablonec:

Lenka Opočenská

Petr Klápště

Štěpán Matek

Veronika Kaššovicová