Na sídlištích žije třetina obyvatel Jablonce. První a zatím poslední revitalizace (obnova sídliště) probíhala na Žižkově vrchu od roku 2008. V současné době je zpracován jediný další plán revitalizace pro sídliště Šumava, který počítá s realizací v letech 2019 – 2027. Sídliště Mšeno, Janovská a sídliště okolo nemocnice nemají projekty revitalizace zpracované vůbec. Tímto tempem by se poslední sídliště začalo revitalizovat až za 30 let.

Zasadíme se o to, aby měl Jablonec připravené plány revitalizace pro všechna sídliště do dvou let a do konce volebního období se všude začalo s postupnou realizací.

Co je dobrá revitalizace sídliště?

Základem je připravit plán revitalizace sídliště podle toho, co obyvatelé chtějí a potřebují. Plán navrhne úpravy cest, parkování, zeleně, hřišť, sportovišť apod. do jednoho dobře propojeného celku. Jednotlivé úpravy se pak mohou projektovat a realizovat postupně dle finančních možností. Když plán neexistuje, hrozí, že jedna úprava zničí jinou, případně ji znemožní. Pokud plán vzniká bez zapojení obyvatel, mohou se úpravy minout s jejich potřebami.