Zastupitelé města obdrželi 17. září dopis, ke kterému následně připojilo svůj podpis 40 ze 43 zaměstnanců Městské policie. Dopis hovoří o bossingu a neodůvodněném tlaku ze strany ředitele, který negativně ovlivňuje pracovní prostředí, podlamuje loajalitu zaměstnanců a ohrožuje do budoucna fungování Městské policie. 

O celou situaci jsme se intenzivně zajímali a hovořili o ní s autorem dopisu i dalšími zaměstnanci Městské policie. Následně jsme vyzvali primátora k urychlenému vyřešení situace a zařadili jsme bod “Řešení situace v Městské policii” na program jednání řádného zastupitelstva.  Současně jsme deklarovali, že budeme-li do té doby informováni o tom, že v jednání se strážníky bylo nalezeno uspokojivé a funkční řešení, jsme připraveni bod změnit nebo stáhnout. To vše, aniž bychom věc před krajskými volbami medializovali.

Vzhledem k počtu zaměstnanců, kteří se k textu přidali, byla situace velmi vážná a nebylo možné očekávat, že se nějakým zázrakem uklidní. Proto kvitujeme dohodu o ukončení pracovního poměru s ředitelem Městské policie Jablonec nad Nisou Romanem Šípkem, o které informoval primátor města na mimořádném jednání zastupitelstva města 8. října.

Současný ředitel Městské policie po rezignaci svého předchůdce uspěl v otevřeném výběrovém řízení, kde se jevil jako nejlepší ze tří uchazečů. Ne vše ale lze posoudit v krátkém čase výběrového řízení a jako zastupitelé jsme povinni zajímat se o fungování Městské policie a jejího ředitele i nadále. A konat, pokud si to situace žádá.

V dalších krocích očekáváme s přihlédnutím k vyhlášenému nouzovému stavu a epidemické situaci co nejrychlejší vypsání transparentního výběrového řízení na uvolněnou pozici, aby dočasný ředitel, resp. určený strážník byl ve funkci co nejkratší dobu.