Rada města v novém složení po převratu na jablonecké radnici zrušila již vyhlášenou architektonickou soutěž. Důvodem jsou podle tiskové zprávy vysoké finanční náklady. Částky, které jsou ve zprávě v souvislosti se soutěží uvedené, jsou však nepravdivé. Buď se tedy nové vedení neseznámilo s podmínkami soutěže, kterou zrušilo, nebo vědomě lže

Tvrzení nového náměstka pro rozvoj Petra Roubíčka (ODS), že se odměny mohou zvýšit o další půl milion údajným „tužkovným”, je zcela smyšlené. V soutěžních podmínkách je jasně uvedeno, že součet všech cen a odměn v soutěži je zastropovaný na 500 tisíc korun,” říká bývalý náměstek pro rozvoj Jakub Chuchlík (Piráti). „Naprosto mylná je také informace, že zpracování zakázky je vyčíslené na necelé čtyři miliony. To už je čistá lež, neboť v soutěžních podmínkách je jasně uvedeno, že předpokládaná cena celé projektové spolupráce od studie, přes všechny projektové fáze až po dozor na veškeré objekty zázemí přehrady definované v podmínkách soutěže, je 2,8 milionu Kč,” dodává Chuchlík. „Údajné ekonomické důvody přehodnocování závazků města také jako důvod neobstojí. Právě díky tomu, že jsme zapojili provozovatele stánků i slunečních lázní do tvorby zadání, potvrdila řada z nich ochotu investovat do zlepšení vlastní peníze, pokud by měli dlouhodobou perspektivu nájmu.” vysvětluje bývalý uvolněný radní Petr Klápště (Společně pro Jablonec)

Z vlastní zkušenosti i z plánovacích setkání s veřejností víme, že stav hygienického a rekreačního zázemí včetně slunečních lázní trápí velké množství obyvatel, stejně jako chybějící převlékárny či přístupy k vodě,” říká Petr Klápště. Právě architekta všech těchto drobných objektů okolo přehrady soutěž měla nalézt. Jak chce nové vedení města potřebné projekty získat, se ve zprávě neuvádí.

Zpráva vytváří dojem, že projektů má město dost a nyní už je potřeba investovat jen do stavby, což není pravda. „Po nástupu na radnici jsme si vytáhli všechny dokumentace, které město za posledních třicet let na přehradu nechalo zpracovat, a pověřili městského architekta jejich pečlivou inventurou. Projekty, které by odpovídaly aktuálním požadavkům na rozmístění a standard zázemí, město nemá,” uvádí Chuchlík. Pokud by je zadávalo po částech jednomu autorovi, bude v podezření z účelového dělení zakázky a obcházení zákona o veřejných zakázkách. Pokud by je zadávalo ad-hoc různým autorům, stěží dojde ke koncepčnímu řešení, které dá prostoru jednotný charakter i jednoduchou správu. Pokud by soutěžilo všechny zamýšlené projekty najednou systémem na nejnižší nabídkovou cenu, stěží výsledek povede ke kvalitnímu a finančně úspornému řešení stavby.   

Postup, který zvolilo nové vedení města, je značně nestandardní a nesrozumitelný. Od roku 1993 proběhlo v České republice přes 600 architektonických soutěží a toto je teprve druhá, která byla zadavatelem ukončena v průběhu. Přitom záměr vyhlášení architektonické soutěže schválilo v červnu tohoto roku zastupitelstvo města. V důvodové zprávě k tomuto bodu byli zastupitelé seznámeni s celým postupem přípravy, od inventury existující dokumentace přes plánovací setkání s veřejností, tvorbu celkové strategické studie městským architektem až po představení zvoleného principu architektonické soutěže.   

Samotný způsob zrušení soutěže byl velmi nestandardní a nedůstojný. Soutěžící architekti byli pozváni na prohlídku místa, sjeli se (zbytečně) z celé republiky, aby jim na místě nový náměstek pro rozvoj Petr Roubíček (ODS) sdělil, že se prohlídka nekoná a soutěž bude zrušena. Někteří z nich se přitom den předem dotazovali na magistrátu, zda prohlídka skutečně proběhne. Architektům, kteří zbytečně dorazili a nebo již soutěžní návrhy rozpracovali, vznikl nárok na odškodné, což náměstek Roubíček na místě chtě nechtě musel uznat. Způsob zrušení soutěže tak bude pro Jablonec nad Nisou znamenat ostudu minimálně v odborných kruzích a město bude mít problém získat na další projekty kvalitní architekty.